(آرشیو سال 1394)
هدف ما بررسی سطوح فاکتورهای رشد در مایع مغزی نخاعی (CSF) بیماران مبتلا به اوتیسم بعد از پیوند سلول های تک هسته ای خون بندناف (CBMNCs) بود. 14 نفر از افراد با تشخیص اوتیسم پیوند CBMNCs را اول از طریق تزریق داخل وریدی، و سه مرتبه پس از آن از طریق تزریقات داخل نخاعی دریافت کردند. یک نمونه 2 میلی لیتری ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26345804
پیش زمینه: عناصر کمیاب جزء ضروری تغذیه برای می باشند و غلظت ناکافی بافتی آنها ممکن است اثر قابل توجهی بر اندازه جنین داشته باشد. هدف: سنجش ده عنصر کمیاب در نمونه های خون مادارن و فرزندان آنها، و ارزیابی ارتباط آنها با خصوصیات آنتروپومتریک در هنگام تولد می باشد. اثرات سایر فاکتورها بر روی رشد جنین...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26346609
خصوصیات سلول های پیش ساز خونساز انسانی (HPCs) با فنوتیپ CD34(+)CD45(low)SSC(low) از بافت جفت نوزاد کامل (FTPT) با سلول های خون بندناف (CB) و کبد جنینی (FL) مقایسه شده اند. نشان دادیم که حضور زیرجمعیت های سلولی در مراحل مختلف تمایز با چنین ایمنوفنوتیپ هایی مانند CD34(+/low)CD45(low/-)، CD34(++)CD45(l...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26347038
مقدمه: اگرچه بندناف انسانی (UC) قبلاً به عنوان یک زباله پزشکی مطرح می شد، از آن به عنوان یک منبع اصلی از سلول های بنیادی جنینی جهت طب ترمیمی استفاده می شود که کاربردهای آن در طی چندسال اخیر افزایش یافته است. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر سن مادر بر بیان شاخص های سلول بنیادی مزانشیمی (MSC) CD105 و CD...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26339985
درمان برپایه سلول بنیادی یک روش امیدوار کننده برای درمان سکته را فراهم می کند. سلول های بنیادی عصبی جدا شده از هیپوکامپوس موش دارای ظرفیت تمایز به سمت عصب و آستروسیت در محیط آزمایشگاه ئ داخل بدن هستند. در اینجا، ظرفیت پیوند سلول بنیادی عصبی در مدل سکته photothrombosis بررسی شده است. رنگ آمیزی Nissl ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26339348
افزایش سطوح پیش سازهای سلول B طبیعی، هماتوژن (HGs) نامیده می شود، در بازسازی مغزاستخوان بعد از شیمی درمانی یا پیوند سلول بنیادی خونساز (HSCT) مشاهده می شود. گزارشات اخیر پیشنهاد می کنند که ظهور HGs با نتایج بهتر بدنبال HSCT آلوژن (allo-HSCT) مرتبط می باشد. حضور HGs و یافته های بالینی 192 بیمار بعد ا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26336968
هدف: به منظور تقویت تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی (MSCs) و وضعیت اپی ژنتیکی آنها از تغییر عوامل هیپومتیله شدن (HMAs) و مهارکننده های هیستون داستیلاز (HDACs) استفاده شد. نتایج: مجاورت با 5-آزاسیتیدین یا 5-آزاسیتیدین به همراه تریکوستاتین A (TSA) بیان Runx-2، BDNF و Sox-9 در مقایسه با گروه های کنتر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26341652
تأثیر سن بر روی تحریک سلول بنیادی خون محیطی با نتایج متناقضی گزارش شده است. هدف تجدید نظر در این اطلاعات در مورد تحریک سلو بنیادی در بیماران و دهندگان سالم مسن می باشد.
امتیاز: Article Rating | PMID: 26341852
سابقه و هدف: اگر چه سلول های پیشساز c-Kit+ مغز استخوان از بازسازی میوکارد حمایت می کنند، قدرت تمایز کاردیومیوسیت از سلول های c-Kit+ خون بندناف (UCB) ناشناخته است. روش ها: سلول های تک هسته ای (MNCs) UBC و سلول های c-Kit+ با استفاده از مهره های ایمنوژنیک تخلیص شدند. تمایز کاردیومیوسیت با (i) محیط پ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26338480
درمان آسیب عصب بینایی توسط فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز یا پیوند سلول های بنیادی خون بندناف انسانی پیشرفت هایی داشته است، اما تحلیل شاخص های بیومکانیکی کمتر صورت گرفته است. مدل های خرگوشی آسیب عصب بینایی توسط یک گیره ایجاد شدند. در روز 7 پس از آسیب، در زجاجیه یک بار 50 میکروگرمی از فاکتور نوروتروفی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26330839
سلول درمانی یک روش درمانی بالقوه برای ایسکمی مغزی می باشد، که به عنوان یک مشکل جدی باقی مانده است. در جستجو برای روش های درمانی مؤثرتر، بسیاری از انواع سلول های بنیادی از بافت های مختلف توسعه یافته اند و به عنوان کاندید عوامل درمانی آزمایش شده اند. در میان آنها، سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از خون ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26332684
توسعه سنجش های برپایه مکانیسم جهت آگاهی از خطر کاردیوتوکسیسیتی ضروری است. کاردیومیوسیت های مشتق از سلول بنیادی پرتوان القاء شده انسانی (hiPSC-CMs) به سرعت درصدد کسب پذیرش به عنوان مدل مرتبط بیولوژیکی آزمایشگاهی مورد استفاده در کشف دارو و غربالگری کاردیوتوکسیسیتی می باشند. استفاده از hiPSC-CMs برای ت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26331525
تعداد مهمی از بیماری های عصبی وجود دارند که در آن نه نورون اما گلیا سلول های مسئول جهت تخریب سیستم عصبی می باشند. در سال های اخیر، نقش اولیگودندروسیت ها (OLs) نه تنها در تولید و حفظ میلین بلکه همچنین برای حمایت متابولیکی از نورون ها مشخص شده است. نقایص اولیگودندروگلیال منجر به تخریب مغز در بیماری ها...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26329482
تمایز سلول بنیادی توسط چندین واقعه پیام رسانی تنظیم می گردد. پیشرفت های اخیر تکنیکی نشان می دهد که سلول های تمایز یافته می توانند به سلول بنیادی بازبرنامه ریزی شوند. پیام های دخیل در بازبرنامه ریزی سلول بنیادی از موارد اصلی توجه در پژوهش سلول بنیادی می باشد. مکانیسم های پیام رسانی دخیل در تنظیم بازب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26328015
مهندسی بافت عضله اسکلتی یکی از راه های مهم برای ترمیم و بازسازی عضلات به لحاظ عملکردی معیوب می باشد. در میان میوپاتی ها، دیستروفی عضلانی دوشن (DMD) یک بیماری پیشرونده بعلت جهش های ژن دیستروفین می باشد که منجر به تخریب پیشرونده میوفیبر همراه با علائم شدید می شود. اگر چه درمان های فعلی در دیستروفی عضل...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26323256
صفحه 13 از 39ابتدا   قبلی   8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان