(آرشیو سال 1393)
درمان مبتنی بر سلول یک جایگزین بالقوه برای پیوند کبد است. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی پتانسیل تمایز کبدی سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی (AT-MSC) در Invitro و Invivo و کشف استفاده درمانی آن است. سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی جداسازی و در محیط تمایز کبدی کشت داده شد. از آزم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25395242
مقدمه: تومورهای رحمی مشابه با تومورهای طناب جنسی تخمدان (UTROSCT) رشد غیرطبیعی بافت رحمی با تمایزبافتی ناشناخته هستند که تمایز تقریبا کاملی را نسبت به اجزا طناب جنسی تخمدان نشان می دهند و فرض شده از سلول های مزانشیمی پرتوان رحمی یا سلولهای استرومایی آندومتر با تمایز طناب جنسی ثانویه بوجود می آ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25395990
همزمان با استفاده از افزایش ایمپلنت های دندانی به جای دندانهای از دست رفته ، نیاز رو به رشدی به ترمیم استخوان فک آتروفیک برای جایگزینی ایمپلنت های دندانی بوجود آمده است. تکنیک های جراحی کنونی برای تقویت استخوان فک دارای محدودیت هایی مانند حساسیت عمل و قابلیت پیش بینی نسبتا کم و نرخ مرگ و میر بالاست ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25396217
سلولهای استرومایی مزانشیمی (MSC) جدا شده از بافت جفت بعد از تولد نوزاد انسان، دارای ویژگی های منحصر به فردی از جمله خواص تعدیل ایمنی عجیب و پتانسیل تمایز چند رده ای هستند. ظرفیت تمایز استخوانی سلولهای استرومایی مزانشیمی جفت به طور گسترده ای مورد بحث قرار گرفته و همچنان به صورت یک موضوع موردبحث است....
امتیاز: Article Rating | PMID: 25381565
سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) به عنوان افزایش دهنده نوروژنز در شکنج دندانه داروهمچنین تعدیل کننده فعالیت سلول های ایمنی و التهاب شناخته شده است. به دلیل اینکه سلول های بنیادی مزانشیمی به راحتی از مغز استخوان و سایر بافت ها به دست آمده و تکثیر می شوند، به عنوان کاندیدی برای سلول درمانی بیماری های مخ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25384918
فاکتورهای بیوفیزیکی نقش کلیدی در تنظیم تعهد رده ای سلول های بنیادی مزانشیمی یا سلول های استرومایی ((MSC چندتوان بازی می کنند، اما مکانیسم های هدایت مکانیکی در این بازی هنوز به طور کامل شناخته نشده است. این مقاله مروری ابتدا نقش مکانیک بستر (به عنوان مثال سختی و توپوگرافی) و فاکتورها مکانیکی بیرونی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25382217
بیماری آتروفی عضلانی پیازی و نخاعی (SBMA) و یا بیماری کندی یک بیماری موتونورونی گسترش اسیدهای نوکلئیک CAG/پلی گلوتامین وابسته به کروموزوم X است که در آن یک رشته طویل شده پلی گلوتامین (polyQ) درپایانه N- گیرنده های آندروژن (ARpolyQ) به این پروتئین سمیت می دهد. نشانگرهای متداول بیماری SBMA اجزاء ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25392924
پروتئین 1B مرتبط بامیکروتوبول ، نقش مهمی در هدایت آکسونی و مهاجرت سلول های عصبی دارد. در مطالعه حاضر، ما به دنبال کشف مکانیسم های زیر بنایی مربوط به پروتئین 1B مرتبط با میکروتوبول میانجی هدایت آکسونی و مهاجرت سلول های عصبی بودیم. ما سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان را به مدت 24 ساعت در معرض ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25374590
هدف: سلول های بنیادی پرتوان القایی انسان (iPSCs) ، ظرفیت امیدوار کننده ای را برای سلول درمانی و کاربردهای مهندسی بافت نشان داده شده است. بنابراین مقایسه توانایی این سلول ها با سلول های بنیادی مزانشیمی(MSC) معمولا مورد استفاده برای مهندسی بافت استخوان درشرایط آزمایشگاهی، ضروری است. مواد و روش ها: در...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25383322
درمهندسی زیست مواد، سطح یک ایمپلنت می تواند برتمایز سلولی، چسبندگی و میل نسبی سلول ها به ایمپلنت تاثیر بگذارد. درتماس با ایمپلنت، سلولهای استرومایی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان تمایز به سمت استئوبلاست های تشکیل دهنده استخوان را نشان می دهند که می توانند یکپارچگی استخوانی را بهبود بخشد. نشان داده شده...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25383174
در سال های اخیربه توسعه سیستم های دارورسانی هوشمند مبتنی بر نانوذرات پلیمری زیست تخریب پذیر توجه بسیار زیادی شده است. نانوذرات محتوی دارو را می توان به فضای داخلی سلولی از طریق فرآیندهای اندوسیتوز و به دنبال آن انتشار آهسته دارو به علت تخریب نانوذرات منتقل کرد. در این مطالعه، پلی - Lلاکتیک اسید (PL...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25383302
هدف: سلولهای استرومایی قرنیه در کشت اسفروئیدی تبدیل به سلول های پیش ساز می شوند. ما مشخص کردیم که آیا کراتوسیت های مشتق شده از کشت اسفروئیدی سلول های استرومایی قرنیه موش شبیه به کراتوسیتهای مقیم بافت هستند. مواد و روشها: کشت اسفروئیدی توسط کشت سلولهای استرومایی منفرد بر روی ظروف کشت با چسبن...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25384043
سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق شده ازخون بند ناف (UCB-MSC)، منبعی امیدوار کننده ازسلول های بنیادی با پتانسیل تعدیل سیستم ایمنی بدن و همچنین توانایی تمایز به سلول های استخوانی، غضروفی و چربی است. درمقالات قبلی، سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق شده ازخون بند ناف با موفقیت به کاردیومیوسیت ها تمایز یافتند. ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25377264
در این مطالعه استفاده از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی (hiPSCs) برای ایجاد گرافت های عروقی مهندسی شده بافتی مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا دودمان سلول های بنیادی پرتوان القایی از طریق یک میانجی ستیغ عصبی با استفاده از یک برنامه تمایزی تعریف شده شیمیایی فاقد سرم به یک رده مزانشیمی تمایز داده شد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25378654
در اعمال دندانپزشکی نیاز روز افزونی به پروتکل های درمانی قابل پیش بینی قادر به بازسازی بافت که به علت وقایع تروما یا التهاب ممکن است از نقص عملکردی رنج ببرند، وجود دارد. یکی از موضوعات مورد علاقه عمده در تحقیقات کاربردی طب ترمیمی، مهندسی بافت به ویژه استفاده از سلول های بنیادی است. مطالعه سلول های ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25379516
صفحه 10 از 27ابتدا   قبلی   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان