(آرشیو سال 1393)
هدف از مطالعه: هدف از بررسی حاضر دادن نظریه مهم دراستفاده از سلولهای استرومایی مزانشیمی ( (MSCبرای درمان و یا جلوگیری از بیماری پیوندعلیه میزبان (GVHD) بود. یافته های اخیر: بخش اول شامل خلاصه ای از بسیاری از آزمایش های بالینی منتشر شده تا کنون برای جلوگیری یا درمان GVHD دردریافت کنندگ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25563994
سرطان پستان میزان مرگ و میر نسبتا بالایی را در زنان به علت عود و متاستاز دارد. شواهد رو به رشد، جمعیتی نادر از سلول های با خواص شبه سلول های بنیادی را درسرطان پستان شناسایی کرده است. این سلول ها، سلول های بنیادی سرطانی(CSCS) نامیده می شوند که دارای توانایی خود تجدیدی و تمایزبوده و نقش مهمی در پیشرف...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25559951
هدف از نقد و بررسی: سلولهای استرومایی مزانشیمی یک سلول درمانی امیدوار کننده را برای پیشبرد تحمل پذیری پیوند، با توجه به تاثیرآنها بربسیاری از سلول های دخیل در پاسخ ایمنی ارائه می کنند. در اینجا، ما شواهد اخیر از توانایی سلولهای استرومایی مزانشیمی را در مهار پاسخ سلول های T حافظه ای ناشی از آنت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25563995
سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) با توجه به توانایی های بالقوه آنها درتمایز به بافت های مزانشیمی مانند استخوان، غضروف و سلولهای چربی و آزادسازی پروتئین هایی برای پیشبرد بازسازی بافت، امیدهایی را در کاربردهای مهندسی بافت نشان داده اند. یکی از کاربردهای آنها کشت سلول های بنیادی مزانشیمی در داربست های ز...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25570603
سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از ژله وارتون انسان (hWJ-MSC) به عنوان یک جایگزین برای سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق ازمغز استخوان در نظر گرفته می شوند. این سلول ها دارای خواص سرکوب کننده سیستم ایمنی هستند. اما معلوم نیست که آیا WJ-MSC ویژگی تنظیم سیستم ایمنی خود را پس از انتقال لنتی ویروس حفظ می کن...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25569483
گسترش موفقیت آمیز سلولهای بنیادی و پیش ساز خونساز (HSPCs) مشتق از خون بند ناف (UCB) برای پیوند می تواند انقلابی را درعملکرد بالینی،همراه با بهبود نتایج مربوط به پیوند و در دسترس ساختن واحد های خون بندناف که دوز سلولی کمتر از حد مطلوب برای پیوند دارند، ایجاد کند. به نظر می رسد ترکیبات سیتوکینی جدید ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25555449
طی آمایش های خون، سرم بطورموضعی در درمان بیماری های مختلف چشمی در چشم پزشکی استفاده شده است. مشابه با سرم خون محیطی، سرم خون بند ناف حاوی غلظت بالایی از اجزای ضروری اشک ، عوامل رشد، عوامل نوروتروفیک، ویتامین A، فیبرونکتین، پیش آلبومین و چربی است. سرم بند ناف می تواند مواد مغذی اساسی را برای تجدید ا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25568842
بیماری های مادرزادی مسئول بیش از یک سوم تمام بستری شدن اطفال در بیمارستان ها بوده است. پیشرفت در غربالگری و تشخیص مولکولی قبل از تولد اجازه تشخیص بسیاری از بیماری های ژنتیکی تهدید کننده حیات را دراوایل بارداری می دهد. پیوند داخل رحمی (IUT) سلول های بنیادی می تواند جنین مبتلا را درمان کند اما تا کنو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25566071
هموفیلی (HA) A شایع ترین نقص وراثتی پروتئین های انعقادی است. استاندارد فعلی برای مراقبت از بیماران مبتلا به HA تزریق فاکتور پیشگیری کننده است که به طور منظم (2-3 بار در هفته) بطریق تزریق داخل وریدی FVIII نوترکیب و یا مشتق از پلاسما برای حفظ هموستاز صورت می گیرد. با وجودیکه این درمان تا حد زیادی سب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25566073
سابقه و هدف: مهندسی بافت غضروف، درمانی امیدوار کننده را برای ترمیم نقص غضروفی ارائه کرده و کشت سلول نقش حیاتی در بازسازی غضروف بازی می کند. گزارش شده است کندروسیت ها و سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان ( (BMSCs سلول هایی ایده آل برای کشت هستند، اما تمایززدایی و فنوتیپ ناپایدار ساختارهای ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25556915
در سال های اخیر، مطالعات متعددی زیست شناسی و کاربردهای بالینی سلولهای بنیادی مزانشیمی ((MSC را مورد بررسی قرار داده اند ، و برای تعریف نشانگرهای این سلول ها و روشن کردن اثرات آنها در مدل های حیوانی تلاش شده است. سلولهای بنیادی مزانشیمی دربافت های متفاوتی در دسترس هستند، و استفاده از سلول های بنیادی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25556657
حفظ ویژگی های بیولوژیکی در پاساژهای طولانی برای سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف انسان (hUCMSCs) در مهندسی بافت بسیار مهم است. هدف ما بررسی مورفولوژی، میزان بقا، بیان نشانگرهای مزانشیمی و فعالیت استخوان زایی سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف انسان بعد از پاساژهای طولانی بود. پاساژ 4 (P4) و 16 (P16)...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25555467
تومورهای دسموئید (DTs) ، تومورهای مزانشیمی نادری هستند که ویژگی های یک فرآیند بهبود زخم گسترده را نشان می دهند. پیش ازاین، ما نشان دادیم که سلول های استرومایی مزانشیمی (MSC) ازترکیبات تومورهای دسموئید هستند و ممکن است به تومورهای دسموئید از طریق فعالیت های مرتبط با بهبود زخم کمک کنند. هیالورونان (HA...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25556151
هدف: با استفاده از یک مدل موشی التهاب داخل رحمی، ما نشان دادیم که قرار گرفتن درمعرض التهاب باعث تولد زودرس و آسیب مغزی پیش از تولد می شود. نشان داده شده است سلول های بنیادی مزانشیمی ( (MSC اثرات تعدیل کنندگی سیستم ایمنی را در بسیاری از شرایط التهابی ارائه می دهند. ما فرض کردیم که درمان با سلول ه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25555657
بافت اندومتر انسان بافتی پویا است، که با هر چرخه قاعدگی تحت چرخه های رشد و پسرفت قرار می گیرد. سلولهای بنیادی پیش ساز بزرگسالان به احتمال زیاد مسئول این توانایی ترمیم کنندگی قابل توجه هستند. این سلول های بنیادی پیش ساز یکسان همچنین ممکن است اگر در مسیر انحطاط قرار گیرند، توانایی افزایش یافته ای برا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25550893
صفحه 5 از 27ابتدا   قبلی   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان