(آرشیو سال 1394)
پیش زمینه: تمایز کارآمد سلول های بنیادی به عنوان جام مقدس طب ترمیمی در نظر گرفته می شود. ایجاد پربارترین روش تمایز موضوع مطالعات متعدد و در نتیجه گسترش بسیاری از پروتکل های مؤثر بوده است. با این حال، بهبود بیشتر در کارآمدی تمایز ضرورت دارد. این بررسی شامل شرحی از فرآیندهای مولکولی تحت پاسخ سلول های ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26401125
بازسازی استخوان زمینه جالب تحقیقات زیست پزشکی است. هدف مطالعات اخیر به منظور دست یابی به بازسازی استخوان با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی (MSCs) گرفته شده از مناطق در دسترس تر می باشد: بافت های دهان و دندان به طور گسترده به عنوان منابع غنی از MSCs در دسترس بررسی شده اند. سلول های بنیادی پالپ د...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26403412
پیش زمینه و هدف: مزایای درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی (MSCs)، مانند توانایی لانه گزینی، ظرفیت تمایز چند قوه ای و ترشح فاکتورهای زیست فعال محلول که خصوصیات محافظت عصبی، ضد التهابی و تعدیل ایمنی را دارند، به تضعیف اختلالات خود ایمنی، التهابی و تخریب عصبی نسبت داده شده است. در این مطالعه، هدف تعیین س...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26397368
سطوح بالای گلوتامات ممکن است در نورون زایی بعد از آسیب های مغزی نقش داشته باشد. با این حال، مکانیسم های آن به طور کامل شناخته نشده است. در این مطالعه، اثر گلوتامات بر روی تکثیر سلول های بنیادی/پیشساز عصبی جنین (NSCs) رت از طریق تنظیم بیان فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) آستروسیت ها (ASTs) در محیط ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26386664
انعقاد خون یکی از عوامل موثر بر پیشرفت سرطان است. به طور ویژه آغازگر انعقاد، فاکتور بافتی (TF)، موضوع بسیاری از مطالعات بررسی کننده همپوشانی بین انعقاد و سرطان است. برای چندین دهه فاکتور بافتی به عنوان یک عامل خطر برای متاستاز شناخته شده است و در مدل های موشی، فاکتور بافتی متاستاز را به صورت وابسته ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26408927
سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) سلول های پیش ساز چندتوانی هستند که از چندین بافت همبند بالغ نشات می گیرند. سلول های بنیادی مزانشیمی دارای توانایی خود تجدیدی و تمایز به چندین دودمان هستند و توسط بیان نشانگر های منحصر به فرد سطح سلول شناخته می شوند. شواهد متعدد نشان می دهد که مسیرهای انتقال سیگنال مختل...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26410622
پیش زمینه: این مطالعه اثر کاربرد سلول بنیادی مزانشیمی در بهبود فلکسور تاندون با استفاده از مدل خرگوشی ترمیم فلکسور تاندون را بررسی می کند. به طور خاص، تفاوت بین سلول های بنیادی اتولوگ و آلوژن را مقایسه کرده ایم. اثر تعداد سلول بر نتیجه بهبود فلکسور تاندون نیز بررسی شده است. روش ها: تاندون های ترم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26388004
مناطق جمع آوری نمونه های بافتی اولیه انسانی و آزمایشگاه های پذیرنده، که سلول های بنیادی پرتوان القاء شده انسانی (hiPSCs) از آن مشتق شده اند، اغلب در مناطق یکسان نبودند. بنابراین، پایداری نمونه ها قبل از اشتقاق تحت تأثیر فاصله بین محل جمع آوری و آزمایشگاه پذیرنده بود. جهت ارزیابی پایداری نمونه، خون ر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26388286
شبکیه قورباغه بالغ مخزنی از سلول های بنیادی عصبی فعال است که به رشد مداوم چشم در طول زندگی کمک می کند. متوجه شدیم که Yap، یک افکتور پائین دست مسیر Hippo، به طور خاص در این سلول های بنیادی بیان می شود. ناک داون کردن Yap منجر به تسریع فاز S و پیشروی غیرطبیعی همانندسازی DNA می گردد ، فنوتیپی که به احتم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26393999
سیستم یوبی کوئیتیناسیون فلورسنتی شاخص چرخه سلولی (FUCCI) روشی قدرتمند جهت ارزیابی مکانیسم های چرخه سلولی مرتبط با خودنوسازی سلول بنیادی و ویژگی سرنوشت سلول می باشد. با ادغام سیستم FUCCI به سلول های بنیادی پرتوان انسانی (hPSCs) جداسازی بخش های همسان از سلول های زنده تمام مراحل چرخه سلولی ممکن می شود...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26404921
استفاده از سلول های بنیادی به عنوان یک ابزار تحقیقاتی و یک وسیله درمانی قدرت بسیار زیاد آنها در درمان بیماری های مختلف را نشان می دهد. با با پرده برداری از آنزیم اکسید نیتریک سنتاز (NOS) در سطوح مختلف در تقریباً تمام بافت های بدن، مفهوم بالقوه درمانی اکسید نیتریک (NO) روشن شده است، و در نتیجه محققان...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26394194
سلول های بنیادی پرتوان انسانی (hPSCs) بسیاری از کاربردهای بالقوه جهت غربالگری دارو و قابلیت تشخیص بیماری را به صورت یکجا ارائه می دهد. با این حال، یک هدف بلند پروازانه تر گسترش درمان های سلولی با استفاده از hPSCs جهت تولید و جایگزینی سلول های سوماتیکی است که در نتیجه بیماری یا آسیب از دست رفته اند. ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26395136
با توجه به اینکه بیماران ما از لحاظ فیزیکی در تمام سنین فعال هستند ، بروز آسیب به غضروف مفصلی در حال افزایش است و باعث درد و ناتوانی قابل توجه بیماران در سنین جوانی می شود. پاسخ ترمیمی ذاتی غضروف مفصلی به دلیل کمبود عروقی و توانایی محدود تقسیم سلولهای غضروفی ضعیف است. مدیریت بدون عمل جراحی ضایعات غض...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26408149
اختلالات اسکلتی شدید مرتبط با سندرم مارفان (MFS) و آراکنداکتیلی مادرزادی انعقادی (CCA) بر این مفهوم تأکید دارد که تجمعات فیبریلینی (میکروفیبریل ها و فیبرهای الاستیک) نقش مهمی در تشکیل و عملکرد استخوان به رغم فراوانی اندک در ماتریکس های اسکلتی ایفا می کنند. مطالعات موشی بر روی MFS و CCA فنوتیپ های ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26408953
هدف از بررسی: علاقه زیادی برای توسعه مهندسی بافت انحرافات ادراری (TEUDs) به منظور کاهش عوارض قابل توجه ناشی از استفاده از دستگاه گوارش در سیستم ادراری وجود دارد. آزمایش های پیش بالینی مطلوب بوده است اما نتایج بالینی پایداری به دست نیامده است. مقاله حاضر مفاهیم مربوط به توسعه بالینی مهندسی بافت مو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26383039
صفحه 10 از 39ابتدا   قبلی   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان