(آرشیو سال 1394)
اگر چه موش های زنده می توانند از سلول های بنیادی پرتوان القا شده(iPSCs) تولید شوند، اثر موتاسیون های تجمع یافته روی پتانسیل تکوینی سلول های بنیادی پرتوان القا شده هنوز مشخص نشده است. اینجا، ما نشان می دهیم که موش های حاصل از سلول های بنیادی پرتوان القا شده که از طریق بلاستوسیست تتراپلوئیدی تولید شده...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25692725
صفحه 39 از 39ابتدا   قبلی   30  31  32  33  34  35  36  37  38  [39]  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان