(آرشیو سال 1394)
اختلال عملکرد اندوتلیال قرنیه شامل ادم پیشرونده قرنیه و از دست دادن بینایی می باشد، که منجر به نیاز به پیوند قرنیه می شود. کمبود جهانی دهنده قرنیه پیشرفت جراحی را محدود کرده است. بازسازی اندوتلیوم قرنیه با مهندسی زیستی ممکن است این مشکل را رفع نماید. داربست های مختلفی استفاده شده است، اما زیست سازگا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25315152
هدف: جهت بررسی نقش سرم درمانی خون بندناف (CBS) در موارد با نقایص مقاوم اندوتلیال قرنیه (PED) می باشد. روش ها: 16 چشم از 14 بیمار با PED که به درمان معمول مقاوم بودند با 20% قطره چشمی سرم خون بندناف تحت درمان قرار گرفتند. بیماران تا اپی تلیاله شدن کامل به صورت هفتگی پیگیری شدند. نتایج جمع آوری شده...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25349797
سابقه و هدف: مقایسه نقش سرم درمانی موضعی با قطره اشک مصنوعی(AT) فاقد نگهدارنده در بیماران مبتلا به خشکی چشم متوسط تا شدید در بیماری هانسن همراه با تغییر در مشخصات پروتئین اشک می باشد. روش ها: 144 بیمار پشت سر هم به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. بعد از آزمایشات پایه مشخصات بالینی، هر بیمار در...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25138758
سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از خون بندناف انسانی (UCB-MSCs) سلول های بنیادی چند توانه هستند که می توانند به چندین نوع سلول ویژه مختلف از جمله آدیپوسیت ها، استئوبلاست ها و کندروبلاست ها تمایز پیدا کنند. همچنین نشان داده اند که به سایر رده های سلولی از جمله سلول های عضله و نورون ها تمایز پیدا می نما...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25239529
خون بندناف (UCB) ممکن است جمع آوری شود و قبل از استفاده به مدت چندین سال ذخیره گردد. مدل های آزمایشگاهی و موشی پیشنهاد می کنند که طول مدت ذخیره سازی اثری بر روی عملکرد سلول های پیشساز UCB ندارد؛ با این حال، اثر سن UCB بر نتایج بالینی بطور قطعی مشخص نشده است. این مطالعه به منظور تعیین اثر مدت زمان ذخ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25262882
در حال حاضر سلول های اپی­تلیالی رنگ دانه دار شبکیه(RPE) مشتق از سلول های بنیادی پرتوان برای جایگزینی سلول در مراحل آخر دژنراسیون ماکولای مرتبط با سن(AMD) تست شده است. با این حال، حفظ بینایی در مراحل اولیه نیز ممکن است امکان پذیر باشد. در اینجا ما نشان داده ایم که پبوند سلول های پیش ساز عصبی(NPCs...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25869002
تمایز عصبی یک هدف مهم سلول های بنیادی جنینی انسان است که منبعی را برای سلول درمانی، بیولوژی تکوینی و مطالعات دارویی ارائه می دهد. مطالعات پیشین نشان داد که مهار پروتئین ریخت زای استخوان برای القای عصبی سلول های بنیادی جنینی انسان مورد نیاز است. در مقابل، عملکرد فاکتورهای رشد فیبروبلاستی و سیگنالینگ ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25898826
هدف: سلول های بنیادی پرتوان القا شده، سلول هایی خودنوزا با توانایی تمایز به انواع سلول ها هستند و پتانسیل زیادی در زمینه استفاده در طب ترمیمی دارند. تحقیق در زمنیه سلول های بنیادی پرتوان امید زیادی برای درمان های ویژه بیمار در بیماری های مختلف ایجاد کرده است. در این مطالعه، مقالات سلول های بنیاد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25870835
استفاده از اعصاب مصنوعی جهت ترمیم نقایص عصب محیطی باتوجه به منابع محدود سلول های شوان (SCs) محدود شده است. سلول های شبه شوان مشتق شده از سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) بعنوان منبع سلولی جایگزین و مطلوب در نظر گرفته می شوند. هدف از مطالعه حاضر ایجاد یک روش القاء تمایز جهت دار از MSCs خون بندناف انسان...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25369806
خون بندناف پس از زایمان از جفت جمع آوری می شود و بندناف منبع غنی از سلول های بنیادی خونساز (HSCs) و جایگزین پیوند مغزاستخوان می باشد. در این بررسی، می خواستیم تفاوت (فنوتیپی، تولید سایتوکاین، کمیت و کیفیت سلول ها) بین سلول های بنیادی خون بندناف، مغزاستخوان و خون محیطی را توضیح دهیم. HSCs موجود در خو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25373337
بتا تالاسمی ماژور، یکی از شایع ترین هموگلوبینوپاتی ها در سراسر دنیا، می تواند توسط پیوند آلوژنیک سلول بنیادی (SCT) درمان شود (مغزاستخوان 975-36:971، 2005). با این حال، بسیاری از بیماران فاقد دهنده خواهر و یا برادر با سازگاری مناسب هستند. خون بندناف غیرخویشاوند (UCB) می تواند بعنوان یک منبع جایگزین س...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25548438
اهداف و سابقه: درمان توسط سلول کشنده القاء شده توسط سایتوکاین (CIK) یک گزینه ممکن ایمنی درمانی برای درمان بدخیمی ها می باشد. با این حال، تعدادی از لنفوسیت های ضد توموری را نمی تواند به آسانی از بیماران سرطانی با وضعیت سیستم ایمنی ضعیف بدست آورد و بیماران مسن نمی توانند جمع آوری مکرر خون را تحمل کنند...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25457278
هدف: هدف از این مطالعه جداسازی، کشت و تعیین ویژگی سلول های بنیادی پالپ دندان شیری پوسیده (SCCD) و مقایسه آنها با دندان شیری کنده شده سالم ( سلول های بنیادی دندان شیری کنده شده انسان، SHED) است. مواد و روشها: سلولها از پالپ دندان های شیری سالم (N = 10) و پوسیده (10( N = انسان به دست آمد. آز...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25898896
دست یابی به بازسازی پریودنتال هدف بالینی قابل توجه در مدیریت ضایعات پریودنتال پیشرفته ناشی از پریودنتیت است. در طول 30 سال گذشته تکنیک ها و مواد متعددی معرفی و از نظر بالینی مورد ارزیابی قرار گرفته اند که شامل بازسازی هدایت شده بافت، مواد قابل پیوند استخوان، فاکتورهای رشد و سایر عوامل بیولوژیکی و ژن...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25900048
سلولهای استرومایی مزانشیمی (MSC) چندتوان به دلیل توانایی سلول درمانی و تا حدودی توانایی تعدیل سیستم ایمنی توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. هدف از این مطالعه بررسی صحت روش ما در جداسازی سلولهای استرومایی مزانشیمی خون بند ناف (CB) اسب، تعیین ویژگی CB-MSC قبل و بعد از انجماد و ارزیابی فنوتیپ سرکوب ک...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25902064
صفحه 33 از 39ابتدا   قبلی   28  29  30  31  32  [33]  34  35  36  37  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان