(آرشیو سال 1395)
مطالعه حاضر هدف دارد اثرات ماکروسکوپی و بافت شناسی سلول های بنیادی مزانشیمی اتولوگ و پلاسمای غنی از پلاکت را روی بازسازی غضروف مفصلی زانو در یک مدل آزمایشگاهی استئوآرتریت ارزیابی کند. 22 خرگوش به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند: گروه کنترل، گروه پلاسمای غنی از پلاکت، گروه سلول های بنیادی مزانشیمی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27706690
زمینه و هدف: ترکیبات فنولی طبیعی که به دلیل ظرفیت آنتی اکسیدانی شان شناخته شده اند، فعالیت زیستی را در فرایندهای فیزیولوژیک بیشماری نشان می دهند. چنین مواد شیمیایی برای مهار یا درمان بیماری هایی مانند استئوپورز و دیابت پیشنهاد می شوند. یکی از این موارد هیدروکسی­تیروزول(HT) است که ممکن است در ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27393375
هدف: خون بند ناف و ژله وارتون منابع بالقوه سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) هستند. ما بررسی کردیم که آیا استخراج و ویژگی های اهداکننده عملکرد و تمایز عصبی را تحت تاثیر قرار می دهد و سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از خون بند ناف و ژله وارتون را از نظر تمایز عصبی و ترشح سیتوکین مقایسه کردیم. مواد و...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27301871
در خارج از محیط نیچ شان، سلول های بنیادی بالغ، مانند سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به طور خودبخودی تمایز می یابند. این امر هم مطالعه این سلول های مهم بازسازی کننده و هم رشد تعداد زیاد سلول های بنیادی برای بالین را به چالش می کشاند. تکنیک های کشت سلولی مرسوم مواجه با این چالش ها را کاهش داده است و ع...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27322014
بیماری روده التهابی(IBD) یک وضعیت مزمن و اغلب عود کننده است که عمیقا روی کیفیت زندگی بسیاری از بیماران اثر می گذارد. اگرچه پیشرفت های مهمی در درمان های پزشکی صورت گرفته است اما بخش بزرگی از بیماران به گزینه های درمانی موجود مقاومت نشان می دهند. سلول درمانی از طریق سلول های بنیادی خون ساز(HSCs) یا سل...
امتیاز: Article Rating | PMID: 27366222
سلول های استرومایی مزانشیمی(MSCs) به طور گسترده ای در زمینه طب بازساختی بررسی شده اند. مشخص شده است که موفقیت درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی در ابتدا به انتقال موثر سلول ها به جایگاه هدف بستگی دارد، جایی که آن ها وزیکول ها و فاکتورهای محلول با ویژگی های تعدیل کنندگی ایمنی و بالقوه ترمیم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28279201
سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از ژله وارتون بند ناف(WJMSC)، سلول های بنیادی مزانشیمی کشف شده در سال های اخیر هستند که پتانسیل تمایز به چندین رده را دارند. به دلیل فراوانی منبع، عدم تهاجمی بودن استخراج و ایمنی زایی پایین در مقایسه با سایر سلول های بنیادی مزانشیمی، WJMSCها نوید یک کاندیدای سلولی زنوژ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28261617
آسیب های غضروف مفصلی منجر به تخریب پیشرونده مفصل و به دنبال آن ایجاد استئوآرتریت همراه است که در حال حاضر یک مشکل جدی برای سلامتی و بهداشت و اقتصاد محسوب می شود. به دلیل توانایی محدود برای خود بازسازی، درحال حاضر ترمیم غضروف به صورت یک چالش در آمده است. در حال حاضر، روش های درمانی موجود در ایجاد نتا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28243954
آسیب طناب نخاعی(SCI) یک ترومای شدید است که در حال حاضر هیچ درمان موثری برای آن در دسترس نیست. در این مطالعه یک سیستم درمان کمپوزیت شده با استفاده از داربست فیبروئین سیلک/آلژینات/ فاکتور نروتروفیک مشتق از رده سلولی گلیالی (SF/AGs/GDNF) کشت شده با سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف انسانی(hUCMSCs) آماده...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28254289
هدف: برای بررسی نقش سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف انسانی(huMSCs) در درمان بیماری روده التهابی(IBD) القا شده بوسیله سدیم سولفات دکستران(DSS) نتایج: iCG-hucMSCs دوازده هفته بعد از تزریق ،در بافت کولون موش های مبتلا به بیماری روده التهابی ساکن شدند. تزریق سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف ا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28258529
آسیب طناب نخاعی(SCI) می تواند منجر به نقص های حرکتی شود و ترمیم آسیب های مزمن طناب نخاعی مزمن یک از پر چالش ترین مشکلات بالینی است. اگرچه مطالعات گسترده ای درمان را برای آسیب طناب نخاعی حاد در جانوران کوچک ارزیابی کرده است، به طور مقایسه ای مطالعات کمتری روی آسیب طناب نخاعی جانوران بزرگ جثه در فاز م...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28262732
کارایی درمان مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی(MSC) در حال حاضر به دلیل احتباس پایین و بقای کم سلول های پیونده شده که در مطالعات بالینی نیز نشان داده شده است، محدود است. این عمدتا بدلیل ریزمحیط نامناسب ایجاد شده بوسیله عدم اکسیژن و مواد غذایی و التهاب در ناحیه آسیب دیده است. انتخاب منبع سلول های بنی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28265289
مقدمه: در این مطالعه ما به دنبال مشخص کردن ویژگی های رگزایی-عروق زایی کسر عروقی استرومایی(SVF) مشتق از بافت چربی انسانی و تعیین پتانسیل درمانی کسر عروقی استرومایی در بطن ایسکمی آزمایشگاهی بودیم. اگرچه SVF انسانی برای سلول درمانی استفاده شده اس، ویژگی های رگزایی و عروق زایی آن به طور کامل نشان دا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28258850
سلول های بنیادی نقش مهمی را در علوم پزشکی بازی می کنند، و محققین در حال سرمایه گذاری مبالغ زیاد به منظور انجام مطالعات پیچیده طراحی شده برای ایجاد برنامه های کاربردی بالقوه سلول های بنیادی هستند. آزمایش های رو به ازدیاد محققین را قادر به تعیین ذات دقیق تقسیم سلول های بنیادی کرده است. اگرچه ویژگی های...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28262626
سلول های بنیادی دارای تفاوت های وابسته به سن قابل توجهی در پروفایل پاسخ به ایمنی شان هستند. این تفاوت ها بوسیله توالی یابی های نسل جدید برای شش گروه سنی از سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان آنالیز شد. مجموع 9628 ژن دارای بیان افتراقی بین گروه های سنی به مسیرهای متابولیکی گروه بندی شد. ما مطالعه م...
امتیاز: Article Rating | PMID: 28262816
صفحه 2 از 43ابتدا   قبلی   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان