(آرشیو سال 1393)
وزیکول های خارج سلولی ادرار و کلیه : شاخص های زیستی و غیره وزیکول خارج سلولی از مایعات مختلف بدن از جمله ادرار جدا شده است. محتوی وزیکول های خارج سلولی ادرار ( uEVs ) متشکل از پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک بازتاب کننده حالت فیزیولوژیکی و احتمالا پاتوفیزیولوژیک سلول های مفروش کننده نفرون هاست. از آ...
امتیاز: Article Rating | PMID:
صفحه 27 از 27ابتدا   قبلی   18  19  20  21  22  23  24  25  26  [27]  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان