(آرشیو سال 1395)
سرکوب کننده توموری p53 نقش مهمی را در بازبرنامه ریزی سلولی بازی می کند. در حالی که p53 طبیعی کارایی بازبرنامه ریزی را کاهش می دهد، p53 جهش یافته فعالیت بدست آوردن عملکرد(gain of function) را القا می کند که منجر به کارایی افزایش یافته بازبرنامه ریزی می شود. علاوه براین، سلول های بنیادی پرتوان القایی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28032868
سرکوب کننده توموری p53 نقش مهمی را در بازبرنامه ریزی سلولی بازی می کند. در حالی که p53 طبیعی کارایی بازبرنامه ریزی را کاهش می دهد، p53 جهش یافته فعالیت بدست آوردن عملکرد(gain of function) را القا می کند که منجر به کارایی افزایش یافته بازبرنامه ریزی می شود. علاوه براین، سلول های بنیادی پرتوان القایی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28032868
انتقال خون به طور وسیعی در کلینیک استفاده می شود اما منبع سلول های قرمز خونی(RBCs) بسته به اهدا کننده ها و روش ها به عفونت های متقل شونده از طریق انتقال و مشکلاتی که به دلیل ناسازگاری ایمنی وجود دارد، حساس است. پروتکل های سازگار با کلینیک و مقیاس پذیر که اجازه تولید سلول های قرمز خونی از سلول های بن...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28026072
انتقال خون به طور وسیعی در کلینیک استفاده می شود اما منبع سلول های قرمز خونی(RBCs) بسته به اهدا کننده ها و روش ها به عفونت های متقل شونده از طریق انتقال و مشکلاتی که به دلیل ناسازگاری ایمنی وجود دارد، حساس است. پروتکل های سازگار با کلینیک و مقیاس پذیر که اجازه تولید سلول های قرمز خونی از سلول های بن...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28026072
مراحل جنینی اولیه پرتوانی برای مطالعات اپی ژنومی، بدوا بوسیله سلول های بنیادی جنینی انسانی(ESC) یا سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) مدل شده اند. با این حال، برای آنالیز متیلاسیون DNA، سلول های بنیادی جنینی و سلول های بنیادی پرتوان القایی سطح متیلاسیون DNA مشاهده شده در جنین های پیش لانه گزینی را...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28032673
سلول های گیرنده نوری شبکیه مژه های حسی بسیار تخصص یافته ای دارند که بخش خارجی آن برای تشخیص نور مهم است. موتاسیون ها در ژن های مربوط به مژه ها اغلب منجر به تحلیل رفتن شبکیه می شود. تونایی برای بازبرنامه ریزی سلول های انسانی به سلول های بنیادی پرتوان القایی و سپس تمایز آن ها به طیف وسیعی از انواع سلو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27911706
یکی از منابع به سهولت در دسترس از سلول های بنیادی مزانشیمی سلول های بنیادی مشتق از خون قاعدگی(Men-SCs) است که خصوصیاتی مشابه با سایر انواع سلول های بنیادی مزانشیمی نشان می دهند. این مطالعه برای تعیین سینتیک رشد، پلاستیسیتی و خصوصیات Men-SCs در زنان انجام شد. طی بهار 2014 در شهر جنوبی ایران به نام شی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26989284
پیشینه: تعداد زیاد پلی مورفیسم های خاص جمعیت موجود در کمپلکس HLA‌در جمعیت آفریقای جنوبی، احتمال یافتن یک اهدا کننده مطابق از نظر HLA را برای افرادی که نیازمند پیوند سلول های بنیادی خون ساز(HSCT) غیر وابسته هستند را کاهش می دهد. توالی یابی های نسل جدید(NGS) در مقایسه با تکنیک های تایپینگ مرسوم مزی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26792314
کنترل جهت گیری، تکثیر و تمایز سلولی در طراحی جایگزین های اندام ها و هدایت بازسازی بافتی ارزشمند است. در مطالعه حاضر، ما سیستم میکروفلوئیدیک هیبریدی را برای تولید ریز محیط دینامیک بوسیله قرار دادن ریز شیارهای PDMS موازی روی سطح پلیمرهای زیست تخریب پذیر و به عنوان سیگنال های هدایت فیزیکی برای کنترل تم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26914600
ثبت نام اهدا کننده های مغز استخوان و ذخیره سازی خون بند ناف اجزای ضروری زیرساخت های مورد نیاز برای پیوند سلول های بنیادی خون ساز از منابع غیر خویشاوند است. ما در حال حاضر قوانین جدیدی را برای حمایت و تنظیم اداره هماهنگی اهدا کننده های مغز استخوان، بانک های مغز استخوان و سازمان حمایت از خدمات سلول ها...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27076238
اهداف: به نظر می رسد فعال کننده گیرنده لیگاند NFκB یا RANKL یک فاکتور فعال کننده استئوکلاست باشد که نقش مهمی در پاتوژنز مولتیل میلوما دارد. برخی مطالعات نشان داده اند که رده سلولی میلومایی U-266 و سلول های میلومایی اولیه RANK‌و RANKL را بیان می کنند. گزارش شده است که بیان مارکرهای منوسیتوئیدی و ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27602313
پیشینه: سلول های بنیادی بند ناف(CB) در سراسر دنیا در پزشکی پیوند و برای درمان بیماری های مختلف استفاده شده اند. کارایی سلول های بنیادی در خون بند ناف می تواند بوسیله تعداد سلول های هسته دار کل(TNCs) پیش بینی شود. برای بهینه سازی استفاده بالینی از سلول های بنیادی در جمعیت مان، این مطالعه جند متغیر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27383017
هدف: تعداد سلول های قرمز خونی هسته دار(NRBC) نوزادان به عنوان نشانه ای از اختناق در زمان تولد پیشنهاد می شود. مطالعه حاضر به منظور کشف ارزش سلول های قرمز خونی هسته دار در پیش بینی خفگی نوزادان استفاده شد. روش ها: 63 نوزاد مبتلا به asphyxia به مدت دو سال زیر نظر قرار گرفتند. اطلاعات مادری و...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27809621
سلول های بنیادی منبع بسیار امیدوار کننده ای برای کاربرد در سلول درمانی، طب بازساختی، کشف دارو، سمیت شناسی و مطالعات زیست شناسی تکوینی است. بانک های سلول های بنیادی به منظور حفظ مشخصه های سلولی، ممانعت از آلودگی و تخریب، تسهیل استفاده موثر از سلول های بنیادی در مطالعات پایه و کاربردی و هم چنین کاربرد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27837552
سلول های استرومایی مزانشیمی(MSC) سلول های بالغ چند توان تمایز نیافته با ویژگی های بازسازی کننده هستند. آن ها به دلیل سادگی جداسازی و کشت شان برای رویکردهای درمانی مناسب هستند. از آن جایی که سلول های بنیادی مزانشیمی الگوی بیان مارکرهای سطح سلولی را نشان می دهند که با فیبروبلاست های تقریبا مشابه است، ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27894394
صفحه 13 از 43ابتدا   قبلی   8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان