(آرشیو سال 1398)
یکی از اهداف اصلی طب بازساختی یافتن سلول های بنیادی است که بدست آوردن آن ها آسان است و در صورتی که هم به صورت اتولوگ و هم به صورت آلوژن پیوند شوند، بی خطر و موثر هستند. این مطالعه مرور اجمالی روی استفاده بالقوه از ضمائم یا پرده های جنینی در طب بازساختی خواهد داشت: ما تشکیل این ضمائم یا پرده های جنین...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30934825
در سال های اخیر، نیاز به منابع مشتق شده از انواع سلول های تخصص یافته برای درمان های جایگزین سلولی و مطالعات مدل سازی یک تسریع سریع در روش های بازبرنامه ریزی سلولی جدید را شروع کرده است. به طور ویژه، در علوم اعصاب، شماری از پروتکل ها را برای تمایز موثر سلول های بنیادی سوماتیک یا پرتوان برای بدست آورد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30971887
میلینه شدن بوسیله اولیگودندروسیت ها(OL) یک نقطه عطف تکوینی کلیدی از منظر عملکردهای سیستم عصبی مرکزی(CNS) است. دمیلینه شدن بوسیله نواقص در اولیگودندروسیت ها، مشخصه اصلی چندین اختلال در سیستم عصبی مرکزی است. اگرچه یک استراتژی درمانی بالقوه شامل درمان با سلول های میلین ساز ست، هیچ منبع در دسترسی برای ا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30974942
سوختگی های درجه سوم اندام های پایینی جزء صعب العلاج ترین سوختگی ها هستند زیرا به وفور استخوان ها، تاندون ها یا سطوح مفصلی را نیز تحت تاثیر قرار می دهند. پوشش با یک فلپ(بخشی از پوست)، درمانی ایده آل محسوب می شود اما بافت های موضعی اغلب در دسترس نیستند و فلپ هی آزاد نیز نیازمند تجهیزات پیچیده و تکنیک ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30863258
اهداف: دراین مطالعه، هدف ما ایجاد یک زخم پوش زیست فعال بود که پرده آمنیوتیک انسانی سلول زدایی شده و لیوفلیزه شده و سلول های بنیادی مغز استخوان رت فریز-درای شده را برای درمان زخم های بهبود نیابنده ترکیب کرد. مواد و روش ها: برای پرده آمنیوتیک انسانی سلول زدایی شده، سدیم دودسیل سولفات و یک د...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30777530
یک مرد 87 ساله برای ملانومای سر و بدنبال آن پرتو درمانی برای متاستاز سرطان به جمجمه متحمل جراحی شد. یک زخم ناشی از پرتو به استئو-رادیونکروز تبدیل شد که نیازمند برش استخوان نکروزی شد که منجر به یک زخم 5/7 در 5/8 سانتی متری روی سخت شامه شد که بر خلاف تلاش های زیادی که بوسیله مدیریت های درمانی زخم های ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30767634
هدف: سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) از طریق تماس سلول به سلول و هم چنین ترشح سیتوکین ها و میکرووزیکول ها(MVs) نقش مهمی را در تکثیر و تمایز سلول های بنیادی خون ساز(HSCs) در مغز استخوان بازی می کند. در این مطالعه، ما اثر میکرووزیکول های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs-EVs) را روی تمایز اریتروئید...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30023331
در این مطالعه ما در صدد تولید داربست های مبتنی بر ماتریکس خارج سلولی سلول زدایی شده سه بعدی طناب نخاعی گاوی(3D-dCBS) برای کاربرد در مهندسی بافت عصبی بودیم. با این هدف، قطعات بافت طناب نخاعی گاوی(BSC) در NaOH 1/0 مولار هموژنیزه شد و این مخلوط ویسکوز برای بدست آمدن داربست زیستی سه بعدی قالب گیری شد. ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30963718
بیماری پارکینسون(PD) دومین اختلال مخرب عصبی شایع است. پیش از این ما یک مدل بیماری در ظروف آزمایشگاهی(یک مدل آزمایشگاهی) را با استفاده از سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) مشتق از دو بیمار ناقل موتاسیون p.A53T آلفا سینکولین(αSyn) برای بیماری پارکینسون ایجاد کردیم. بوسیله تمایز هدایت شده، ما مدلی ر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30989481
بیماری های مخرب عصبی که در زمان بزرگ سالی شروع می شوند، جزء سخت ترین بیماری های انسانی هستند که مدل سازی آن ها برای تکوین دارو مشکل است. اغلب مدل های ژنتیکی یا سلولی القا شده بوسیله سموم یا مدل های جانوری نمی توانند پاتولوژی را به طور کامل در سلول های مربوط به بیماری تقلید کنند و این امر کشف مکانیسم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30958120
پیشینه و اهداف: خون بند ناف به عنوان یک منبع قابل توجه از سلول های بنیادی خون ساز محسوب می شود. رویکردهای ذخیره سازی استاندارد از نسب 55/50 درصد DMSO در دکستران 40 برای حفاظت انجمادی و محلول مبتنی بر دکستران برای ذوب کردن استفاده می کنند، با این حال، به دلیل خطر بالقوه کریستالی شدن دکستران، تایی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30734294
خون بند ناف(CB) یک منبع منحصربفرد و در دسترس از سلول های بنیادی خون ساز برای پیوند است. هم چنین خون بند ناف حاوی سایر انواع سلول های بنیادی از جمله سلول های بنیادی اندوتلیالی و سلول های بنیادی مزانشیمی است که ممکن است مفید بودن آن ها در استفاده های بالینی غیر متداول ثابت شود. آنالیزهای مولکولی و ژنت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30806326
پیوند خون بند ناف اتولوگ یک گزینه درمانی ارزشمند در بیماران کودک مبتلا به کم خونی آپلاستیک شدید(SAA) ایدیوپاتیک مقاوم است که هیچ گونه اهدا کننده خویشاوند یا غیر خویشاوند مطابق از نظر HLA در دسترسشان نیست. تجربه استفاده از واحدهای خون بند ناف اتولوگ در بیماران مبتلا به کم خونی آپلاستیک شدید محدود است...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30407702
چکیده زمینه: برای بیش از 25 سال خون بند ناف به عنوان جایگزینی برای مغز استخوان برای استفاده درمانی در مشکلات خونی، سیستم ایمنی و اختلالات متابولیک مورد استفاده قرار می گیرد. والدین می توانند تصمیم بگیرند که آیا آنها خواهان ذخیره سازی خصوصی خون بند ناف نوزاد خود برای استفاده بعدی در صورت نیاز یا به...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30305052
پیشینه: چندین بانک خون بند ناف عمومی در حال مبارزه با شرایط مالی هستند و همچنان این سوال مطرح است که آیا تخصیص بودجه اضافی برای آنها موجه است. اهداف: ارزیابی مزایای اجتماعی سرمایه گذاری خالص بانک خون بند ناف عمومی و هزینه های عملیاتی بانک های خون بند ناف. روش ها: ما از داده های عموم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30224112
صفحه 35 از 41ابتدا   قبلی   30  31  32  33  34  [35]  36  37  38  39  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان