(آرشیو سال 1393)
سلول های بنیادی مزانشیمی ((MSC به عنوان یک منبع جذاب برای تولید سلول های β قابل پیوند گزارش شده اند. یک دودمان سلول پیش ساز مزانشیم جنینی موش ، C3H10T1/2 ، به دلیل پتانسیل تمایزچند رده ای به عنوان مدلی برای سلول های بنیادی مزانشیمی شناخته شده است. هدف از این مطالعه بررسی این بود که آیا سلول های C3H...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25724395
انتقال انتخابی سلول مداخله ای است که درآن سلول های ایمنی اتولوگ که در شرایط ازمایشگاهی تکثیر یافته اند برای تسکین پروسه پاتولوژیک مجددا معرفی می شوند. سلول های T تنظیمی، سلولهای استرومایی مزانشیمی، سلولهای دندریتیک، ماکروفاژها و سلول های مهارکننده مشتق از میلوئید در بیماری های وابسته به ایمنی گوناگ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25719553
پیشرفت های مداوم در درک و کاربرد سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) انقلابی را در مهندسی بافت ایجاد کرده است. این امر به ویژه در زمینه پزشکی ترمیمی اسکلتی صحیح است. با این حال، ناشناخته های بسیاری در مورد منشا ذاتی سلول های بنیادی مزانشیمی ، مزایای نسبی جمعیت های مختلف MSC برای بازسازی استخوان، و حتی ای...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25709479
سلولهای بنیادی پتانسیل عظیمی برای کاهش درد و رنج ناشی ازبسیاری بیماری ها که در حال حاضر هیچ درمان موثری نداشته اند، دارند. پژوهش در این زمینه با شیب رو به رشدی در حال افزایش است. سلولهای بنیادی سلول های برجسته ای هستند که قابلیت تخصصی برای خود تجدیدی، قدرت و توانایی تمایز به بسیاری از انواع سلول ها ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25709329
فلج مغزی یک بیماری پیچیده با علل و نتایج مختلف است. این بیماری بار قابل توجهی را برای هر دو خانواده و جوامع متاثر، بدون اشاره به کیفیت زندگی خود بیماران ایجاد کرده است. هیچ درمانی برای این بیماری وجود ندارد، بنابراین توسعه استراتژی های درمانی موثر تقاضای بزرگی است. پیشرفت های اخیر در پزشکی ترمیمی نش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25706819
ازسال 2006، چندین آزمایشگاه ثابت کرده اند که سلول های سوماتیک می توانند به سلول های بنیادی پرتوان القاشده(iPSCs) بازبرنامه ریزی شوند. سلول های بنیادی پرتوان القاشده، با توجه به بیولوژی سلول های بنیادی پتانسیل بسیار زیادی در تبدیل شدن به رده های سلولی بیشمار از جمله سه لایه زایا دارند. در این مطالعه،...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25671222
سختی بستر، ترکیب بیوشیمیایی و توپوگرافی بستر عمیقا روی رفتار سلولی، هدایت حرکتی، تکثیر و پاسخ های تمایزی اثر می گذارد. هدف این مطالعه تعیین اثری بود که سختی و ترکیب پروتئینی بستر زیرین روی تمایز سلول های بنیادی پرتوان القاشده می گذارد و همکاری بالقوه ای با فاکتورهای محلول درون محیط دارد. با این هدف،...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25668195
سلول های بنیادی پرتوان انسانی(hPSCs) منبع سلولی امیدوار کننده ای با پرتوانی و ظرفیت تمایزی به همه انواع سلول های سوماتیک هستند. طراحی بیومتریال های ساده و بی خطر با توانایی ذاتی برای القای رده استئوبلاستی از سلول های بنیادی پرتوان انسانی برای استفاده بالینی در طب ترمیمی استخوان مورد نظر است. برای نش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25671246
چسبندگی سلول های بنیادی جنینی(ESCs) به ماتریکس خارج سلولی(ECM) ممکن است روی پتانسیل تمایزی و تصمیمات سرنوشت ساز سلولی تاثیرگذار باشد. در این جا ما نقش القایی اتصال اینتگرین α6β1 بیان شده در سلول های بنیادی جنینی موش به لامینین-1(LN-1) در میانجی گری تمایز این سلول ها به سلول های اندوتلیالی را بررسی ک...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25693840
سلول های سوماتیک می توانند با استفاده از روش انتقال هسته به سلول های بنیادی جنینی(NT-ESCs) یا با روش یاماناکا به سلول های بنیادی پرتوان القاشده(iPSCs) بازبرنامه ریزی شوند. با این حال، مطالعات اخیر نشان داده است که سلول های بنیادی پرتوان القاشده انسانی مستعد انحرافات رونویسی یا اپی­ژنتیکی هستند و...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25692793
هدف از مطالعه: نفروژنز در انسان محدود به دوره ای از تکوین کلیوی جنینی در رحم است و بعد از تولد نفرون جدیدی شکل نمی گیرد. اگرچه کلیه ها دارای ظرفیتی برای خود ترمیمی قطعه ای نفرون ها هستند، از دست رفتن نفرون ها در آسیب های کلیوی حاد یا مزمن غیر قابل بازگشت است و منجر به مختل شدن عملکرد می شود. سل...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25695593
تومورها بافت های پیچیده ای متشکل از سلول های استرومایی مانند فیبروبلاست ها، سلول های ایمنی و سلول های بنیادی مزانشیمی، همچنین اجزای غیر سلولی، علاوه بر سلول های سرطانی می باشند. شواهد بسیاری نشان می دهد که این اجزاء سلولی غیر نئوپلاستیک از شروع ، پیشرفت و متاستاز سرطان حمایت کرده و مهار و یا برنامه ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25695337
هدف از نقد و بررسی: ما یک نمای کلی از پیشرفت های اخیر در بازسازی کلیه را با تمرکز خاص بر مطالعه قبلی ما که از جنین های گزنو در حال تکوین برای تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی (hMSCs) استفاده شد، ارائه کردیم. اساس روش، پیشرفت های اخیر و محدودیت ها و چالش های مرتبط با بازسازی کلیه خلاصه شده اس...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25695591
سلول های بنیادی منبع منحصربفرد سلولی هستند که برای تکوین جنینی و حفظ هموستازی بافت های بالغ حیاتی هستند. وجود نقطه عطف تحقیقاتی برای برنده شدن جایزه نوبل به وسیله یاماناکا و همکاران برای القای پرتوانی در سلول های سوماتیک زمینه تحقیقاتی جدیدی در مورد سلول های بنیادی ایجاد کرده است. مشکلات مرتبط با ا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25689424
کاردیومیوسیت های مشتق از سلول های بنیادی پرتوان انسانی(hPSC-CMs) امیدوارکننده ترین منبع کاردیومیوسیت ها برای کاربردهای بالینی و آزمایشگاهی هستند، اما استفاده از آن ها به دلیل فنوتیپ نابالغ ساختاری و عملکردی که بسیار مشابه سلول های قلبی جنینی و رویانی است به میزان زیادی محدود است. کاربرد محرک فیزیکی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25688759
صفحه 2 از 27ابتدا   قبلی   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان