(آرشیو سال 1395)
طی انتوژنی سیستم ایمنی پستانداران، رده های مجزای سلولی از سلول های بنیادی خون ساز جنینی و بالغ و طی دوره های مخاص تکوینی بوجود می آیند. با این حال، در برخی موارد، نوع سلول های ایمنی مشابهی بوسیله هر دو جمعیت های سلول های بنیادی خون ساز تولید می شوند و منجر به تولید سلول های از نظر فنوتیپی مشابه با...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28034872
لیپوزوم ها برای کپسوله کردن ترکیبات فعال در درمان های مختلف استفاده می شوند و استفاده از آن ها نیز رو به افزایش است. زمینه های مهم کاربردهای بالینی لیپوزوم ها شامل درمان هدفمند سرطانی، انتقال آنتی بیوتیک ها و طب بازساختی است. لیپوزوم ها می توانند هم ترکیبات آبدوست و هم ترکیبات آب گریز را منتقل کنند ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28067107
تکنولوژی سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(hiPSC) پیش از این برخی از ابعاد پایه و کاربردی تحقیقات مانند مطالعه مکانیسمی بیماری و غربالگری های دارویی را متحول کرده است. اولین مطالعه بالینی با استفاده از سلول های مشتق از سلول های hiPS تنها 10 سال بعد از انتشار اولین مقاله پیشرفته در این زمینه شروع ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28075482
برای ارزیابی این که آیا پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف انسانی(UMSC) به حلزون می تواند برای ترمیم شنوایی حسی عصبی مناسب باشد، ما در این جا پاساژهای پنجم و ششم UMSCها را از طریق حفره زیر عنکبوتیه خوک های آلبینویی که به طور مادرزای کر بودند پیوند کردیم. پاسخ های شنوایی ساقه مغزی (ABR) قبل و بعد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28077998
بحث اصلی در مطالعه اختلالات عصبی انسانی، بویژه سندرم های نادری که سیستم عصبی را تحت تاثیر قرار می دهند، توانایی رشد کشت های عصبی است که به طور صحیحی این اختلالات را آنالیز کنند. اگرچه برخی از موفقیت ها در تولید سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPS) هم از پوست و هم از خون اتفاق افتاده است، هنوز هم محدود...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28075485
سلول های استرومایی مزانشیمی انسانی(hMSCs) در آزمایشگاه و با محیط های مختلف کشت داده شدند. با این حال محدودیت استفاده از آن ها در مطالعات بالینی عمدتا به خطرهای بالقوه آن برای سلامتی و التهاب که از طریق مواد غذایی زنوژن محیط کشت شان اعمال می شود بستگی دارد. مشتقات انسانی یا مواد نوترکیب اولین کاندیدا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28060333
غضروف مفصلی یک سیستم بدون عروق، بدون لنف و بدون عصب با پتانسیل بازسازی کم بدیلی پتانسیل خودترمیمی پایینش است. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) گزینه ای مناسب برای درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی هستند. مهارکننده های گلیکوژن سنتاز کیناز3(GSK3)، ترکیباتی هستند که می توانند مسیر پیام رسانی Wnt را القا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28060847
بازبرنامه ریزی سلول سوماتیک با استفاده از فاکتورهای رونویسی و سایر مدیفه کننده ها مانند میکروRNAها مسیرهای وسیعی را برای مطالعه فرایندهای تکوینی، تعیین سرنوشت سلولی و مداخله مکانیسم های مولکولی در مسیرهای سیگنالینگ باز می کند. با این حال، بسیاری از مکانیسم هایی که خود منجر به بازبرنامه ریزی هسته ای ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28038351
آسیب طناب نخاعی(SCI) شرایط مخربی است که معمولا منجر به تخریب ناگهانی یا طولانی مدت نورون های حرکتی و حسی در زیر ناحیه آسیب دیده می شود. طی دو دهه گذشته، جست و جو برای درمان های جدید با افزایش اطلاعات در زمینه سلول های بنیادی انقلابی را ایجاد کرده است. درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی استراتژی های...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28035961
پاسخ آسیب DNA(DDR) شامل فعال شدن فعالیت های سلولی بیشماری است که آسیب های DNA را ترمیم می کند و یکپارچگی ژنومی را حفظ می کند و در مهار تومورزایی حیاتی است. موتاسیون های ارثی یا اکتسابی در ژن های خاص دخیل در پاسخ آسیب DNA(برای مثال ژن های حساس به سرطان سینه1/2(BRCA1/2)، PTEN و P53 با زیرنوع های متنوع...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28034453
هدف: بررسی اثرات آسیب استرس اکسیداتیو در کولیت القا شده بوسیله سدیم سولفات دکستران(DSS) در موش هایی که با سلول های بنیادی مزانشیمی تیمار شده بودند. نتایج: موش های که بیش از 7 روز در معرض تیمار خوراکی DSS دو درصد قرار گرفته بودند، شاخص فعالیت بالای بیماری والتهاب شدید کولیت را نشان دادند. تز...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28032203
طی مهاجرت سلولی مرکز سازمان دهنده میکروتوبول(MTOC) به تناوب در جایگاهی در جلوی هسته پلاریزه می شود، اما مطالعه اخیر شواهد متناقضی را برای جایگاه MTOC در سلول های قطبی شده مهاجرت کننده ارائه می دهد. در این جا، ما نشان می دهیم لوکالیزاسیون تحت سلولی MTOC بوسیله سفتی ماتریکس خارج سلولی تعدیل می شود. به...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27935261
انسفالوپاتی تاخیری بعد از مسمومیت منواکسید کربن(DEACMP) هنوز یک چالش بالینی محسوب می شود. این مطالعه در نظر دارد که کارایی درمان ترکیبی پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی(MSC) و بوتیل فتالید را در بیماران مبتلا به DEACMP بررسی کنیم. چهل و دو بیمار مبتلا DEACMPبا یکی از سه درمان ذیل تیمار شدند: درمان ترک...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27930518
هدف: هدف از مطالعه بررسی ویژگی های زیستی و بیومکانیکی اختلال عملکردی تخمدانی ناشی از شیمی درمان در مدل رتی بعد از مداخله با سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف انسانی(UC-MSCs) و سلول های بنیادی مزانشیمی آمنیوتیک انسانی(h-AMSCs) و بنابراین ارائه پایه های تحقیقاتی زیستی و بیومکانیکی برای درمان بالینی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27928675
جمعیت های سلولی تکثیر شده در آزمایشگاه می توانند در تشکیل دندان های زیست مهندسی شده شرکت کنند اما این ها تنها سلول هایی هستند که به سیگنال های القا کننده دندانی پاسخ می دهند. از آن جایی که موفقیت زیست مهندسی تمام دندان به در دسترس پذیری شمار زیادی سلول ها بستگی دارد، تکثیر سلولی آزمایشگاهی جمعیت های...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27927885
صفحه 10 از 43ابتدا   قبلی   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان