(آرشیو سال 1393)
مشخصه تکوین درون غضروفی استخوان، حضور الگوهای غضروفی است که در آن استئوبلاست ها و سلول های استرومایی برای تشکیل ماتریکس معدنی و حمایت از خونسازی مغز استخوان تولید می شوند. با این حال، منبع نهایی این سلول های مزانشیمی و ارتباط بین پیش سازهای استخوانی در زندگی جنینی و زندگی بعد از جنینی ناشناخته است. ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25419849
اختلال قلب و عروقی یکی ازعوارض عمده دیابت نوع 1 (T1DM) هستند و با جایگزینی پیشرفت آهسته دیابت در اکثر موارد علت اصلی مرگ و میرمی باشند. مطالعات و آزمایش های بسیاری برای ترمیم عملکرد سلول های- β جزایرپانکراسی توسط سلول های بنیادی مزانشیمی ((MSC با موفقیت های مختلف انجام شده است. اثر سلول های بنیادی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25413785
سابقه و هدف: سلولهای بنیادی مزانشیمی ((MSC سلول چندتوانی هستند که می توانند از منابع مختلف جمع آوری شوند. در شرایط خاص،MSC را می توان به سلول های ویژه بافت در شرایط آزمایشگاهی تمایز داد. سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف انسان (hUCMSCs) به راحتی قابل جمع آوری و در شرایط In vitro قابل کشت هستند. ت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25414784
افزایش سن با افزایش خطر مرگ عروقی و در بخشی با اختلالات تشکیل عروق خونی جدید مرتبط است. قبلا نشان داده شده است که سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) نقش مهمی در تشکیل عروق خونی جدید داشته و کمبود این سلول ها در بیماران مسن گزارش شده است. در اینجا ما از آنالیز رونویسی سلول منفرد برای تعیین اثر پیری در پو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25413454
اگرچه پیشرفت های فوق العاده ای در درمان سرطان در چند دهه گذشته صورت گرفته است، میزان موفقیت دربیماران مبتلا به سرطان هنوز هم عمدتا به دلیل مشکلات مرتبط با مقاومت به شیمی / رادیو درمانی و عود بیماری کم است. شواهد روز افزون نشان داده است که سلول های بنیادی سرطانی (CSCS) مسئول مشکلات مقاومت به درمان و ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25411331
کمبودهای ترمیم بافت انسانی را می توان از طریق استراتژی های جداسازی، تکثیر در شرایط آزمایشگاهی وپیوند مجدد سلول های ترمیم کننده که جایگزین سلول های آسیب دیده شده یا مکانیسم های ترمیم درونی را تحریک می کنند، تکمیل کرد. سلول های استرومایی مزانشیمی مشتق شده ازمغز استخوان ، زیر مجموعه ای از سلول ها تحت ع...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25411477
سلول های بنیادی مزانشیمی از بافت چربی ( (ADSCیک منبع مهم از سلول ها برای طب ترمیمی هستند. اثر درمانی سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی تکثیر شده درمحیط کشت نشان داده شده است. با این حال، شرایط بهینه کشت فاقد ترکیبات حیوانی نامشخص باقی مانده است. بیماران مبتلا به سرطان، به ویژه کسانی که تحت عمل جراحی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25412325
پژوهش حاضر به بررسی بهبود و تزریق داخل نخاعی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بند ناف انسان ((HUC-MSC توسط سوراخ کردن کمر و آنالیزمشکلات تکنیکی و اثرات کوتاه مدت و بلند مدت پیوند UC-MSC در بیماری های مختلف عصبی می پردازد. در مجموع، 100 بیمار که بین دسامبر 2006 و مه 2010 تحت تزریق زیرعنکبوتیه UC-MS...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25412281
سابقه و هدف: سلول های بنیادی مزانشیمی ظرفیت بالایی برای تمایزمستقیم به بسیاری از انواع سلول های بالغ، از جمله سلول های اندوتلیالی دارند. بافت جفتی جنین ازجمله ژله وارتون بند ناف یک منبع بالقوه از سلول های بنیادی مزانشیمی با قابلیت تحریک ایمنی کم است که آنها را منبع بسیار خوبی از سلول های پیش ساز ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25412260
طراحی سطوح ایمپلنت با استفاده از لیگاند مناسب برای چسبندگی سلول به منظور تحریک پاسخ های بیولوژیکی ویژه سلول های بنیادی، استفاده از ایمپلنت های ترمیمی را افزایش می دهد. به عنوان مثال، موادی که مهاجرت سریع و هدایت سلولهای بنیادی را تسهیل می کنند سبب پیشبرد بازسازی بافت می شوند. هنگامی که سلول های بنیا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25329487
سلول های ماهواره ای کبدی ذخیره کننده رتینوئید(HSCs) اخیرا به عنوان جمعیت سلول بنیادی مزانشیمی (MSC) مقیم کبد توصیف شده اند؛ با این حال، روشن نیست که آیا این سلول ها به بازسازی کبد کمک می کنند و یا به عنوان یک جمعیت سلول های پیش ساز با ویژگی های کبدی و صفراوی می باشند. در اینجا، ما HSCs را با جداساز...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25401473
سلول های ماهواره ای کبدی ذخیره کننده رتینوئید(HSCs) اخیرا به عنوان جمعیت سلول بنیادی مزانشیمی (MSC) مقیم کبد توصیف شده اند؛ با این حال، روشن نیست که آیا این سلول ها به بازسازی کبد کمک می کنند و یا به عنوان یک جمعیت سلول های پیش ساز با ویژگی های کبدی و صفراوی می باشند. در اینجا، ما HSCs را با جداساز...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25401473
اکثر روش های درمانی سلول های بنیادی برای ترمیم قرنیه بر پایه استفاده از سلول های پیش ساز جدا شده از بافت قرنیه است، اما مقالات زیادی نقش سلولهای استرومایی مزانشیمی (MSC) جدا شده از بافت غیر قرنیه را در این زمینه نشان می دهد. در حالی که مکانیسم عمل سلولهای استرومایی مزانشیمی به نظر می رسد به احتمال ز...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25400018
سلول های ماهواره ای کبدی ذخیره کننده رتینوئید(HSCs) اخیرا به عنوان جمعیت سلول بنیادی مزانشیمی (MSC) مقیم کبد توصیف شده اند؛ با این حال، روشن نیست که آیا این سلول ها به بازسازی کبد کمک می کنند و یا به عنوان یک جمعیت سلول های پیش ساز با ویژگی های کبدی و صفراوی می باشند. در اینجا، ما HSCs را با جداساز...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25401473
سلول های ماهواره ای کبدی ذخیره کننده رتینوئید(HSCs) اخیرا به عنوان جمعیت سلول بنیادی مزانشیمی (MSC) مقیم کبد توصیف شده اند؛ با این حال، روشن نیست که آیا این سلول ها به بازسازی کبد کمک می کنند و یا به عنوان یک جمعیت سلول های پیش ساز با ویژگی های کبدی و صفراوی می باشند. در اینجا، ما HSCs را با جداساز...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25401473
صفحه 9 از 27ابتدا   قبلی   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان