(آرشیو سال 1394)
چسبندگی با واسطه اینتگرین سلول به ECM بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیکی و بخشی را با کنترل تکثیر سلولی تنظیم می کند. به خوبی ثابت شده است که بسیاری از سلول های طبیعی برای ورود به مرحله سنتز (S) چرخه سلول نیازمند چسبندگی به واسطه اینتگرین هستند. شواهد اخیر نشان می دهد که اینتگرین ها همچنین سیتوکینز ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26002930
چند دهه بعد از اولین تصور که سلول های سرطانی ناهمگون هستند، نه تنها به لحاظ بافت شناسی بلکه همچنین در سطح تومورزایی، اکنون وجود جمعیت آغازگر تومور (که سلول های بنیادی سرطانی نامیده می شود) بطور گسترده پذیرفته شده است. در اینجا، سابقه تاریخی که منجر به شناسایی این جمعیت خاص سلول سرطانی شده و نقش آن ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25666873
سلول های بنیادی سرطانی (CSCs) زیر مجموعه ای از سلول های سرطانی می باشند که نقش مهمی را در پیش بینی تهاجم زیست شناختی سرطان با توجه به توانایی خودنوسازی و تمایز چند رده ای (بنیادین) ایفا می کند. مدل CSC به جای اینکه یک جمعیت سلولی پایدار و ثابت مسئول ایجاد تومور باشد، یک مدل پویا با زیر جمعیت عملکردی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25659759
منشاء فرآیند پیچیده ناهمگونی در تومور بسیار مورد بحث می باشد و مکانیسم های سلولی مختلفی برحسب تنوع در تومور بعنوان فرضیه مطرح شده اند. مدل های تکامل کلونال و سلول بنیادی سرطانی (CSC) بعنوان هدایت کنندگان این ناهمگونی مطرح شده اند. با این حال، مفهوم پلاستیسیتی سلول بنیادی سرطانی و تبدیل دوطرفه بین سل...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25621103
خون بندناف (CB) منبع غنی از سلول های بنیادی خونساز (HSCs) با کاربردهای مهم در پیوند آلوژنیک سلول بنیادی می باشد. با این حال، تعداد کم سلول های پیشساز و بنیادی خونساز (HSPC) در واحدهای ذخیره شده یک محدودیت بزرگ باقی مانده است. راه کارهای گسترش یافته جهت تکثیر HSPC یا بهبود لانه گزینی HSPC در مغزاستخو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25970610
بر خلاف بسیاری از بافت های دیگر پس از تولد، استخوان می تواند خود را بازسازی و ترمیم کند. با این حال، این توانایی می تواند مغلوب شود. به طور سنتی، استراتژی های ترمیمی جراحی با مواد اتولوگ، آلوژنیک و مواد مصنوعی انجام شده اند. استخوان اتولوگ (بهترین گزینه) به علت محدودیت تهیه و همچنین نیاز به عمل جراح...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25990836
در حیوانات آزمایشگاهی و در بیماران مبتلا به پرفشاری خون شریانی ریوی (PAH)، طیف گسترده ای از شرایط ساختاری و عملکردی شناخته شده است که ممکن است مسئول تغییرحالت "جبرانی" هیپرتروفی بطن راست (RV) به حالت ناتوانی بطن راست باشد. در سال های اخیر نشان داده شده است که درمان با سلول های تمایزیافته...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25992272
هدف: سلولهای استرومایی/ بنیادی مزانشیمی(MSC) در بافت اندومتر انسان به تازگی کشف شده است. این سلول ها دارای خواص کلیدی سلول های بنیادی هستند و پس از استفاده در مطالعات بالینی مهندسی بافت نتایج امیدوار کننده ای را در مدل های حیوانات کوچک نشان داده اند. تعداد کمی از مارکرهای سطحی شناسایی شده اند ا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25992577
هدف: آرتروز یک بیماری تحلیل برنده مفصل است که با تخریب غضروف مفصلی همراه است. سلول های بنیادی مزانشیمی به تعداد کم در غضروف طبیعی و عمدتا در لایه سطحی وجود دارند که به عنوان عوامل ترمیم کننده عمل می کنند. در آرتروز، سلول های بنیادی مزانشیمی به تعداد بیشتری دیده می شوند، اما بی نظم عمل کرده و قادر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25990685
Nanog یک عامل کلیدی در پر توانی سلولهای بنیادی جنینی است که غالبا در کارسینوم سلول سنگفرشی (SCCs) بیان می شود. با این حال، ارتباط مستقیم بین Nanog و کارسینوم سلول سنگفرشی اثبات نشده باقی مانده است. در اینجا، ما نشان می دهیم که افزایش بیان القاشده Nanog درسلول های اپیتلیوم پوست موش به نفع تغییر بدخ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25988972
مقدمه: پیوند سلول های پیشساز اندوتلیال (EPCs)، عملکرد اندوتلیال را در بیماران با اختلال عملکرد اندوتلیال و اختلال اولیه بازیابی می نماید. هدف از مطالعه حال حاضر تعیین اثر تزریق EPC مشتق از خون بندناف انسانی (UCB) ذخیره شده در ترمیم آسیب شریان کاروتید در رت های nude می باشد. روش ها: سلول های تک هس...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25956351
سابقه و هدف: ایمنی درمانی تطبیقی با استفاده از سلول های کشنده القاء شده توسط سایتوکاین (CIK) یک گزینه درمانی مؤثر جهت درمان بدخیمی ها را نشان می دهد.خصوصیات و عملکرد سلول های CIK مشتق از خون بندناف (CB-CIK) هم در داخل بدن و هم در محیط آزمایشگاه بررسی شده است. در این مطالعه، اثربخشی و ایمنی سلول های ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25963952
بازبرنامه ریزی سلولی یا تبدیل یک راه کار امیدوار کننده جهت تولید انواع سلول های بنیادی مورد نظر از سلول های سوماتیک می باشد. سلول های بنیادی عصبی (NSCs) توانایی بازسازی بافت سیستم عصبی مرکزی و ترمیم آسیب در پاسخ به صدمه را دارند. با این حال، جداسازی NSCs از بافت های انسانی و گسترش آنها در اندازه کاف...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25972144
سلول های دندرتیک (DCs) قوی ترین سلول های عرضه کننده آنتی ژن هستند که نقش مهمی را در شروع یک پاسخ ایمنی ایفا می کنند. کاربردهای درمانی بر پایه DC درحال افزایش است، جهت پیوند تولید DC در مقیاس بزرگ مورد نیاز است. نشان داده شده است که سلول بنیادی خون بندناف انسانی (UCB) دارای یک جمعیت نادر و گران بهایی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25976739
این مطالعه اثر سلول خون بندناف (UCB) را بصورت تصادفی، دارونما-کنترل شده و کارآزمایی دو سو کور در بیماران با فلج مغزی (CP) ارزیابی می کند و همچنین فاکتورها و مکانیسم های مرتبط با این اثر را بررسی می نماید. 36 کودک (از سن 6 ماه تا 20 سال) با CP ثبت نام و با UCB یا یک دارونما تحت درمان قرار گرفتند. قدر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25977995
صفحه 29 از 39ابتدا   قبلی   24  25  26  27  28  [29]  30  31  32  33  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان