(آرشیو سال 1395)
بیماری کم خونی داسی شکل شایع ترین هموگلوبینوپاتی در سراسر جهان است. با توجه به غربالگری های دقیق و جلوگیری از اختلالات و تجویز هیدورکسی اوره، در دهه اخیر بهبود چشمگیری در بقای بیماران مشاهده شده است. در حال حاضر پیوند سلول های بنیادی تنها گزینه درمانی برای این بیماران است که کاربرد آن برای بیماران د...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27982320
بیماری های شبکیه و عصب بینایی، پاتولوژی های مخرب چشمی است که منجر به نابینایی غیر قابل برگشت می شود. از جهت در دسترس بودن درمان های پیشرفته، درمان های مبتنی بر سلول روش مناسبی را ارائه می دهند. افزایش اطلاعات حفاظت عصبی، تعدیل ایمنی و ویژگی های بازسازی کننده سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) بوسیله مطا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27928464
نتایج اخیر در مورد سلول های بنیادی پرتوان القایی تکوین سلول درمانی های اتولوگ برای بیماری های مخرب و بدون نگرانی های اخلاقی مربوط به سلول های بنیادی جنینی را ممکن ساخته است. در ابتدا، سلول هایiPS بوسیله انتقال رتروویروسی ژن های بازبرنامه ریزی کننده به سلول های سوماتیک تولید شدند. برای جلوگیری از اثر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27900567
بازبرنامه ریزی سلول های سوماتیک به سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) به عنوان یک زاویه درمانی آینده نگرانه در طب بازساختی و ابزاری برای غربالگری داروها ظهور کرده است. اگر چه شمار زیادی از iPSCها از منابع مختلف تولید شده اند اما پیشرفت محدودی در محصول iPSC حاصل شده است. در این جا، ما نشان دادیم که...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27904699
پیشینه: هزاران بچه با نواقص قلبی مادرزادی بدنیا می آیند که نیازمند جراحی های ترمیمی مانند ایمپلنت های پروتزی هستند. فقدان رشد در گرافت های پروتز در جراحی های کودکان بسیار تعیین کننده است. گرافت های مهندسی بافت شده زیست تخریب پذیر که با سلول کشت داده شده اند راه حل جدیدی برای حل این مشکل هستند. هد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27906085
چند موضوع در زمینه طب بازساختی مانند ایمنی زایی انواع سلول ها و بافت های تمایز یافته از سلول های بنیادی پرتوان با بحث های مهیجی همراه بوده است. در حالی که پیش بینی های اولیه نشان می دهد که بافت های مشتق شده از منابع آلوژن ممکن است از سیستم ایمنی موجود فرار کنند، اما این داستان روی دیگری نیز دارد و گ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27905261
کاهش عملکرد مرتبط با سن در سلول های بنیادی بالغ منجر به نارسایی فیزیولوژیک هموستازی طی پیری می شود. پروتئازوم نقش کلیدی را در حفظ پروتئوستاز ایفا می کند و نارسایی آن با وقایع زیستی مختلفی مانند پیری و بالا رفتن سن مرتبط است. اگرچه زیست شناسی سلول های بنیادی توجه زیادی را به خود جلب کرده است، نقش پرو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28034832
پروتئین شوک گرمایی90 یا Hsp90، یک چاپرون مولکولی بسیار حفاظت شده است که غالبا در تومورها افزایش بیان می یابد و یک هدف ضد سرطانی جذاب باقی مانده است. Hsp90 به ویژه در مدل های توموری به صورت خارج سلولی نیز مشاهده شده است. اگرچه، علمکرد Hsp90 خارج سلولی(eHsp90) به خوبی تعریف نشده است، اما هدف قرار دادن...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28038472
بیان سیتوکراتین8(CK8)، ویمنتین، نستین و α-SMA در گنادهای در حال تکوین 12 جنین 5 تا 9 هفته با استفاده از ایمنوهیستوشیمی و ایمنوفلورسنس آنالیز شد. طی دوره بررسی شده، تعداد سلول های CK8+ در اپی تلیوم سطح گنادی از 56 درصد به 92 درصد، در استروما از 50 درصد به 60 درصد و در مدولا از 23 درصد به 42 درصد رسید...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27981799
پیشینه: سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان انسانی(MSC) سلول های پیش ساز بالغی با پتانسیل بالا برای کاربر در درمان های مبتنی بر سلول هستند. از منظر درمان های مبتنی بر سلول، دو محدودیت در استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی وجود دارد:1) این درمان ها نیاز به شمار زیاد سلول دارند و تکثیر بل...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28061861
پیشینه: مدل های سلولی بیماری های عضلانی با توجه به شمار زیاد ژن ها و موتاسیون های دخیل در ایجاد میوپاتی ها و نیاز همزمان به تست درمان های شخصی، از اهمیت رو به افزونی برخوردار هستند. ایجاد مدل های سلولی به داشتن منابع سلولی سهل الوصول بستگی دارد و اگر سلول ها از خود عضلات مشتق نشوند، فرایند بازبرن...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27906098
سلول های بنیادی جنینی(ESC) و سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPS) مدل های آزمایشگاه جذابی از تکوین عروقی، رگزایی درمان و مهندسی بافت هستند. با این حال، رده های سلولی iPS و ESC به طور متفاوتی به فاکتورهای ریز محیطی پاسخ می دهند. روش شناسی تمایزی بهبود یافته/بهینه سازی شده در حال تکوین که در شماری از رد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27907001
مهندسی های ژنومی دقیق، موجب پیشرفت سریع کاربرد تکنولوژی های سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) برای مدل سازی in vitro بیماری های قلبی شده است. ویرایش ژنومی هدفمند با استفاده از نوکلئازهای مهندسی شده ابزار قوی است که می تواند برای ژنتیک معکوس، مهندسی ژنوم و آزمایشات هدفمند الحاق ترانس ژن ها برای ان...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27910041
ظهور تکنولوژي سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(hiPSC)، کاردیومیوسیت های مشتق از hiPSCهای خاص بیماری(hiPSC-CMs) تولید کرده است که می تواند به عنوان پلت فرمی برای مطالعه بیماری های قلبی و کشف درمان های جدید استفاده شود. توانایی دستکاری hiPSC-CMها به صورت ژنتیکی نه تنها برای شناسایی نقش ساختاری و ع...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27910049
انتقال انتخابی لنفوسیت های نفوذ کننده توموری(TILs) اتولوگ تکثیر شونده به صورت ex vivo می توانند پاسخ های با ثبات و کاملی را در مجموعه قابل توجهی از بیماران دچار ملانومای متاستازیک ایجاد کنند. مشکلات عمده این روش زیستایی کاهش یافته سلول های T‌منتقل شده اشت که به دلیل کوتاه شدن تلومر و شمار محدود لنفو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27911363
صفحه 12 از 43ابتدا   قبلی   7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان