خلاصه: زمانی که سلول های بنیادی جنینی انسان به دسته های سلولی شبه سلول های بتا تمایز پیدا می کنند، پتانسیل بالایی در درمان دیابت نوع 1 به روش پیوند سلول دارند. در این مطالعه، ما به یک پروتکل پنج مرحله ای دست یافتیم که در آن اجسام جنینی (EBs) برای اولین بار به رده اندودرم نهایی و به دنبال آن با تشک...
امتیاز: Article Rating | PMID:
خلاصه: در سال های اخیر، استفاده از سلول های بنیادی در درمان بیماری های قلبی- عروقی به طور قابل توجهی مورد علاقه قرار گرفته است. محدودیت های این روش درمانی در کابردهای بالینی بیشتر در زمینه های تحویل سلول های بنیادی، پیوند و سرنوشت سلول های پیوندی هویدا است. تکنیک های تصویربرداری و نشاندار کردن سل...
امتیاز: Article Rating | PMID:
خلاصه: بیماری های قلبی-عروقی (CVD)، علت اصلی مرگ و میر در سرتاسر دنیا محسوب می شوند. بر طبق سازمان بهداشت جهانی (WHO)، تعداد 3/17 میلیون نفر در سال 2008 در اثر CVD فوت کردند و تخمین زده شده که تا سال 2030، تعداد مر گ های ناشی از CVD تقریباً به 6/23 میلیون نفر خواهد رسید. علی رغم توسعه روش های درم...
امتیاز: Article Rating | PMID:
خلاصه: پیشرفت های قابل توجه در باز برنامه ریزی سلولی، تولید سلول های بنیادی پرتوان از سلول های سوماتیکی مانند فیبروبلاست های حاصل از تکه­برداری های پوست انسان را ممکن ساخته است. در نتیجه، حالا بیماری های انسان می توانند در جمعیت های سلولی مربوطه مشتق شده از سلول های بنیادی پرتوان القایی (iPSCs)...
امتیاز: Article Rating | PMID:
خلاصه: استفاده از تکنولوژی سلول های بنیادی در ترمیم عیوب شبکیه، نتایج مطلوبی را در پی داشته است. امروزه، پروتکل های متعددی برای تمایز عصبی سلول های بنیادی قابل پیوند به شبکیه وجود دارد. هرچند، سوالات مربوط به جبران عملکرد نورون های از دست رفته شبکیه به واسطه سلول های پیوند شده همچنان بی پاسخ باقی م...
امتیاز: Article Rating | PMID:
تأثیر واکسیناسیون SARS-CoV-2 بر پاسخ های ایمنی سیستمیک در افراد مبتلا به HIV
امتیاز: Article Rating | PMID: 1049070
سطح Lcn-2 مدفوع یک شاخص بیولوژیکی حساس برای التهاب روده در مولتیپل اسکلروزیس است.
امتیاز: Article Rating | PMID: 1015372
ژنوتیپ HPV در مقابل سیتولوژی مرسوم دهانه رحم به عنوان یک روش غربالگری برای تشخیص تغییرات اپیتلیال دیسپلاستیک دهانه رحم
امتیاز: Article Rating | PMID: 36280748
تغییرات عروق جفت با اختلال رشد عصبی و ریوی اولیه در محدودیت رشد جنین مدل خرگوش همراه است.
امتیاز: Article Rating | PMID: 36385147
استرس هیپواسموتیک، عوامل هشدار دهنده اپیتلیالIL-33، را در سد کولون در بیماری کولیت اولسراتیو القا می‌کند
امتیاز: Article Rating | PMID: 35798804
سایتوکاین‌های نوترکیب گیاهی IL-37b و IL-38 پاسخ التهابی از PBMC های تحریک شده انسانی را تعدیل می‌کنند
امتیاز: Article Rating | PMID: 36376518
پیوند سلول‌های بنیادی مشتق شده از چربی انسانی با بیان بیش از حد LIF/IFN-β باعث بهبود در آنسفالومیلیت خودایمنی تجربی (EAE) می‌شود.
امتیاز: Article Rating | PMID: 36284106
هموستاز آهن با واسطه پروتئین تنظیم‌کننده آهن (IRP) برای توسعه و تمایز نوتروفیل‌ها در مغز استخوان حیاتی است.
امتیاز: Article Rating | PMID: 36197975
بیان NF-kappa B در نمونه برداشته شده از سرطان کولون در مقایسه با بیان آن در بیماری های التهابی روده .و پولیپ، بیشتر است
امتیاز: Article Rating | PMID: 36198850
عوامل ژنتیکی میزبان مربوط به ایمنی ذاتی، احساس محیطی و عملکرد سلولی با میکروبیوتای پوست انسان مرتبط است.
امتیاز: Article Rating | PMID: 36261456
صفحه 7 از 357ابتدا   قبلی   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان