(آرشیو سال 1399)
شواهد تجربی جمع آوری شده در طول دهه ها ، بر انعطاف پذیری اپیتلیالی- مزانشیمی (EMP) اشاره دارد ، که در مجموع شامل تغییر حالت اپیتلیالی به مزانشیمی و روند معکوس تغییر حالت مزانشیمی به اپیتلیالی در متاستاز تومور ، تولید و حفظ سلول های بنیادی سرطانی و مقاومت درمانی است. با این حال ، ماهیت پویای فرآینده...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31666716
شواهد تجربی جمع آوری شده در طول دهه ها ، بر انعطاف پذیری اپیتلیالی- مزانشیمی (EMP) اشاره دارد ، که در مجموع شامل تغییر حالت اپیتلیالی به مزانشیمی و روند معکوس تغییر حالت مزانشیمی به اپیتلیالی در متاستاز تومور ، تولید و حفظ سلول های بنیادی سرطانی و مقاومت درمانی است. با این حال ، ماهیت پویای فرآینده...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31666716
با توسعه درمان های جدید برای اختلالات خود ایمنی ، این موضوع که سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) توانایی مقابله با پیشرفت بیماری های خود ایمنی را دارند، به مرکز توجه تحقیقات تبدیل شده است. یكی از مکانیزم های اساسی فعالیت آنها ، آزاد شدن وزیكول های خارج سلول به ویژه اگزوزوم است. اگزوزوم های مشتق از سلول...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31887849
با توسعه درمان های جدید برای اختلالات خود ایمنی ، این موضوع که سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) توانایی مقابله با پیشرفت بیماری های خود ایمنی را دارند، به مرکز توجه تحقیقات تبدیل شده است. یكی از مکانیزم های اساسی فعالیت آنها ، آزاد شدن وزیكول های خارج سلول به ویژه اگزوزوم است. اگزوزوم های مشتق از سلول...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31887849
با توسعه درمان های جدید برای اختلالات خود ایمنی ، این موضوع که سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) توانایی مقابله با پیشرفت بیماری های خود ایمنی را دارند، به مرکز توجه تحقیقات تبدیل شده است. یكی از مکانیزم های اساسی فعالیت آنها ، آزاد شدن وزیكول های خارج سلول به ویژه اگزوزوم است. اگزوزوم های مشتق از سلول...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31887849
پیوند سلولهای بنیادی خونساز برای بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان یک درمان نجات دهنده زندگی است ، همچنین برای بیمارانی که برخی از اختلالات خون ساز غیر خونی مانند آنمی آپلاستیک ، بیماری سلول داسی و برخی از نقص های ایمنی مادرزادی را دارند. آسیب کلیه که به طور مستقیم با پیوند سلول های بنیادی مرتبط است ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31836598
نابینایی و اختلالات بینایی بوسیله تخریب لاعلاج شبکیه در افراد تحت تاثیر قرار گرفته در سراسر دنیا ایجاد می شود. سلول درمانی برای یک جایگزینی شبکیه می تواند به طور بالقوه ای بینایی را بویژه برای آن هایی که گیرنده های حس کننده نور در چشم شان را دست داده اند، نجات ببخشد. همین طور، سلول های به خوبی شناخت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31862637
سلول های بنیادی می توانند به انواع متنوع سلول در بدن ما تمایز یابند و امید زیادی را در تحقیقات پایه و درمان های بالینی ایجاد کرده اند. برای انواع خاص سلول های بنیادی، ترکیبات تغذیه ای و پیام رسان مجزایی برای حفظ ظرفیت تکثیری و پتانسیل تمایزی در کشت سلول مورد نیاز است. ویتامین های مختلف نقش های ضروری...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31676963
پیام رسانی Notch برای حفظ سلول های بنیادی عصبی(NSCs) در مغز در حال تکوین ضروری است. سلول های بنیادی عصبی پتانسیل تبدیل شدن به بسیاری از انواع عصبی در تلن سفالن اولیه را دارا هستند و این پتانسیل نیز با پیشرفت تکوین جنینی کاهش می یابد. پروتئین Nepro، که پروتئین هسته ای منحصربفرد را کد می کند و بوسیله ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32060873
سلول های بنیادی پالپ دندان انسانی(hDPSCs) منبع امیدوار کننده سلولی برای کابردهای بی شمار و متنوع در زمینه پزشکی بازساختی هستند و این به دلیل پتانسیل تکثیری بلا و هم چنین ظرفیت تمایزی چند رده ای در مقایسه با سایر سلول های بنیادی بالغ است؛ بنابراین، hDPSCs می توانند منبع خوبی برای پیوند اتولوگ در مهند...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32042932
سلول های بنیادی عصبی(NSCs) توجه علمی و تجاری قابل توجهی را طی 15 سال اخیر بدست آورده اند. با توجه به پلاستیسیته، که به عنوان توانایی برای تبدیل شدن به فنوتیپ های مختلف داخل و خارج سیستم عصبی مرکزی تعریف می شود، با ظرفیت تقریبا نامحدود خود نوزایی و آزادسازی فاکتورهای تروفیک و تعدیل کننده ایمنی و ارائ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32265815
کورکومین به طور گسترده ای در مهار و درمان بیماری های مختلف استفاده شده است. اخیرا، توجه زیادی به استفاده از کورکومین به عنوان عامل عصب زایی و حفاظت کننده عصبی شده است. این مطالعه سعی در جمع آوری و دسته بندی یافته های اخیر با توجه به اثر کورکومین روی بیماری های عصبی مختلف از طریق القای تکثیر و تمایز ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31978939
دیدگاه مرسوم در مورد زیست شناسی عروق با کشف سلول های بنیادی پیش ساز عروقی در مغز استخوان و خون محیطی تغییر کرده است. این پیچیدگی بیشتر به دلیل این یافته است که دیواره عروق دارای سلول های پیش ساز و بنیادی موسوم به سلول های بنیادی عروقی ساکن دیواره عروق(VW-VSCs) هستند که قادر به تمایز به سلول های دیوا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31797283
پاندمی کروناویروس SARS-CoV-2 یا COVID-19 به طور قابل توجهی انتقال درمان های سلولی از جمله سلول های T گیرنده آنتی ژن کایمریک(CAR) را تحت تاثیر قرار داده اند. این تأثیرات فراتر از مراقبت از بیمار ، شامل تدارکات ، اداره و توزیع منابع مراقبتهای بهداشتی بطور فزاینده محدود شده است. بر مبنای تجارب جمعی پژو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32298807
درمان بیماری های مخرب عصبی نیاز رو به افزایشی به نوآوری در ارتباط با شواهد اخیر در زمینه درمان بازسازی کننده با استفاده از سلول های بنیادی ارائه می دهند. در مکانیسم های مولکولی دخیل در اختلالات مخرب عصبی و اختراع روش هایی که قادر به القای تمایز عصبی سلول های بنیادی باشد، اجازه رویکردهای درمانی خلاقا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32266049
صفحه 15 از 42ابتدا   قبلی   10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان