(آرشیو سال 1398)
وزیکول های خارج سلولی(EVs) ذراتی هستند هستند که از انواع مختلف سلول ها آزاد می شوند و اجزای کلیدی ترشح پاراکرین را تشکیل می دهند. مجموع شواهد از اثرات سودمند وزیکول های خارج سلولی روی بازسازی بافت حمایت می کنند. در این مطالعه، بافت های قلبی انسانی دور ریخته شده برای جداسازی وزیکول های خارج سلولی مشت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30875722
مشاهده شده است که نانو ذره ها به عنوان یک ابزار موثر برای انتقال دارو مورد توجه قرار گرفته اند. با این حال، هدف قرار دادن غیر تخصصی به صورت یک چالش باقی مانده است. اخیرا، نانوذره های زیست تقلید به عنوان یک راه حل خلاقانه که اجزای تولید شده به صورت زیستی را برای بهبود پتانسیل درمانی به کار می روند، ظ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30877412
صفحه 41 از 41ابتدا   قبلی   32  33  34  35  36  37  38  39  40  [41]  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان