(آرشیو سال 1393)
فراوانی کم سلول‌های بنيادی خونساز در خون بند ناف، مهم‌ترين فاکتور محدود کننده استفاده از اين منبع در پيوند می‌باشد.
امتیاز: Article Rating | PMID: 93
موش و سلول های بنیادی پرتوان القاشده ممکن است رویکرد جدیدی را در مدل سازی دیابت ارائه دهند. با توجه به این منظر، هدف از این مطالعه تولید و ارزیابی پتانسیل تمایزی سلول های بنیادی پرتوان القا شده از موش lep(db/db)(db/db) به عنوان مدل دیابت نوع دو و هم چنین بیمارانی با دیابت های بلوغ Young3(HNF1AMODY) ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25716801
به نظر می رسد نوروسفیرهای مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القاشده که شامل عمدتا پیش سازهای عصبی هستند، منبع خوبی برای سلول های عصبی به منظور پیوند در طب ترمیمی باشند. در این مطالعه، ما از لیتیوم کلرید که به عنوان یک عامل محافظت کننده عصبی شناخته شده است در مدل نوروسفیر مشتق از سلول های بنیادی پرتوان ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25719317
سابقه و هدف: این مطالعه به بررسی تحرک سلول های بنیادی مزانشیمی ( (MSC در بیماران مبتلا به کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک (HCM) در مقایسه با افراد سالم می پردازد. پاتوژنز هیپرتروفی قلبی در کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک به طور کامل شناخته نشده است. سلول های بنیادی مزانشیمی در روند نورگ زایی، فیبروز و بازسازی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25744383
هدف: از سیستم کشت سلولی چرخان برای مدل کردن میکروگرانش تحریک شده و بررسی اثرات آن روی تکثیر، چسبندگی، مهاجرت و سازماندهی اسکلت سلولی سلول های بنیادی پالپ دندان انسانی(hDPSCs) روی داربست های پلی لاکتیک کو اسید گلیکولیک(PLGA) استفاده شد. روش: سلول های بنیادی پالپ دندان انسانی جداسازی و شناسای...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25702704
هدف: بررسی اثرات سلول های بنیادی مزانشیمی آمنیوتیک انسانی (hAMSCs) برعملکرد لنفوسیت ها در شرایط آزمایشگاهی است. مواد و روش ها: روش هضم آنزیمی برای جداسازی و کشت hAMSCs مورد استفاده قرار گرفت. آنتی بادی های مونوکلونال ضد انسانی موشی نشاندار با فلوئورپور برای شناسایی آنتی ژن سطح سلول با روش فلوسی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25744838
هدف : برسی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC)مغز استخوان نوزاد رت به سلول های تولیدکننده انسولین و تشخیص بیان انسولین، homebox-1 دوازدهه پانکراس (PDX-1) و نستین بود. مواد و روش ها: سلول های بنیادی مزانشیمی از نوزادان موش جدا شده و در محیط کشت تغییریافته متشکل از 10 میکروگرم/لیتر فاکتور رشد اپ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25744841
گذار اپیتلیال به مزانشیمی (EMT) فنوتیپ شبه سلول بنیادی و خواص حرکتی بیشتری به سلول های سرطانی اعطا می کند. در طول گذار اپیتلیال به مزانشیمی ، بیان E-cadherin کاهش می یابد، منجر به از دست دادن چسبندگی سلول- سلول و افزایش مهاجرت می شود. بیان TWIST1 و سایر عوامل رونویسی پلیوتروپیک دیگر مانند Snail برا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25738332
فیبروز ریوی ناشی از تشعشع یک بیماری شایع است و به دلیل تخریب تدریجی مناطق تبادل گاز در ریه پیش آگهی ضعیفی دارد. به تازگی، یک استراتژی جدید با تزریق سلول های بنیادی مزانشیمی برای فیبروز ریوی اثر بخشی درمانی بالایی به دست آورده است. درمطالعه حاضر، ما اقدام به استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق ا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25736907
طی دهه های گذشته، مجموعه ای از اکتشافات پتانسیل سلول های کاملا تمایز یافته به تبدیل شدن با سلول های پیش ساز اولیه را ثابت کرده است. نشان دادن دراماتیک توانایی بازبرنامه ریز سلول های سوماتیک تمایز یافته به سلول های بنیادی پرتوان القا شده(iPSCs) که می توانند به همه انوع سلول های سه لایه زایا تبدیل شو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25650171
سلول های بنیادی عصبی(NSCs) به طور پیوسته نورون های جدید را در هیپوکامپ پستانداران بالغ تولید می کنند. سلول های بنیادی عصبی نوعا سلول های خاموشی هستند و فعال می شوند تا خودنوزایی کنند یا به سلول های پیش ساز عصبی تمایز یابندو مکانیسم مولکولی فعال سازی سلول های بنیادی عصبی به میزان کمی شناخته شده است. ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25704818
اثر تزریق موضعی و سیستمیک سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی (AD-MSC) در مدل های خرگوش رد آلوگرافت قرنیه با هر دو شرایط خطر طبیعی و یا در معرض خطرشدید بسترهای عروق دارقرنیه مورد بررسی قرار گرفت. مدل های موجود در این مطالعه بیشتر شبیه به پیوند قرنیه انسان بودند تا مدل های موشی که قبلا گزارش ش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25730319
برخلاف جذابیت های قابل ملاحظه در این زمینه، بازبرنامه ریزی سلول های بنیادی پرتوان القاشده(iPSCs) از سلول های سرطانی با چالش هایی مواجه است که شامل راندمان بازبرنامه ریزی بسیار پایین و ناپایداری سلول های بنیادی پرتوان القا شده مشتق از سرطان(C-iPSCs) است. در این مطالعه، ما بر آن هستیم که موانع عمده که...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25549177
نشان داده شده است که سیگنالینگ پروتئین های ریخت زای استخوانی استاندارد(BMPs) بسیاری از فرایندهای تکوین جنینی را وساطت می کند. به دلیل پیچیدگی اش، هنوز هم نکات ناشناخته ای در مورد این مسیر سیگنالینگ شامل استفاده و نیاز به Smad وجود دارد. مخچه، یکی از پرمطالعه ترین اندام های عصبی در زیست شناسی تکوینی،...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25705796
نورولاسیون ثانویه یک پیشرفت جنینی است که منجر به تشکیل لوله عصبی ثانویه می شود که پیش ساز منطقه پایینی طناب نخاعی است. لوله عصبی ثانویه از سلول های عصبی بیان کننده Sox2 مشتق شده است که در منطقه پشتی جوانه دمی تجمع پیدا کرده اند و در نهایت ساختارهای شبه لوله ای یا سازمان یافته را ایجاد می کنند که با...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25706228
صفحه 1 از 27ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان