(آرشیو سال 1395)
زمینه: از آن جایی که فرآوری و حفاظت انجمادی خون بند ناف زمان بر و هزینه بر اس، انتخاب واحدهایی با سلول های CD34+، تعداد سلول های هسته دار کل(TNC) و واحدهای شکل دهنده کلونی(CFUs) بهینه ضروری است. این ها مهمترین فاکتورهای تاثیر گدار روی نتایج پیوند خون بند ناف هستند و بوسیله فاکتورهای مادری و نوزاد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26420937
زمینه: از آن جایی که فرآوری و حفاظت انجمادی خون بند ناف زمان بر و هزینه بر اس، انتخاب واحدهایی با سلول های CD34+، تعداد سلول های هسته دار کل(TNC) و واحدهای شکل دهنده کلونی(CFUs) بهینه ضروری است. این ها مهمترین فاکتورهای تاثیر گدار روی نتایج پیوند خون بند ناف هستند و بوسیله فاکتورهای مادری و نوزاد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26420937
اهداف: سهولت فرآوری خون بند ناف بوسیله به دلیل نیاز به تکنیک های سانتریفیوژی الکتریکی که اغلب تنها محصول سلولی نهایی اندکی تولید می کنند، محدود شده است. در این جا، ما طراحی و شناسایی یک سیستم فیلتری جدید کمک کننده به فرآوری خون بند ناف با استفاده از جریان گرانش ملایم را توصیف کردیم. مواد و روش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26456086
یکی از منابع به سهولت در دسترس سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، سلول های بنیادی مشتق از خون قاعدگی(Men-SCs) است که ویژگی هایی مشابه با سایر سلول های بنیادی مزانشیمی را نشان می دهد. این مطالعه برای تعیین کینتیک رشد، پلاستیسیتی، و شناسایی سلول های بنیادی مشتق از خون قاعدگی در زنان صورت گرفت. طی بهار 20...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26989284
زمینه: دستورالعمل های سازمان غذا و داروی آمریکا برای تضمین کیفیت و ایمنی محصولات خون بند ناف برای پیوند طراحی شده است. این برای تعیین این که ایا اقدامات درخواست شده برای این دستورالعمل ها موثر بوده است یا خیر، ارزشمند است. طراحی مطالعه و روش ها: ما سیستم کنترل کیفیت سلول درمانی مان را برای ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26597621
پارگی داخل جمجمه ای در نتیجه آسیب ترومایی زمان تولید یک از وقایع بسیار نادری است که تقریبا از هر چهار و نیم میلیون نفر یک نفر را تحت تاثیر قرار می دهد. با این حال، بسته به نوع آسیب، آسیب مغزی حاصل ممکن است منجر به عوارض مادام العمری مانند فلج مغزی شود که در حال حاضر درمانی برای آن وجود ندارد. در این...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27239361
زمینه: تکنیک هایی برای ذخیره سازی واحدهای خون بند ناف(CBUs) به عنوان منبعی برای پیوند سلول های بنیادی خون ساز طی 20 سال گذشته بوجود آمده است که در صدد بهبود کارایی آزمایشگاهی بدون تغییر ویژگی های زیستی پیوند بوده اند. در حال حاضر جای یک ارزیابی وسیع مبتنی بر ثبت نام برای اثر متغیرهای ذخیره سازی ر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27245270
موتاسیون های GATA2‌خط زایا با طیف وسیعی از تظاهرات بالینی و هم چنین نقایص هماتولوژیک و گرایش به AML یا MDS همراه است. ما دو مورد از AML/MDS کودکی با موتاسیون های GATA2‌دخیل را ارائه کرده اند که متحمل یک پیوند موفقیت آمیز سلول های بنیادی خون ساز بند ناف و با استفاده از دو رژیم شرطی مختلف شده بودند. ا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27416790
سلول های بنیادی،سلول های اولیه تمایز نیافته خودنوزایی کننده ای هستند که می توانند به انواع مختلفی از سلول های تخصص یافته شبیه سلول های عصبی، سلول های پوستی، سلول های عضلانی، بافت روده ای و سلول های خونی تمایز یابند. سلول های بنیادی در مغز استخوان زندگی می کنند، جایی که آن ها تقسیم می شوند تا سلول ها...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27426082
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) در چندین نوع بافت شناسایی شده است و توانایی های خاص خودنوزایی و تمایز چند رده ای را نشان می دهند. با این حال، احتمال تغییر شکل انکوژن بعد از پیوند نگران کننده است. در این مطالعه، ما پتانسیل توموزایی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از خون بند ناف(hUCB-MSCs) را در مقایسه ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27437093
پیوند سلول های بنیادی و پیش ساز خون ساز(HSPC) اغلب تنها درمان معالجه کننده در دسترس برای بیماران مبتلا به لوکمیای پرخطر یا سایر سرطان های خونی است(Nikiforow and Ritz,2016). دو منبع اصلی سلول های بنیادی و پیش ساز خون ساز برای پیوند از مغز استخوان یا خون محیطی یک اهدا کننده است(Nergin.2016b). برای پیو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27454802
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) در چندین نوع بافت شناسایی شده اند و ویژگی های خودنوزایی و توانایی تمایز به چندین رده را نشان داده اند. با این حال، احتمال تغییر شکل انکوژن(سرطان زا) بعد از پیوند نگران کننده است. در این مطالعه، ما پتانسیل تومورزایی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از خون بند ناف(hUCB-MSCs...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27437093
مایع آمنیوتیک جمعیت هتروژنی از سلول ها را دارا است. نشان داده شده است که برخی سلول های بنیادی مشتق از مایع آمنیتوتیک انسانی(hAFS) پتانسیل تمایز به سلول های عصبی را دارا هستند. با این حال، کارایی تمایز عصبی سلول های بنیادی مشتق از مایع آمنیوتیک انسانی پایین باقی مانده است. در این مطالعه، ما سلول های ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27346451
سلول های بنیادی جنینی انسان(hESCs) به طور معمول روی لایه های فیدر فیبروبلاست جنینی موش با محیط کشت حاوی مواد انسانی کشت داده می شوند. برای کاربردهای بالینی سلول های بنیادی جنینی انسان، محصولات مشتق از جانور از سلول های فیدر جانوری و بسترهای جانوری مانند ژلاتین یا ماتری ژل و سروم جانوری باید حتما از...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27294211
پزشکی بازساختی به طور گسترده ای در حال توسعه سلول درمانی ها با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، با کاربردهایی برای چندین بیماری مرتبط با پیری است. برای درمان موفقیت آمیز، شمار قابل توجهی از سلول ها مورد نیاز است که خود نیازمند تکثیر سلولی شدید به صورت ex vivo است. با این حال، تکثیر سلول ها...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27447618
صفحه 29 از 43ابتدا   قبلی   24  25  26  27  28  [29]  30  31  32  33  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان