(آرشیو سال 1393)
اهداف: درمان های کنونی گربه های مبتلا به التهاب مزمن روده اغلب شامل استفاده از تجویز یک رژیم غذایی و تجویز روزانه دارو ، با اثرات جانبی یا مشکلات بالقوه با موافقت صاحبان آنهاست و با این حال ممکن است در برخی از موارد درمان با شکست مواجه شود. هدف از این مطالعه تعیین این بود که آیا درمان با سلول های...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25480816
گذار از فنوتیپ اپیتلیال به مزانشیمی (EMT) ویژگی افزایش تهاجم و پتانسیل کلنی زایی را به سلول های توموری اعطا می کند. ما با استفاده از یک مدل کشت سلولی مشتق از اپیتلیوم پستان تاثیر EMT را در حساسیت سلولی نسبت به شیمی درمانی و تحریک آپوپتوز مورد بررسی قرار دادیم. سلول های که گذار از فنوتیپ اپیتلیالی به...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25473892
سابقه و هدف : ما ژن های پروتئین ریخت زای استخوان -2 (BMP-2) و فاکتور رشد فیبروبلاست پایه (bFGF) را در سلول های بنیادی مزانشیمی رت (rMSCs) تغییر داده و پس از آن فعالیت استخوان زایی آنها را در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی کرده و تشکیل استخوان نابجا را در داخل بدن مورد بررسی قرار دادیم. مواد و روش ه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25474581
درمان جایگزین سلول های β- عرصه امیدوار کننده ای از تحقیقات است که در حال حاضر منابع جدیدی از سلول ها را برای استفاده بالینی مورد ارزیابی قرار می دهد. سلولهای اپیتلیال پانکراس کاندیدهای توانمندی برای مهندسی سلول β- هستند، اما تکثیرآنها درمقیاس بزرگ هنوز نشان داده نشده است. در اینجا ما تکثیر و تمای...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25437872
مهندسی بافت های غضروفی با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC)، موجب تولید استخوان را در داخل بدن با به کارگیری یک برنامه درون غضروفی می شود. این ممکن است مانعی برای استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی برای بازسازی غضروف مفصلی باشد، اما امکان استفاده از مهندسی بافت غضروفی را برای ترمیم نقص است...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25463500
پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان (MSC) دارای اثرات درمانی بالقوه در ترمیم عضله قلبی هستند. با این حال، مکانیسم پایه ای آن هنوز به طور کامل روشن نیست. در اینجا ما نشان می دهیم که پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی به طور قابل توجهی سبب افزایش به کارگیری موضعی ماکروفاژها برای تسهیل ترمیم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25462160
سلول های بنیادی مزانشیمی آمنیون انسان (HAMSCs) را می توان از بافت بسیار فراوان و به راحتی در دسترس پرده آمنیوتیک انسانی به دست آورد. منابع HAMSC دارای مسائل اخلاقی کمتر، ایمنی زایی کم ، خواص ضد التهابی و ویژگی های سودمند قابل توجه بوده وبه عنوان یک ماده درمانی بالقوه جذاب در زمینه طب ترمیمی می باش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25432786
تحلیل دیسک بین مهره ای یک اختلال نخاعی شایع است و ممکن است با دردکمر یا سیاتیک مشخص شود. تحلیل با از دست دادن یکپارچگی ماتریکس خارج سلولی و کم آبی نوکلئوس پالپسوس مشخص می شود. این تحلیل، ویژگی ویسکوالاستیکی و مقاومت فشاری دیسک و درنتیجه توانایی مقاومت در برابر فشار محوری را به خطر انداخته ، در نهایت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25429703
هدف: هدف بررسی اثر بیان بالای پروتئین الیگومری ماتریکس غضروف (COMP) بر تمایز غضروفی و استخوانی سلولهای بنیادی مزانشیمی (MSC) تحت القای پروتئین ریخت زای استخوان -2 (BMP-2) بود. دراین مطالعه، ما از لیپوزومها برای ترانسفکشن سلول های بنیادی مزانشیمی با پلاسمید کدکننده COMP استفاده کرده و سپس تمایز س...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25430711
سلول های بنیادی بالغ انسان که قادر به خود تجدیدی و تمایز به انواع سلول های دیگراست را می توان از بافت های مختلف جدا سازی کرد. هیچ مشکل اخلاقی و رد پیوند در مورد سلول های بنیادی جنینی وجود ندارد، به طوری که آنها یک منبع امیدوار کننده برای سلول درمانی می باشند. بدن انسان حاوی مقدار زیادی بافت چربی است...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25431112
اندام زایی مفصل سینوویال از طریق متراکم شدن سلول های مزانشیمی دریک منطقه غیرغضروفی مشهور به منطقه بینابینی و تخصص یافتگی سلول های پیش سازی که به سرنوشت مفصلی متعهد شده اند، رخ می دهد. اگر چه چندین مولکول سیگنال دهی توسط منطقه بینابینی بیان می شود، این مکانیسم به میزان کمی مشخص شده است. برای درمان ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25431159
موفقیت برنامه ریزی مجدد سلول های سوماتیک انسانی در سال 2006 توسط یاماناکا و تاکاهاشی به دست آمد. از این زمان، فیبروبلاست ها به عنوان بیشترین نوع سلول های سوماتیک اولیه برای تولید سلول های بنیادی پرتوان القایی (iPSCs) مورد استفاده قرار گرفتند. ویژگی های مختلف فیبروبلاست ها ازاستفاده آنها برای آزمایش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25431601
کنترل چسبندگی سلول- ماتریکس یک مسئله مهم در تنظیم عملکرد سلول های بنیادی است. دراین مطالعه، سطح پلی استیرنی تثبیت شده با فاکتورپایه ای رشد فیبروبلاست (FGF2) متصل به یک پروتئین چسبیده به مالتوز (MBP) ،(PS-MBP-FGF2)، به عنوان یک ماتریکس مصنوعی برای تنظیم سیگنالینگ وابسته به اینتگرین مورد استفاده ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25422949
نقش ماتریکس خارج سلولی فاقد سلول (ECM) درتحریک بازسازی بافت و اندام بسیارشناخته شده است. در عین حال روش های فعلی عمدتا بر پایه استفاده از ECM مشتق از بافت های طبیعی کاملا توسعه یافته در جایگاه های غیرهمولوگ قرارگرفته اند. ما یک استراتژی را برای تولید ECM سفارشی، طراحی شده برای فعال کردن پارامترهای ت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25422415
هدف: بررسی امکان تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی(ADMSCs) به سلولهای شبه اپیتلیوم قرنیه پس از انتقال ژن Pax6. مواد و روشها: بافت چربی طرفین کشاله ران موش های سالم نژاد C57BL 6 (5-6 هفته) برای جداسازی و کشت ADMSCs مورد استفاده قرار گرفتند. ADMSCs در پاساژ سوم برای تیمار گرو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25417317
صفحه 8 از 27ابتدا   قبلی   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان