(آرشیو سال 1399)
اسکولیوزیس ایدیوپاتیک بالغین یکی از شایع ترین بدشکلی های نخاعی طی بلوغ بویژه در زنان است. این عارضه بوسیله رشد اسکلتی نابجا و تراکم استخوانی کاهش یافته مشخص می شود که با متابولیسم معدنی استخوانی مختل شده همراه است. برخلاف پیشرفت اخیر در تحقیقات بین رشته ای برای حمایت از فرضیه های مختلف، بیماری زایی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32548139
با استفاده از قابلیت های چند توانی و خودنوزایی، سلول های بنیادی خون ساز(HSCs) می توانند خون سازی را در سراسر زندگی حفظ می کنند. با این حال، مکانیسم پشت پرده چنین قابلیت های قابل توجهی به صورت کشف نشده باقی مانده است که حداقل تا حدی به دلیل کمبود سلول های بنیادی خون ساز و تکثیر برون تنی متوسط سلول ها...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31915389
انواع مختلف سلول های بنیادی و غیر سلول های بنیادی نشان داده اند که می توانند بوسیله هم کشتی با سلول های القا کننده مناسب به کاردیومیوسیت ها تمایز یابند یا دگر تمایزی یابند. با این حال، سیستم القای هم کشتی محدودی وجود دارد که از کاردیومیوسیت های مشتق از سلول های بنیادی به عنوان منبع تحریکی برای بازبر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32243463
نوسانات روزانه فیزیولوژی جانوری موسوم به ریتم های سیرکادین بوسیله زمان سنج های مولکولی حفاظت شده موسوم به ساعت سیرکادین هماهنگ می شوند. ساعت سیرگادیم یک چرخه فیدبک رونویسی-ترجمه را شکل می دهد که به عنوان تنظیم کننده زیستی مرکزی بسیاری از فرایندهای 24 ساعته ظهور کرده است. مطالعات اولیه روی روده کشف ک...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31586240
به خوبی مشخص شده است که پیوند سلول های بنیادی خون ساز آلوژن(allo-HSCT)، یک درمان موثر برای بسیاری از بیماری های خونی بدخیم هستند و برای بیماری های خود ایمن نیز بیش از یک دهه است که استفاده شده اند. این در حالی است که بیماری پیوند علیه میزبان(GVHD) به عنوان یک مشکل خطرناک شایع بعد از پیوند سلول های ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32280306
پوست یک اندام اصلی است که بدن انسان را می پوشاند و به عنوان سدی محافظ بین بدن انسان و محیط عمل می کند. بافت پوست به عنوان یک منبع سلول های بنیادی، از منظر ویژگی هایی مانند فراوانی، دستیابی آسان، انعطاف پذیری بالا و توانایی بالا برای بازسازی می تواند برای پیوند در کاربردهای درمانی استفاده شود. پروفای...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31065940
درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، یک زمینه مهم در پزشکی بازساختی هستند. با این حال، موفقیت سلول درمانی با این سلول ها به کارایی انتقال و احتباس آن ها، تمایز و فاکتورهای پاراکرین ترشح شده بوسیله آن ها در جایگاه های هدف بستگی دارد. مطالعات اخیر نشان می هد که نانوذرات اکسید آهن فوق مغن...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32477611
پیشینه و هدف: سلول های بنیادی خون ساز موجود در گردش خون(HSCs)، سلول های پیش ساز اندوتلیالی موجود در جریان خون(EPCs)، و سلول های بنیادی سرطانی در تکوین و پیشرفت تومور مشارکت می کنند و می توانند به پیش بینی نتایج بیمار کمک کنند. هدف این مطالعه بررسی فراوانی این سلول ها در خون محیطی بیماران مبتلا به کا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31478425
پیشینه: سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی به دلیل ویژگی های آن ها مانند تعدیل ایمنی، بازسازی بافتی و تمایز چند توانی توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. برای پیشبرد بیشتر درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی، تعیین غلظت فیزیولوژیک سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی در بافت چربی انسانی برای هدایت مناسب د...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31881616
غده پستانی یک اندام بسیار دینامیک یا پویاست که تغییرات عمیقی را در اپی تلیومش در حین بلوغ و چرخه تولید مثلی متحمل می شود. این تغییرات بوسیله سلول های بنیادی و پیش ساز تقویت می شوند. هر دو نوع پیش سازهای محدود شده از نظر رده ای با عمر کوتاه و بلند و هم چنین منبع کوچکی از سلول های بنیادی پستانی چند ت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31539305
استراتژی های غیر موثر سرکوب کننده ایمنی و هدفمند برای خنثی سازی میانجی گرهای التهابی سناریوی نارسایی قلبی را بدتر کرده اند و شک و شبهاتی را ایجاد کرده اند. ثابت شده است که سلول درمانی رویکردی امیدوار کننده برای درمان قلب بعد از انفارکته میوکاردی(MI) است. سلول های بنیادی بالغ، سلول های بنیادی پرتوان ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32222465
شناسایی سلول های بنیادی جنینی انسانی و فناوری بازبرنامه ریزی برای بدست آوردن سلول های بنیادی پرتوان القایی از سلول های سوماتیک بالغ، فرصت منحصربفردی برای ایجاد مدل های بیماری انسانی، استراتژی های ویرایش ژن و گزینه های سلول درمانی ارائه کرده است. تکوین سلول های بنیادی پرتوان از سلول های سوماتیک و ابز...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31728915
کارآزمایی بالینی با استفاده از سلول های بنیادی بالغ برای بازسازی بافت قلبی آسیب دیده برخلاف سوالات موچود در مورد کارایی این امر و فقدان درک درست از اثر زیستی آن ها تا به امروز ادامه دارد. منطق استفاده از این کارآزمایی های سلول درمانی از مطالعات جانوری می آید که بهبودی متوسط اما تکرار پذیری را در عمل...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31775156
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) می توانند با قابلیت های چند توانی و خودنوزایی از بافت های بالغ مختلف مشتق شوند. مشخصه های عدم نگرانی های اخلاقی، داشتن ایمنی زایی پایین و دارا بودن عملکردهای تعدیل ایمنی، سلول های بنیادی مزانشیمی را کاندیداهای امیدوار کننده ای برای درمان های سلول های بنیادی می سازد. سل...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31730279
به دلیل نقش بارز کبد در بدن و سم زدایی، عملکرد آن می تواند در یک روش غیر قابل برگشتی بوسیله بدن تحت تاثیر قرار بگیرد. این واقعه مانع از کارکرد کبد می شود و منجر به عوارض جانبی و مرگ و میر می شود. بنابراین، پیوند کبد تنها راه برای مقابله با این راه است. به منظور جبران فقدان بافت های کبد کافی و سالم ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 32033595
صفحه 16 از 42ابتدا   قبلی   11  12  13  14  15  [16]  17  18  19  20  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان