(آرشیو سال 1394)
سلول های بنیادی عصبی(NSCs) مشتق شده از سلول های بنیادی پرتوان القا شده ابزار درمانی را برای بیماری های نورودژنراتیو ارائه می دهند. این مطالعه روی تکنیک های کشت سلول های بنیادی به واسطه اجسام جنینی(EB) فوکوس کرده است که برای ایجاد سلول های بنیادی عصبی از سلول های بنیادی پرتوان القا شده موشی استفاده م...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25863785
از تولید سلول های بنیادی پرتوان القا شده در سال 2006، بازبرنامه ریزی سلولی به عنوان یک استراتژی انقلابی برای سلول درمانی است. پیشرفت های اخیر نشان داده است که سلول های سوماتیک می توانند مستقیما به انواع سلول های بالغ تبدیل شوند که خطر نئوپلازی و تولید سلول های ناخواسته را از بین می برد. آستروسیت ها ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25854678
ما نقش پروفیلین 2 را در بنیادینگی، مهاجرت، و تهاجم سلول های بنیادی سرطانی HT29 (CSCS) مورد بررسی قرار دادیم. افزایش و کاهش سطح پروفیلین 2 بطور قابل توجهی سبب افزایش و مهار خود تجدیدی، مهاجرت، و توانایی تهاجم سلول های بنیادی سرطانی HT29 شد. علاوه بر این، پروفیلین 2 به طور مستقیم بیان مارکرهای بنیاد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25964982
مواد مبتنی بر ماتریکس خارج سلولی (ECM) به دلیل توانایی بالقوه آنها در بکارگیری سلول های بنیادی، نفوذ، و تمایز بدون افزودن عوامل بیولوژیکی برای طب ترمیمی جالب می باشند. در مهندسی بافت عضلانی استخوانی، از ماتریکس فاقد مواد معدنی شده استخوان به طور گسترده ای استفاده می شود، اما به تازگی ماتریکس غضروف...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25965981
هدف از این مطالعه بررسی اثر سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف ( (MSCدر درمان نارسایی قلبی مزمن سیستولیک بود. پنجاه و نه نفر از بیماران بستری شده مبتلا به نارسایی قلبی به طور تصادفی به گروه درمان (30 نفر) و گروه کنترل (29 نفر) تقسیم شدند. گروه درمان با دارو و همچنین پیوند درون کرونری سلول های بنیادی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25966065
هدف بررسی اثر بر تکثیر سلولی و بیان ماتریکس خارج سلولی سلول های فیبروزوس آنولوس (AF) در هم کشتی با سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان (BMSCs) بود. سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان اولیه و سلول های فیبروزوس آنولوس جداسازی شده از خرگوش کشت داده شدند و سلول های جمع آوری شده در سیستم هم کشتی لوله ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25966164
اندوتلین 1 (ET-1) یک پپتید 21 اسید آمینه ای با خواص میتوژنیک و منقبض کننده عروق قدرتمند است. در شرایط سلامتی، اندوتلین 1 در تمام سلول های گلومرولی بیان شده و در هموستاز ساختار گلومرولی و عملکرد فیلتراسیون شرکت می کند. در شرایط بیماری، افزایش، اندوتلین 1 بطور عمده در آغاز و ادامه التهاب گلومرولی، ه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 2596634
تبدیل اپی تلیال به مزانشیم (EMT) سلول های توموری تولید می کند که دارای خصوصیات سلول بنیادی با فنوتیپ مشابه سلول های بنیادی سرطانی می باشد (CSCs). شواهد پیشنهاد می کنند که CSCs در یک حالت بینابینی از EMT با سطوح کاهش یافته بیان E-کادهرین می باشند و خصوصیات مزانشیمی از جمله تهاجم مرتبط با متاستاز را ن...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25530923
سلول های بنیادی سرطانی جمعیت کوچکی از سلول ها در تومور می باشند. آنها دارای توانایی جهت خودنوسازی و حفظ تومور می باشند. مناسب ترین و پذیرفته شده ترین فرضیه جهت پیشروی تومور سلول های بنیادی سرطانی می باشند. این بررسی بر روی این مفهوم از سلول های بنیادی سرطانی، بکارگیری هدفشان و درنتیجه پیشروی تومور م...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25494123
تقسیم نامتقارن سلول های بنیادی یک فرآیند بسیار حفاظت شده و تنظیم شده است که توسط آن یک سلول بنیادی دو سلول دختری تولید می کند و به طور همزمان سرنوشت تمایز هر دو هدایت می نماید: یکی هویت سلول بنیادی خود را حفظ می کند درحالی که دیگر سلول ها تخصصی می شوند و خواص سلول بنیادی را از دست می دهند. هماهنگی ا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25382732
استراتژی هایی برای بهبود سلول دار کردن مجدد داربست های فاقد سلول شده ریه با سلولهای استرومایی و اپیتلیالی عملکردی مورد نیاز است. ما نشان می دهیم که سلول دار کردن مجدد ریه های فاقد سلول شده موش در یک بیوراکتور سوسپانسیونی برشی با سیالیت کم دینامیک، تحت عنوان ظرف جداری دوار ,(RWV) حاوی سلول هایی با ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25962111
کارسینوم سلول های کبدی (HCC) سومین سرطان بسیار کشنده و مقاوم به درمان های معمول شیمی درمانی است. سلول های آغاز کننده تومور (T-ICS) که تصور می شود مسئول تومورزایی باشند مارکرهای سطحی و مسیرهای سیگنالینگ شبیه به سلول های بنیادی بافت طبیعی دارند. شناسایی این سلول های آغاز کننده تومور و توضیح تنظیم اپی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25961535
درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی برای ترمیم و بازسازی بافت های مختلف در درمان بیماری های مختلف دارای اهمیت بیشتری است. در حال حاضر سلول های بنیادی بالغ نماد منبعی در دسترس از پیش سازهای سلولی برای مهندسی و ترمیم بافت هستند و می توانند با استفاده از روش های کم تهاجم به دست آیند. علاوه بر این، سلول ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25953464
سلول های بنیادی سرطانی (CSC) یک زیرجمعیت مشخصی در تومور می باشند که منجر به پیشروی، متاستاز و عود تومور می شوند. مروری بر مطالعات جهت شناسایی و جداسازی سلول های بنیادی سرطانی با استفاده از طیف گسترده ای از مارکر های سطحی و سنجش های عملکردی رضایتمندی کمی را نشان می دهد. با استفاده از یک تکنولوژی جدی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25920950
سلول های پیشساز/بنیادی پستان (MaSCs) در طی دوران بلوغ و بارداری خودنوسازی اپی تلیوم پستان را حفظ می نمایند. متیلاسیون DNA یک مکانیسم بالقوه اپی ژنتیکی جهت حفظ خاطره سلولی در طی خودنوسازی را فراهم می نماید. اگرچه DNA متیل ترانسفراز ها (DNMTs) جهت حفظ سلول بنیادی جنینی ضروری نمی باشند، نقش آنها در حفظ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25908435
صفحه 30 از 39ابتدا   قبلی   25  26  27  28  29  [30]  31  32  33  34  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان