(آرشیو سال 1394)
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش اتوفاژی در تکثیر ، آپوپتوز و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت (BMSC) به سلولهای عصبی بود. پس از تیمار با راپامایسین، 3 -متیل آدنین (3-MA) ​​و یا کلروکوین، چرخه سلولی، آپوپتوز، بیان انولاز مخصوص نورون (NSE) و شدت متوسط ​​فلورسانس(MFI) Notch1در سلولهای BMSC...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26676567
بیماری هانتینگتون (HD) یک بیماری ارثی است که باعث انحطاط پیشرونده سلول های عصبی می شود. این بیماری توسط جهشی در ژن HTT مورد هدف قرار می گیرد که به شدت توانایی عملکردی را تحت تاثیر قرار داده و معمولا منجر به اختلالات جنبشی، شناختی و روانی می شود. بیماری هانتینگتون علاج ناپذیر است، اگر چه درمان های ح...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26667114
پتانسیل ترمیم بالای کبد ناشی از سلول های پارانشیمی و غیرپارانشیمی است که سبب بازگرداندن توده اصلی کبد پس از آسیب های تکثیر سلولی می شود. سهم سلول های بنیادی و پیش ساز برای بازسازی کبد عمدتا زمانی مشاهده می شود که تکثیر سلولهای کبدی مختل می شود. با این حال، منشاء سلول های بنیادی / پیش ساز و تاثیر آ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26666280
تعیین مکانیسم های ملکولی دخیل در بهبود زخم ایجاد شده طی کشیدن دندان به احتمال زیاد سبب افزایش درک ترمیم استخوان فک بعد از جراحی دندان می شود. فاکتور رونویسی مربوط به . Runt نوع 2 (RUNX2) برای تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به سلول های پیش ساز استخوان مورد نیاز است. بنابراین، ما با استفاده از یک مدل ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26666855
سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) سلول های استرومایی چندتوان با توانایی تبدیل به دودمان های بافتی متفاوت هستند. علاوه بر پتانسیل تمایز آنها، سلول های بنیادی مزانشیمی دارای خواص تعدیل سیستم ایمنی هستند که علاقه رو به رشدی را در تحقیقات پیش بالینی و بالینی ایجاد کرده اند. در طول سال ها، سلول های بنیادی م...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26662288
سلول های بنیادی سرطانی (CSCS) به عنوان منشاء سرطان در نظر گرفته می شود و پیشنهاد می شود که آنها به شیمی درمانی مقاوم می باشند. درمان های کنونی موفق به از بین بردن سلول های بنیادی سرطانی نیستند و بنابراین زیر مجموعه ای از سلول های مقاوم انتخاب می شوند که قادر به تسهیل عود تومور هستند. اسید بتولینیک ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26647913
سلول های بنیادی به عنوان ترشح کننده مداوم فاکتورهای مغذی که به طور بالقوه به عنوان واسطه های فعالیت های اتوکرین و پاراکرین ، همراه با برنامه ریزی مجدد ریز محیط توموری، بازسازی و ترمیم بافت خدمت می کنند، پیشنهاد می شوند. تا کنون، تلاش های قابل توجهی برای درک سطوح فعالیت زمینه ای پاراکرین تحت تاثیر فا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26649044
مسائل مربوط به بهبود زخم توجهات علمی بسیار را به دست آورده و همچنین بازارهای پررونق مالی در درمان های جدید زخم سرمایه گذاری کرده اند. پیشرفت های زیادی در این زمینه صورت گرفته است، اما تعجب آور آن است که موفقیت های اخیر چالش های جدیدی را آشکار کرده که باید به آنها رسیدگی شود. با توجه به بهبود زخم، نق...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26649195
پس از آسیب عصب بینایی مرتبط با بیماری های حاد و یا پیشرفته، سلول های گانگلیونی شبکیه (RGCs) پستانداران بالغ تحلیل رفته و دچار آپوپتوز می شوند. این بیماری ها با توجه به ظرفیت ذاتی کم سلول های گانگلیونی شبکیه در بازسازی و با توجه به محیط مهاری سیستم عصبی مرکزی گزینه های درمانی محدودی دارند. در میان ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26649049
بهبود در روش تکثیر سلول های بنیادی بالغ ممکن است استفاده از آنها را در درمان های ترمیمی افزایش دهد. مطالعه حاضر با استفاده از رده سلول های پاپیلای درم انسان و همچنین سلول های پاپیلای درمی اولیه به عنوان یک مدل، نشان داد که تیمار سیپروفلوکساسین می تواند از از دست دادن بنیادینگی در طول کشت جلوگیری ک...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26649051
سلول های T اثرات متنوعی دارند که در پاسخ ایمنی تطبیقی بواسطه سلول دخیل هستند. تنوع زیاد ایجاد شده در ساخت گیرنده های آنها اجازه شناسایی آنتی ژن های هر دو نوع سلول بدخیم و پاتوژن آلوده را می دهد. این سلول ها به طور مستقیم اهداف خود را لیز کرده و سیتوکین های تحریک کننده ایمنی را برای بکارگیری و فعال ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26648070
پایه و اساس: فشار خون شریانی ریوی (PAH) یک بیماری ریوی پیشرونده ناشی از عروق ریوی است. مطالعات اخیر نشان می دهد که سلولهای در گردش مشتق از مغز استخوان ممکن است نقش مهمی در بیماریزایی آن ایفا می کند. هدف: ما با استفاده از یک مدل ژنتیکی فشار خون شریانی ریوی (یک موش جهش یافتهBmpr2 ) ، به مطالع...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26651104
پایه و اساس: فشار خون شریانی ریوی (PAH) یک بیماری ریوی پیشرونده ناشی از عروق ریوی است. مطالعات اخیر نشان می دهد که سلولهای در گردش مشتق از مغز استخوان ممکن است نقش مهمی در بیماریزایی آن ایفا می کند. هدف: ما با استفاده از یک مدل ژنتیکی فشار خون شریانی ریوی (یک موش جهش یافتهBmpr2 ) ، به مطالع...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26651104
پیشنهاد شده است که تاثیر سلول های پیوند شده بر محیط زیست موضعی در هنگام انتخاب نوع مناسب سلول برای ترمیم بافت مهم است. هدف ما مقایسه پاسخ موضعی بافت به سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) پیوند شده انسان و سلول های اندوتلیال ورید نافی(EC) انسان بود. MSC و EC در داربست های پلی ال لاکتید کو 1،5 دیوکسی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26650611
سلول های بنیادی مزانشیمی پوست موش (msMSCs) پیش سازهای مزودرم CD105 + CD90+ CD73 + CD29 + CD34- درمی هستند که پس از القا در شرایط آزمایشگاهی به غضروف، استخوان و چربی تمایز می یابند. طی این تمایز یک پیکر بندی مجدد متابولیکی گسترده رخ می دهد، و مشخص شده است که وضعیت انرژی زیستی یک سلول وابسته به کیفی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26638184
صفحه 5 از 39ابتدا   قبلی   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان