(آرشیو سال 1394)
توانایی ذاتی سلول های بنیادی جهت خودنوسازی و تمایز به انواع مختلف سلول ها آنها را یک منبع امیداوار کننده برای مهندسی بافت و استفاده های در طب ترمیمی تبدیل کرده است. ظرفیت آنها جهت خودنوسازی و تمایز تا حد زیادی توسط ترکیب فیزیکی، شیمیایی، و پیام های بیولوژیکی یافت شده در نیچ سلول بنیادی، هم موقتی و ه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26106260
تفاوت های بین حیوانات و انسان در مسیرهای کبدی در حال حاضر ناگزیر به استفاده از مدل های آزمایشگاهی کبد انسانی جهت کاربردهای متعددی از جمله غربالگری دارو است. با این حال، سلول های کبدی اولیه انسانی جدا شده (PHHs) منبعی محدود جهت ساخت برخی مدل های با نقص اعضاء دهنده می باشند. در مقابل، سلول های بنیادی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26105698
کاردیومیوپاتی ایسکمیک (ICM) در حال تبدیل شده به علت اصلی مرگ و میر در سراسر جهان می باشد. درمان بر پایه سلول بنیادی به عنوان گزینه امیدوار کننده جهت درمان ICM درحال ظهور است. چندین نوع سلول بنیادی از جمله سلول های بنیادی مشتق از قلب (CSCs)، سلول های بنیادی مشتق از مغزاستخوان، سلول های بنیادی مزانشیم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26101528
سابقه و هدف: پیوند چربی غنی از سلول های بنیادی به عنوان یک درمان بالقوه برای بازسازی، ترمیم، و یا روش های مربوط به افزایش توده پستان ارائه شده است. نقش آن در بازسازی پستان پس از تومور هنوز هم با نگرانی هایی در مورد ایمنی همراه است. نویسندگان به بررسی تعامل وابسته به دوز بین سلول های استرومایی مزا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26111315
عوامل رونویسی انکوژنیک به عنوان میانجی تبدیل سلول های سوماتیک به تومور یا سلول های بنیادی پرتوان القایی (iPSCs) شناخته شده اند. در اینجا ما c-Jun را به عنوان مانعی برای تشکیل سلول های بنیادی پرتوان القایی گزارش می کنیم. c-Jun توسط سلولهای فیبروبلاست جنینی موش(MEFs) و نه سلولهای بنیادی جنینی موش (m...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26098572
موفقیت در درمان بیماران مبتلا به پارکینسون آتیپیک بسیار پایین است. برای هر دو متخصصان اعصاب و محققان عمومی داشتن یک راهنما در مورد امکان گزینه های واقعی درمان بسیار مهم است. این مطالعه به مرور منابع محدود موجود در مورد آزمایش های بالینی گزارش شده از درمان بیماری پارکینسون می پردازد. روش درمانی مختلف...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26098698
روش های مختلف درمانی جهت بازسازی آسیب های غضروف مفصلی گسترش پیدا کرده اند، اما هیچکدام یک راه حل بهینه در درمان آنها فراهم ننموده اند. سلول های بنیادی مزانشیمی خون بندناف انسانی (HUCB-MSCs) به عنوان منبع سلولی جایگزین نوید بخش جهت ترمیم غضروف در نظر گرفته می شود. اهداف: بررسی میزان موفقیت جداسازی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26096638
دیابت ملیتوس یکی از شایعترین بیماری های متابولیک جدی است که منجر به افزایش قند خون در نتیجه نقص ترشح یا عملکرد انسولین یا هر دو می باشد. بررسی حاضر بر روی تغییرات بافت عصبی در دیابت و عضله های اسکلتی مانند سلول های بنیادی در هر دو بافت، و اثرات پیشگیرانه فعالیت بدنی بر روی دیابت متمرکز شده است. دیاب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26075247
فعال شدن بیان گیرنده تحریک بر روی سلول های میلوئیدی 2 (TREM-2) عملکرد سلول میلوئیدی را در محیط آزمایشگاه تنظیم می نماید.با این حال، عدم تشخیص بیان پروتئین TREM-2 در داخل بدن، مطالعات بر روی عملکردهای ایمنولوژیک و فیزیولوژیک TREM-2 را مختل کرده است. این مطالعه نشان می دهد که TREM-2 توسط سلول های بنیا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26079507
بیماری مادرزادی قلبی (CHD) با جمعیت رو به رشد از بازماندگان بیماری های مزمن یک معضل مهم سلامتی باقی مانده است. با وجود تلاش های شدید برای درک پایه ژنتیکی CHD در انسان، علت اغلب CHD ناشناخته است. علاوه بر این، مدل های جدیدی از CHD برای درک بهتر گسترش CHD و برای کشف درمان های جدید برای این جمعیت بیمار...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26085192
مدل های بیماری جهت درک آسیب زایی بیماری های قلبی و عروقی و توسعه درمان های جدید ضرروی است. فن آوری سلول بنیادی القاء شده انسانی شور و اشتیاق قابل توجهی را برای کاربرد بالقوه آن در تحقیقات پایه و گذرای قلب ایجاد کرده است. کاردیومیوسیت های مشتق از iPSC بیماران خاص یک الگوی آزمایشی و تجربی جالب و جذابی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26089365
راه کارهای درمان بر پایه سلول بنیادی به عنوان گزینه های درمانی بسیار جالب و جذاب در طی دهه گذشته پدید آمده اند. سلول های بنیادی اکنون به عنوان حامل به خصوص در درمان سرطان با هدف قرار دادن تعدادی از پروتئین ها و ویروس ها استفاده می شوند. این بررسی با هدف روشن نمودن مطالعات متعددی است که با موفقیت این...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26093900
بافت سفید چربی زمانی به عنوان یک مخزن ذخیره چربی غیر فعال پذیرفته شده بود اما در حال حاضر به عنوان یک غدد درون ریز فعال و مهم بررسی می شود. همچنین این بافت نه تنها جایگاه سلول های چربی و سلول های عروقی بلکه آرایش گسترده ای از سلول های فعال ایمنولوژیکی، از جمله ماکروفاژها و لنفوسیت ها است که ممکن اس...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26093679
متاستاز تومور یک فرایند چند مرحله ای است که توسط آن سلول های تومور از جایگاه اصلی خود انتشار یافته و تشکیل تومورهای ثانویه در جایگاهی دورتر می دهند. متاستاز علت عمده مرگ و میر در اکثریت قریب به اتفاق بیماران مبتلا به سرطان است. با این حال، مکانیسم های زیر بنایی هر مرحله ناشناخته مانده است. در دهه گذ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26092594
گزارش تجربه بین المللی از نتیجه پیوند سلول خونساز خویشاوند و غیر خویشاوند در 193 کودک مبتلا به استئوپتروز می باشد. 34% پیوند ها از HLA سازگار خواهر و یا برادر، 13% از HLA ناسازگار خویشاوند، 12% از HLA سازگار و 41% از دهندگان غیرخویشاوند با HLA ناسازگار بود. متوسط سن در زمان پیوند 12 ماه بود. بوسولفا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26012570
صفحه 25 از 39ابتدا   قبلی   20  21  22  23  24  [25]  26  27  28  29  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان