(آرشیو سال 1395)
سرکوب کننده توموری p53 نقش مهمی را در بازبرنامه ریزی سلولی بازی می کند. در حالی که p53 طبیعی کارایی بازبرنامه ریزی را کاهش می دهد، p53 جهش یافته فعالیت بدست آوردن عملکرد(gain of function) را القا می کند که منجر به کارایی افزایش یافته بازبرنامه ریزی م...
پنجشنبه، 16 دی 1395 - 13:25
سرکوب کننده توموری p53 نقش مهمی را در بازبرنامه ریزی سلولی بازی می کند. در حالی که p53 طبیعی کارایی بازبرنامه ریزی را کاهش می دهد، p53 جهش یافته فعالیت بدست آوردن عملکرد(gain of function) را القا می کند که منجر به کارایی افزایش یافته بازبرنامه ریزی م...
پنجشنبه، 16 دی 1395 - 13:25
انتقال خون به طور وسیعی در کلینیک استفاده می شود اما منبع سلول های قرمز خونی(RBCs) بسته به اهدا کننده ها و روش ها به عفونت های متقل شونده از طریق انتقال و مشکلاتی که به دلیل ناسازگاری ایمنی وجود دارد، حساس است. پروتکل های سازگار با کلینیک و مقیاس پذی...
پنجشنبه، 16 دی 1395 - 12:31
انتقال خون به طور وسیعی در کلینیک استفاده می شود اما منبع سلول های قرمز خونی(RBCs) بسته به اهدا کننده ها و روش ها به عفونت های متقل شونده از طریق انتقال و مشکلاتی که به دلیل ناسازگاری ایمنی وجود دارد، حساس است. پروتکل های سازگار با کلینیک و مقیاس پذی...
پنجشنبه، 16 دی 1395 - 12:31
مراحل جنینی اولیه پرتوانی برای مطالعات اپی ژنومی، بدوا بوسیله سلول های بنیادی جنینی انسانی(ESC) یا سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) مدل شده اند. با این حال، برای آنالیز متیلاسیون DNA، سلول های بنیادی جنینی و سلول های بنیادی پرتوان القایی سطح متیل...
پنجشنبه، 16 دی 1395 - 12:21
سلول های گیرنده نوری شبکیه مژه های حسی بسیار تخصص یافته ای دارند که بخش خارجی آن برای تشخیص نور مهم است. موتاسیون ها در ژن های مربوط به مژه ها اغلب منجر به تحلیل رفتن شبکیه می شود. تونایی برای بازبرنامه ریزی سلول های انسانی به سلول های بنیادی پرتوان ...
چهارشنبه، 15 دی 1395 - 13:54
یکی از منابع به سهولت در دسترس از سلول های بنیادی مزانشیمی سلول های بنیادی مشتق از خون قاعدگی(Men-SCs) است که خصوصیاتی مشابه با سایر انواع سلول های بنیادی مزانشیمی نشان می دهند. این مطالعه برای تعیین سینتیک رشد، پلاستیسیتی و خصوصیات Men-SCs در زنان ا...
چهارشنبه، 15 دی 1395 - 13:45
پیشینه: تعداد زیاد پلی مورفیسم های خاص جمعیت موجود در کمپلکس HLA‌در جمعیت آفریقای جنوبی، احتمال یافتن یک اهدا کننده مطابق از نظر HLA را برای افرادی که نیازمند پیوند سلول های بنیادی خون ساز(HSCT) غیر وابسته هستند را کاهش می دهد. توالی یابی های نسل ...
چهارشنبه، 15 دی 1395 - 13:30
کنترل جهت گیری، تکثیر و تمایز سلولی در طراحی جایگزین های اندام ها و هدایت بازسازی بافتی ارزشمند است. در مطالعه حاضر، ما سیستم میکروفلوئیدیک هیبریدی را برای تولید ریز محیط دینامیک بوسیله قرار دادن ریز شیارهای PDMS موازی روی سطح پلیمرهای زیست تخریب پذی...
چهارشنبه، 15 دی 1395 - 13:23
ثبت نام اهدا کننده های مغز استخوان و ذخیره سازی خون بند ناف اجزای ضروری زیرساخت های مورد نیاز برای پیوند سلول های بنیادی خون ساز از منابع غیر خویشاوند است. ما در حال حاضر قوانین جدیدی را برای حمایت و تنظیم اداره هماهنگی اهدا کننده های مغز استخوان، با...
چهارشنبه، 15 دی 1395 - 13:16
اهداف: به نظر می رسد فعال کننده گیرنده لیگاند NFκB یا RANKL یک فاکتور فعال کننده استئوکلاست باشد که نقش مهمی در پاتوژنز مولتیل میلوما دارد. برخی مطالعات نشان داده اند که رده سلولی میلومایی U-266 و سلول های میلومایی اولیه RANK‌و RANKL را بیان می ک...
چهارشنبه، 15 دی 1395 - 13:12
پیشینه: سلول های بنیادی بند ناف(CB) در سراسر دنیا در پزشکی پیوند و برای درمان بیماری های مختلف استفاده شده اند. کارایی سلول های بنیادی در خون بند ناف می تواند بوسیله تعداد سلول های هسته دار کل(TNCs) پیش بینی شود. برای بهینه سازی استفاده بالینی از ...
چهارشنبه، 15 دی 1395 - 12:55
هدف: تعداد سلول های قرمز خونی هسته دار(NRBC) نوزادان به عنوان نشانه ای از اختناق در زمان تولد پیشنهاد می شود. مطالعه حاضر به منظور کشف ارزش سلول های قرمز خونی هسته دار در پیش بینی خفگی نوزادان استفاده شد. روش ها: 63 نوزاد مبتلا به asphyxia ...
چهارشنبه، 15 دی 1395 - 12:22
سلول های بنیادی منبع بسیار امیدوار کننده ای برای کاربرد در سلول درمانی، طب بازساختی، کشف دارو، سمیت شناسی و مطالعات زیست شناسی تکوینی است. بانک های سلول های بنیادی به منظور حفظ مشخصه های سلولی، ممانعت از آلودگی و تخریب، تسهیل استفاده موثر از سلول های...
دوشنبه، 13 دی 1395 - 16:34
سلول های استرومایی مزانشیمی(MSC) سلول های بالغ چند توان تمایز نیافته با ویژگی های بازسازی کننده هستند. آن ها به دلیل سادگی جداسازی و کشت شان برای رویکردهای درمانی مناسب هستند. از آن جایی که سلول های بنیادی مزانشیمی الگوی بیان مارکرهای سطح سلولی را نش...
دوشنبه، 13 دی 1395 - 12:20
صفحه 13 از 43ابتدا   قبلی   8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان