(آرشیو سال 1398)
پیام رسانی غیر کلاسیک هورمون تیروئید از طریق گیرنده اینتگرین αvβ3 سطح سلولی، روی اغلب سلول های سرطانی و سلول های اندوتلیالی در حال تکثیر بیان می شود و نشان داده شده است که موجب تکثیر و بقای سلول های توموری و هم چنین رگزایی می شوند. تومورها درون ریز محیط پیچیده ای تکوین می یابند که از انواع مختلف سلو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31648351
فعال سازی نابجای مسیر سونیک هج هاگ(SHH) در انواع سرطان ها از جمله کلانژیوکارسینوماها(CC) دخیل است؛ با این حال، فاکتورهای اثر گذار هنوز ناشناخته است. علاوه براین، مشخص شده است که هیپوکسی درون توموری در مقاومت درمانی از طریق اثرات تعدیل کنندگی روی مسیرهای مختلف مشارکت می کند. در این مطالعه ما ارتباط ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31634481
پیشینه و هدف: آسیب به سلول های اپی تلیالی روده ای و موکوس، موثر بودن شیمی درمانی را بدلیل مکانیسم های دخیل ناشناخته محدود می کند. اطلاعات اندکی موجود است که چگونه سیستم عصبی اینتریک تکثیر، تمایز، نقص و بازسازی سلول های بنیادی روده ای را تنظیم می کند. ما در حال حاضر به بررسی اثرات ایزوپروترنول روی سل...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31648381
سلول های بنیادی مشتق از دندان های شیری(SHED) از به عنوان سلول های بنیادی مزانشیمی اکتودرمی از ستیغ عصبی جنینی منشا می گیرند و از دندان دسیدوآی انسانی جداسازی می شوند. سلول های بنیادی مشتق از دندان شیری همه مارکرهای سلول های بنیادی جنینی(ESCs) مانند OCT4 و NANOG را بیان می کنند که این موجب می شود که ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31648649
سلول های بنیادی خون ساز(HSCs)، همه رده های سلول های خونی بالغ را در تمام طول زندگی موجود تولید می کنند. در مهره داران، سلول های بنیادی خون ساز از گذار اندوتلیوم خون ساز(HE) در کف آئورت پشتی جنینی تولید می شوند. اخیرا ثابت شده است که مجموعه ای از فاکتورهای پیش التهابی مانند TNFα، اینترفرون گاما و گیر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31649245
سلول های بنیادی جنینی موشی(mESCs)، اجزای کلیدی در تولید مدل های موشی برای بیماری های انسانی و انجام تحقیقات پایه روی پرتوانی هستند، این در حالی است که ژن های ضروری برای mESCs هنوز شناخته نشده است. ما یک غربالگری ژنومی گسترده را برای ژن های ضروری بر mESCs انجام دادیم و آن را با غربالگری های سلول های ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31649057
پیش از این، اغلب سلول های بنیادی جنینی انسانی و سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی روی لایه های تغذیه کننده و محیط از نظر شیمیایی تعریف نشده کشت می شوند. محیط آن ها که مربوط به سلول های تغذیه کننده یا محصولات جانوری است اغلب اثر زیادی روی پیوستگی کشت سلولی دارد. مزیت های واضحی از سیستم کشت تعریف ش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31658510
سلول های بنیادی سرطانی(CSC) بخش کوچکی از توده توموری را شامل می شوند و ب خود نوزایی، تمایز و توانایی تشکیل تومورهای ثانویه مقاوم به شیمی درمانی مشخص می شوند. خودنوزایی سلول های بنیادی سرطانی از طریق مسیرهای پیام رسانی متنوع از جمله هج هاگ، Notch و مسیر Wnt/β-catenin تنظیم می شود. مارکرهای سطحی اندکی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31622608
تنوع سلول- سلول در پتانسیل بازسازی کنندگی سلول های استرومایی مزانشیمی(MSCs) مانع از کاربرد سلول درمانی با این سلول ها در بالین می شود. ناهمگونی سلولی در بین کشت های سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از گونه ها و بافت های مختلف مشترک است. این مطالعه پیشرفت ها را برای نشان دادن پروفایل مولکولی که زیر مجمو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31636675
پالپ دندان یک منبع به آسانی در دسترس از سلول های بنیادی پالپ دندانی بالغ(DPSCs) را ارائه می کند. رویکرد ترجیحی برای جداسازی DPSC یک هضم آنزیمی است. با این حال، مدت زمان فعالیت آنزیمی حیاتی است. هدف این مطالعه جداسازی جمعیت DPSCs با استفاده از این روش، شناسایی ویژگی های زیستی و ظرفیت تکثیری آن ها و ت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31638559
بازآرایی استخوانی قویا بوسیله فرایندهای دینامیکی که چرخه بین تشکیل و بازجذب استخوان هستند تنظیم می شود و اینترلوکین 17 به طور حیاتی فعال شدن و تمایز استئوبلاست ها و استئوکلاست ها را هماهنگ می سازد. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) درون محیط طبیعی شان محرک های بیوشیمیایی را از سلول های پیرامونی دریافت ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31643095
نمونه های بالینی انسانی منبع ارزشمندی از سلول های بنیادی ساکن بافت هستند، اما چنین سلول ها نیازمند این است که بلافاصله بعد از جمع آوری بافت، جداسازی شوند. برای افزایش مدت زمانی که می توانیم سلول ها را از نمونه های انسان جداسازی کنیم، ما یک محلول حفاظتی از نوع مایع ماتریکس خارج سلولی جدید(ECF-type) ر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31642604
آسیب غضروف مفصلی می تواند منجر به بدشکلی، درد و عملکرد نامناسب شدید در مفاصل شود. با این حال به دلیل فقدان عروق خونی و اعصاب در غضروف مفصلی، ظرفیت خود ترمیمی غضروف مفصلی محدود است. در این مطالعه، ما بیان مدیفه کننده شبه یوبی کوئی تین کوچک1(SUMO1)، SUMO2/3 و SUMO1/2/3 را در سلول های بنیادی مزانشیمی م...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31642552
سلول های بنیادی مزانشیمی، سلول هایی چند توان با ظرفیت خودنوزایی و تمایز به بافت های با منشا مزودرمی هستند. این سلول ها عوامل درمانی احتمالی برای اختلالات اتوایمن هستند، زیرا آن ها توانایی تعدیل کنندگی ایمنی قابل توجهی را ارائه می دهند. افزایش بیماری های وساطت شونده بوسیله سیستم ایمنی در دامپزشکی منج...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31640767
سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی(ASCs) به عنوان ابزاری مفید برای پزشکی بازساختی در نظر گرفته می شوند که این امر بدلیل توانایی های آن ها در تمایز، خودنوزایی و تعدیل ایمنی است. این سلول ها به دلیل فراوانی و جداسازی آسان شان در مجموعه های بالینی مد نظر هستند. با این حال، سلول های بنیادی مزانشیمی م...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31640218
صفحه 10 از 41ابتدا   قبلی   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان