مطالب موجود برای '6'
سلول های بنیادی خون ساز(HSCs)، همه رده های سلول های خونی بالغ را در تمام طول زندگی موجود تولید می کنند. در مهره داران، سلول های بنیادی خون ساز از گذار اندوتلیوم خون ساز(HE) در کف آئورت پشتی جنینی تولید می شوند. اخیرا ثابت شده است که مجموعه ای از فاکتورهای پیش التهابی مانند TNFα، اینترفرون گاما و گیر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31649245
سلول های استرومایی یا بنیادی مزانشیمی(MSCs) به طور فزاینده ای نشان داده اند که می توانند آسیب های ریوی القا شده به صورت آزمایشگاهی را از طریق عملکردهای ضد التهابی تسکین دهند، بنابراین نشان داده اند که محیط های التهابی درون تنی مختلف می توانند عملکردهای ضد التهابی را تحت تاثیر قرار دهند. برای تعیین ا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31553626
میکروگلیاها سلول های اولیه ای هستند که عملکرد ایمنی را در سیستم عصبی مرکزی(CNS) اعمال می کنند و نقش مهمی را در پاتوژنز و پیشرفت بیماری های مربوط به التهاب عصبی بازی می کنند. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) نشان داده اند که ریکاوری عملکردی را در بسیاری از بیماری های عصبی افزایش می دهند. مکانیسم های دخ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31472111
بیماری پارکینسون(PD) دومین اختلال مخرب عصبی شایع است. پیش از این ما یک مدل بیماری در ظروف آزمایشگاهی(یک مدل آزمایشگاهی) را با استفاده از سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) مشتق از دو بیمار ناقل موتاسیون p.A53T آلفا سینکولین(αSyn) برای بیماری پارکینسون ایجاد کردیم. بوسیله تمایز هدایت شده، ما مدلی ر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30989481
سلول های T مدیفه شده به صورت ژنتیکی که گیرنده آنتی ژن کایمریک(CAR) را بیان می کنند، مرز جدیدی را در ایمنی درمانی سرطان باز کرده اند. سلول های CAR T در حال حاضر برای بسیاری از انواع سرطان ها مورد کارآزمایی بالینی قرار گرفته است. سندرم آزادسازی سیتوکین(CRS) و سمیت های عصبی(سندرم انسفالوپاتی مربوط به C...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30249264
پیشینه: سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) از طریق ترشح وزیکول های خارج سلولی، عملکردهای متنوعی در تنظیم آسیب و التهاب از طریق ترشح وزیکول های خارج سلولی دارند. روش ها: در این مطالعه، ما استفاده سیستمیک وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف انسانی(UCMSCs-EVs) به عنوان...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29954457
برخی از گزارش ها نشان داده است که درمان با سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) می تواند فیبروز کبدی ناشی القا شده بوسیله شیمیایی را کاهش دهد. این پژوهش به ارزیابی عملکرد درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان(BMSCs) روی کبد بیمار شده مزمن در موش آلوده به شیستوزوما مانسونی پرداخته است.همه موش های ماه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29844633
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) سال هاست که برای پیوند سلول های بنیادی خون ساز استفاده شده اند. با این حال، بی خطر بودن سلول های بنیادی مزانشیمی استفاده شده در انواع مختلف بدخیمی های خونی به طور کلی نشان داده نشده است. در مطالعه حاضر، اثرات سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بند ناف انسانی(hUC-MSCs) رو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29731869
گرافت های مهندسی بافت شده مصنوعی جایگزین بالقوه ای را برای گرافت های بافتی اتولوگ برای بیماران ارائه می دهند که می توانند تروماتیک باشند. بعد از سلول زدایی مری Papio hamadryas و مطالعه ویژگی های ریختی و فیزیکی ماتریکس خارج سلولی(ECM)، ما داربست های مبتنی بر پلی آمید 6 الکتروریسی شده را برای تقلید آن...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29603873
بیماری پریودنتال ممکن است به تخریب قابل ملاحظه استخوان آلوئولار، لیگامنت های پریودنتال(PDLs) و سیمان می شود و حتی منجر به عملکرد نامناسب و پیشرونده دهانی می شود. بازسازی بافت پریودنتال هدف نهایی درمان بیماری پریودنتال برای بازسازی عملکرد و ساختار است. با این حال، کارایی بازسازی کنندگی پایین است که ا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29311578
گزارش میلیتیس مرتبط با ویروس هرپس 6 انسانی(HHV-6) بعد از پیوند آلوژن نادر است. از 121 مورد پیوند خون بند ناف(CBT) که در بیمارستان ناگونا رد کراس انجام گرفت، پنج مورد(4.1 درصد) از HHV-6 میلیتیس حول و حوش زمان engraftment صورت گرفت. علایم ظاهری عمده ای که در همه پنج بیمار مشاهده شد درد ناگهانی یا خارش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29022282
هدف: بررسی اثر سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بند ناف انسانی(HUC-MSC) روی تکثیر و تمایز NB4 تیمار شده با آل-ترانس اسید رتینوئیک و مکانیسم های دخیل در آن. روش ها: سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف انسانی از بند ناف نوزادان جداسازی شد. سیستم هم کشتی بوسیله HUC-MSC و NB4 ایجاد شد. ازمایشات به...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28024481
سیگنالینگ در ریز محیط توموری نقش مهمی در شروع و پیشرفت سرطان دارد. نشان داده شده است که آدیپوسیت ها (سلول های چربی)، یکی از اجزای اصلی ریز محیط پستان، سیگنال های پیش توموری را ارائه می کنند که تکثیر و تهاجم سلول سرطانی را در شرایط آزمایشگاهی و تومورزایی را در داخل بدن پیش می برند. فاکتورهای مترشحه ا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26009703
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان