(آرشیو سال 1394)
سابقه و هدف: سلول های بنیادی مزانشیمی تا حدی به علت توانایی های آنها در بیان متفاوت عوامل پاراکرین مربوط به تکثیر و تهاجم سلول های سرطانی، در تومورها به عنوان پیش سازهای دخیل در تشکیل استروما و متاستاز سرطان ها ، ظاهر شده اند. در این راستا، شواهد روزافزون نشان داده است که MSC ها دارای اثراتی در ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26060426
پس از اینکه سلولهای استرومایی مغز استخوان (BMSCs که همچنین به عنوان سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان شناخته می شود) با موفقیت برای درمان بیماری پیوند علیه میزبان در موارد انسانی مورد استفاده قرار گرفت، [1] بسیاری از محققان خواص سرکوبگرایمنی BMSCs و پس از آن MSC های مشتق از بافت چربی (...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26051681
سلول های بنیادی مزانشیمی دارای توانایی تمایز به انواع دودمان ها و خود تجدیدی بدون تغییرات بدخیم هستند و در نتیجه پتانسیل لازم برای بسیاری از کاربردهای بالینی را دارا می باشند. با این حال، به خوبی مشخص نیست که چگونه خواص متفاوت سلول های بنیادی مزانشیمی به منبع بافتی که در آن اقامت داشته است، مرتبط ا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26053045
نیچ سلول بنیادی توسط ویژگی های شیمیایی و فیزیکی مختلفی تعریف می شود و بر اینکه سلول بنیادی خاموش بماند، تقسیم شود یا تمایز یابد اثر می گذارد. در اینجا عوامل مکانیکی که بر سرنوشت سلول از طریق نیروهای اکتین و میوزین، تغییر شکل اسکلت هسته و جابجایی حساس مکانیکی فاکتورهای رشد اثر می گذارند را بررسی کرده...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26045259
اغلب پیوندهای سلول های بنیادی خونساز (HSCs) مورد استفاده جهت پیوند آلوژنیک از سلول های بنیادی خون محیطی (PBSCs) است که بعد از به حرکت درآوردن اغلب با فاکتور تحریک کلونی گرانولوسیتی (G-CSF) جمع آوری می گردد. تجویز دوز بهینه G-CSF با حفظ سلامت اهداء کننده یکی از مهمترین نکات جهت به جرکت درآوردن و جمع ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26043813
الکتروریسی تکنیکی است که در آن مواد درحالت محلول بصورت پیوسته رشته های با اندازه نانو و میکرو را شکل می دهند. ترکیب سلول های بنیادی با داربست های مواد زیستی و داربست های نانوالیاف روشی مطلوب جهت مهندسی بافت استخوان، رشد و انتقال سلول بنیادی، بازسازی سطح چشم و درمان بیماری های مادرزادی قرنیه می باشد....
امتیاز: Article Rating | PMID: 26042482
پیری توسط کاهش در تمامیت ژنوم، اختلال در حفظ و ترمیم اعضاء، و افزایش خطر سرطان شناخته می شود، که با تسلط جمعیت های کلونال سلول پیشساز و بنیادی جهش یافته در بافت های پیر، مانند اپی تلیوم روده، سیستم خونساز و رده زایای جنس مذکر همراه می باشد. در اینجا در مورد توضیحات احتمالی ارتباط افزایش سن در شروع و...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26046760
کاهش سلول بنیادی یک راهنمای مهم سلولی از پاتوفیزیولوژی مرتبط با پیری در بافت های متعدد می باشد. تنظیم اپی ژنتیکی جهت ایجاد و حفظ عملکرد سلول بنیادی ضروری است و شواهد اخیر نشان می دهند که اختلال در تنظیم اپی ژنتیکی در تغییر قدرت سلول بنیادی در دوران پیری نقش دارد. بر خلاف سلول های تمایز یافته نهایی، ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26046761
هدف بررسی: شبکه های تنظیمی اپی ژنتیکی سرنوشت تقسیم سلول های بنیادی خونساز (HSCs) را تعیین می کنند. تلاش های قبلی در گسترش HSCs انسانی قابل پیوند منجر به کاهش یا در بهترین حالت حفظ تعداد HSCs می گردد که به خاطر وقایع اپی ژنتیکی است که الگوی بیان ژن HSC را خاموش می نماید. هدف از این بررسی طرح تلاش های...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26049747
هدف: در پستانداران، از دست دادن سلول مویی حلزون غیر قابل برگشت است و ممکن است منجر به از دست دادن دائمی شنوایی حسی عصبی شود. علاوه بر از دست دادن سلول مویی، از دست دادن تدریجی نورون های گانگلیون مارپیچی (SGNs) ظاهر می شود. در این مطالعه، اثر سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسان تحت القای عص...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26045904
هدف از بررسی: سلول های بنیادی خونساز دارای توانایی خود تجدیدی و همچنین تبدیل به کل مجموعه سلولهای خونساز هستند. در طول عفونت ها و استرس های التهابی حاد، سیستم خون ساز می تواند به سرعت با افزایش تولید سلول های ایمنی ذاتی بصورت چند برابر، اغلب با لنفوسیت سازی و اریتروسیت سازی، با میزان تقاضا انطباق...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26049748
نشان داده شده است که لیتیوم آپوپتوز سلول های پیش ساز عصبی (NPCs) را مهار و تمایز سلول های پیش ساز عصبی را پیش می برد. با این حال، داده های کمی در مورد اثرات لیتیوم بر تمایز عصبی سلول های بنیادی مزانشیمی وجود دارد. در اینجا، ما پتانسیل تکثیر و تمایز عصبی سلول های بنیادی مزانشیمی توسط لیتیوم را در ش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26045753
فیبروبلاست های مرتبط با سرطان (CAFs) به عنوان پیشبرنده رشد و متاستاز تومور شناخته شده اند. با این حال تجمع تمایزی آنها در تومورهای تهاجمی و غیر تهاجمی به طور کامل شناخته نشده است. ما فرض کردیم که تفاوت در چسبندگی سلول ممکن است به این پدیده کمک می کند. برای آزمایش این فرضیه، ما چسبندگی فیبروبلاست های...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26046821
سلول های بنیادی مزانشیمی به داشتن پتانسیل برای بازسازی غضروف مفصلی شناخته شده و برای درمان استئوآرتریت (OA) پیشنهاد شده اند. در اینجا، ما بررسی کردیم که آیا تزریق داخل مفصلی سلول های پیش ساز مزانشیمی گزنو مشتق از بافت چربی انسان(haMPCs) ترمیم غضروف مفصلی را در مدل استئوآرتریت خرگوش پیش می برد و در...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26023716
خون بندناف (UCB) یک منبع پیوند برای بیماران با بدخیمی یا بیماری های ژنتیکی می باشد که برای افرادی است که HLA سازگار درخانواده یا دواطلب دهنده بالغ ندارند، می تواند توسط پیوند آلوژنیک سلول خونساز(HCT) درمان شود. در دهه 1990 بانک های UCB غیرخویشاوند تأسیس شدند، اهداء های زایمان های کامل را پذیرش می کر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 26030051
صفحه 27 از 39ابتدا   قبلی   22  23  24  25  26  [27]  28  29  30  31  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان