(آرشیو سال 1394)
مطالعه حاضر به مشاهده نقش سلول های بنیادی مزانشیمی (MSCs) در ترمیم آسیب حاد پوستی ایجاد شده توسط اشعه کمک می نماید. MSCs مغزاستخوان رت (BMSCs) جدا و در محیط آزمایشگاه کشت شدند. مدل رتی از آسیب حاد پوستی القاء شده توسط اشعه از طریق تابش اشعه به پاهای پشتی رت های Sprague-Dawley با استفاده از یک تسریع ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26323987
حضور سلول های بنیادی سرطانی در سلول های بنیادی سرطانی دهانه رحم (CSCs) در پیشگیری از شکست درمان و عود تومور مهم می باشند. افزایش تنظیمی تنظیم رونویسی فاکتور حسگر اکسیداسیون Nrf2 منجر به افزایش بیان بیش از حد پروتئین های خارج کننده دارو مانند ABCG2 در سلول های بنیادی سرطانی و درنتیجه شکست درمان سرطان...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26324021
پیری یک فرآیند فیزیولوژیکی اجتناب ناپذیر است که منجر به اختلال عملکرد بافت های مختلف می شود، و این تغغیرات ممکن است در ایجاد بیماری های خاصی، و در نهایت مرگ نقش داشته باشد. تحقیق فعلی مسیرهای بیولوژیکی را مشخص نموده است که باعث پیری می شوند. این بررسی بر روی پیام رسانی Wnt متمرکز شده است، Wnt یک مول...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26322973
سابقه و هدف: سلول های بنیادی مزانشیمی (MSCs) به طور گسترده ای به صورت تجربی در زمینه های مختلف بالینی استفاده می شوند. اضافه شدن MSCs به درمان استروئیدی بیماری پیوند علیه میزبان حاد (aGVHD) ممکن است عاقبت بیمار را بهبود ببخشد. با این حال، تحقیقات در مورد عوامل مؤثر بر اثربخشی درمان با MSCs برای aGVH...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26323092
ترمیم طبیعی استخوان به دنبال شکستگی بوسیله استئوبلاست ها (OBS) و سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) آغاز می شود که یک ترکیب سلولی با پتانسیل بالقوه در تکنیک های مهندسی بافت برای نقص های استخوانی هستند. هدف از این مطالعه بررسی تداخل استئوبلاست ها و سلول های بنیادی مزانشیمی، به منظور تعیین شرایط بهینه کش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26309789
پیش زمینه: در طب ترمیمی، استفاده از هر یک از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغزاستخوان، خون بندناف، و بافت های چربی، چندین معایب و مزایا دارد. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از خون بندناف بهترین منبع برای پیوند پیشساز در نظر گرفته شده است. بازبرنامه ریزی مستقیم یک سلول سوماتیک به سلول های بنیادی پر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26306155
مقررات درمان های برپایه سلول بنیادی در بسیاری از جنبه ها، با توجه به ایمنی منحصر به فرد، اثر بخشی، و مسائل کیفی چالش برانگیز است. در همین زمان، توجه عمومی در این درمان های نوآورانه باعث سؤال برخی از مقررات FDA از آنها شده است، درحالی که دیگران می خواهند مقررات سختگیرانه و اجرای قوی تر داشته باشند. د...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26302602
به خوبی مشخص شده است که تغییرات هیستونی با بیان ژن مرتبط می باشند. به منظور مطالعه بیشتر این ارتباط، 16 نوع از انواع داده های تغییر هیستون Chip-seq و داده های mRNA-seq سلول بنیادی جنینی انسان H1 انتخاب شدند. توزیع تغییرات هیستون در مناطق مجاور جایگاه های آغاز رونویسی (TSSs) به ترتیب برای ژن های بسیا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26302750
سرکوب گر تومور آدنوماتوز پلی پوزیس کولی (APC) یک تنظیم کننده مهم بسیاری از انواع سلول های بنیادی می باشد. در چرخه مداوم سلول های بنیادی بافت های با بازگردش سریع، از دست دادن APC منجر به فعال شدن مداوم برنامه یک ژن هدف Wnt می گردد که تکثیر را به میزان زیادی افزایش می دهد و منجر به تغییر شکل بدخیمی م...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26304725
دهه 1990 و 2000 آغاز یک دوره زمانی هیجان انگیز برای توسعه علوم اعصاب و پژوهش سلول بنیادی عصبی بود. با درک بهتر پلاستیسیتی مغز و تولید نورون های جدید در مغز بالغین، بر خلاف عقاید تعصبی بوجود آمده، امید برای درمان بیماری های تخریب کننده عصبی ایجاد شده است. قدرت سلول های بنیادی در ارائه بهبود عملکرد در...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26308908
هدف از این مطالعه مشاهده اثرات پیوند سلول بنیادی مزانشیمی مغزاستخوان (BMSCs) در ترمیم آسیب حاد طناب نخاعی در رت ها و بررسی اثرات بالقوه سودمند می باشد. 192 موش Wister به طور تصادفی در 8 گروه قرار گرفتند. آسیب طناب نخاعی ایجاد شد. عملکردهای رفتاری و عضوی امتیاز بندی شدند. اثرات ترمیمی پیوند BMSCs ارز...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26309595
در طول سال های اخیر انواع مختلفی از سلول های بنیادی/پیشساز بالغ به طور موفقیت آمیزی برای درمان بسیاری از بیماری ها، از جمله بیماری های قلبی عروقی بکار برده شده اند. قدرت بازسازی این سلول ها به دلیل ظرفیت بالای تکثیر و تمایز، فعالیت پاراکرینی، و امتیاز ایمنولوژیکی آنها می باشد. با این حال، اثر درمانی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26309780
پیش زمینه: پیوند سلول بنیادی خونساز (HSCT) سینژنیک یا اتولوگ جهت درمان بیماری های خود ایمنی بدلیل اثرات سرکوب کنندگی و تعدیل کنندگی ایمنی پیشنهاد شده است، که همچنین می توانند در درمان پس از پیوند برعیله رد پیوند نقش داشته باشند. در این مطالعه، اثر تحمل زایی HSCT سینژنیک بر روی تداوم بقاء پیوند آلوگ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26311302
سلول های بنیادی خونساز (HSC) به مگاکاریوست ها (MK) تمایز می یابند، که عملکرد آنها رها سازی پلاکت ها می باشد. تلاش جهت بهبود در تولید پلاکت در محیط آزمایشگاه بدلیل تکثیر پائین MK مختل شده است. ارائه HSC با معماری سه بعدی (3D) مطلوب ممکن است با تقلید از برخی از عملکردهای بسیار مهم ساختار مغزاستخوان با...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26313154
اتوفاگی مکانیسم مهم کنترل کیفیت پروتئین برای سلول تحت شرایط استرس برای پیشبرد بقای سلول است. تنظیم اتوفاگی در بسترهای زیست مواد به ندرت گزارش شده است. در این مطالعه، اتوفاگی سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی (ADSC) کشت یافته بر روی بسترهای کیتوزان (CS) مورد بررسی قرار گرفت. در مقایسه با کشت های تک ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26309785
صفحه 14 از 39ابتدا   قبلی   9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان