(آرشیو سال 1394)
سلول های بنیادی سرطانی (CSCs) سلول های توموری هستند که خصوصیات اصلی خودنوسازی، ظرفیت شروع تومور کلونال و قدرت بازسازی طولانی مدت کلونال را دارند. CSCs در نیچ هایی قرار دارند که از لحاظ آناتومیکی نواحی مجزایی درون ریزمحیط تومور دارند. این نیچ ها خصوصیات اصلی CSCs را حفظ می کنند، پلاستیسیتی فنوتیپی شا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25748930
هدف: بررسی مکانیسم های زیر بنایی الحاق میکروذرات (MP) مشتق شده از سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) مغز استخوان انسان به سلول های اندوتلیال بند ناف انسان (HUVECs). مواد و روشها: میکروذرات از مایع رویی سلولهای بنیادی مزانشیمی که تحت شرایط هیپوکسی / حذف سرم قرار گرفته بودند جدا شدند. از میکروسکو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25948212
هدف: کشف روش موثری برای غنی سازی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از خون محیطی (PBMSC) موش و مطالعه خصوصیات زیستی این سلول ها. مواد و روش ها: سلولهای تک هسته ای محیطی با سانتریفیوژ شیب غلظت از خون موش 4 هفته ای پس از تحریک توسط G-CSF جداسازی شدند. پس از آن، سلول های شبه فیبروبلاستی با چسبیدن...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25948214
بیماری آلزایمر (AD) یک شکل غالب از زوال عقل است که با تجمع پلاک های پپتید آمیلوئید β- (Aβ) و توده های نوروفیبریلاتوری، از دست دادن سیناپس ها و نورون ها و تحلیل عملکردهای شناختی مشخص می شود. در حال حاضر، اگر چه انواع داروها می توانند برخی از علائم آن را کاهش دهند، هیچ درمانی برای بیماری آلزایمر وجود ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25949812
استفاده از سلولهای استرومایی مزانشیمی برای درمان بیماری کرون و کولیت اولسراتیو مورد علاقه بالین است. ایمنی درمان با سلولهای استرومایی مزانشیمی به خوبی در مطالعات بالینی فاز اولیه نشان داده است اما اثر بخشی آن در کارآزمایی بالینی تصادفی نیاز به اثبات دارد. درک مکانیسم های عملکردی سلولهای استرومایی مز...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25944991
هدف: سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) را می توان از بافت های بالغ مانند بافت چربی و دیگر منابع جداسازی کرد. در میان این منابع، بافت چربی (به دلیل دسترسی آسان) و جفت (با توجه به خواص سیستم ایمنی آن علاوه بر دیگر خواص مفید)، توجه بیشتری را در تحقیقات به خود جلب کرده است. مقایسه و جداسازی سلول های بن...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25945239
استفاده از خون بندناف (UCB) به عنوان جایگزین منبع سلول خونساز بجای مغزاستخوان جهت بازسازی سیستم خونسازی به طور فزآینده ای تبدیل به درمان اصلی بیماری های بدخیم و غیر بدخیم، برای اکثر افرادی که حداقل یک واحد خون به لحاظ HLA سازگار مناسب در دسترس دارند، شده است. محدودیت اصلی UCB تعداد کم و محدود سلول ه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25511187
بهینه سازی گسترش سلول های پیشساز و بنیادی خونساز در سلول درمانی مدرن خواستار دارد. در این مطالعه، سلول های پیشساز/بنیادی خونساز (HSPCs) سلول های تک هسته ای خون بندناف انسانی (cbMNCs) در نتیجه چسبندگی به سلول های استرومایی مشتق از بافت چربی انسانی (ASCs) تحت شرایط اکسیژن استاندارد (20%) و مرتبط با با...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25919031
هدف: ارزیابی ایمنی در استفاده از سلول های آلوژنیک خون بندناف انسانی ناسازگار جهت استفاده درمانی در افراد با بیماری های خطرناک غیر خونساز سابقه: تاریخچه و چندین دلیل ایمنی شناسی اخیر استفاده درمانی از سلول های آلوژنیک تک هسته ای خون بندناف (CBMNCs) را به این عنوان که این سلول ها پاسخ ایمنی را تحری...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25942337
سرطان پستان یکی از علل اصلی مرگ و میر در انسان است. سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) با خواص درمانی قدرتمند در انسان شناسایی شده اند. قابلیت سلول های بنیادی مزانشیمی در مهاجرت به سمت بافت آسیب دیده نشان دهنده توانایی های بالقوه آنها در کاربردهای بالینی جدید است. هدف از این مطالعه بررسی نقش بالقوه سلو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25942336
تمایز ، تکثیر و مهاجرت سلولی فرآیندهای اساسی در بازسازی بافت می باشند. شواهد تجربی تایید می کند که تمایز و یا تکثیر سلولی را می توان با توجه به سختی ماتریکس خارج سلولی تنظیم کرد. به عنوان مثال، سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) می توانند به نوروبلاست، کندروسیت و ​​یا استئوبلاست در ماتریکس های تقلیدکنند...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25933372
استخوان یک بافت همبند پیچیده متشکل از بسیاری از انواع سلول های مختلف از جمله استئوبلاست ها، استئوکلاست ها، کندروسیت ها، سلول های بنیادی / پیش ساز مزانشیمی ، سلول های خون ساز و سلول های اندوتلیال در میان دیگر سلول هاست. تعامل بین آنها از طریق فرآیندهای تشکیل و بازسازی استخوان به خوبی متعادل می شود که...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25935149
درمان های مؤثر و کارآمد در دیابت ملیتوس مورد نیاز می باشد. استفاده از سلول های بنیادی بالغین جهت درمان دیابت نشان دهنده تمرکز اصلی تحقیق حاضر می باشد. اقدام به تولید سلول های بنیادی بالغین تمایز یافته از سلول های استرومایی مشتق از خون بندناف به سلول های تولید کننده انسولین (IPCs) کرده ایم. با فعال ک...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25913693
سابقه و هدف براي درمان برخي از بيماري¬هاي خوني و غير خوني، از پيوند آلوژنيک سلول¬هاي بنيادي مغز استخوان استفاده مي¬گردد، اما به علت عدم وجود اهداكنندگان مناسب براي بسياري از بيماران، استفاده از اين روش درماني محدود شده است. خون بند ناف(UCB) يکي از منابع جايگزين جهت پيوند سلول‌هاي بنيادي...
امتیاز: Article Rating | PMID: 25922647
سلول های عصبی درحال تمایز مشتق از سلول های بنیادی خون بندناف بعنوان ابزار آزمایشگاهی جهت ارزیابی نوروتوکسیسیتی تکاملی منوکروتوفوس (MCP)، آفت کش ارگانوفسفات استفاده می شود. سلول های تمایز یافته در طی مراحل مختلف بلوغ، viz.، روز های 2، 4 و 8 در معرض MCP قرار گرفتند و تغییرات در شاخص های تکثیر سلولی، ت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 24859382
صفحه 31 از 39ابتدا   قبلی   26  27  28  29  30  [31]  32  33  34  35  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان