(آرشیو سال 1398)
سلول درمانی راه حل های امیدوار کننده ای را برای بیماری ها و آسیب هایی که داروها و درمان های معمولی نمی توانند آن ها را به طور موثر درمان کنند، ارائه می دهد. برای رسیدن و توجیه پتانسیل درمانی کامل، بقا، زنده مانی، تلفیق شدن آن ها با بافت هدف، خانه گزینی و تمایز سلول های بنیادی بعد از پیوند باید به وض...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30997638
پروتئازها آنزیم های هیدرولیتیکی هستند که برای انواع فرایندهای فیزیولوژیک اساسی هستند، اما عدم تنظیم آن ها منجر به عملکردهای نابجایی می شود که شروع و پیشرفت بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان را افزایش می دهند. پروتئازها تقریبا در همه مشخصه های سرطان دخیل هستند و در حالی که برای درمان تومور به طور گست...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31029743
ترشح فاکتورهای ترشحی بالقوه بوسیله سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) با توجه به مزایایی که می تواند در زمینه طب بازساختی داشته باشد، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در واقع، چند توانی آزمایشگاهی این سلول ها و ظرفیت ترشحی آن ها برای فاکتورهای رگزایی کننده و سرکوب کننده ایمنی،نقشی را برای ترمیم و بازس...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30911299
مشخص شده است که وزیکول های خارج سلولی(EVs) نقش های مهمی را در ارتباطات سلول-سلول بازی می کنند. در این جا، ما نقش وزیکول های خارج سلولی مشتق از عضلات و میکروRNAهای آن ها را در از دست رفتن جمعیت سلول های بنیادی استخوان با افزایش سن بررسی کردیم. پیری در موش های C57BL6 نر و ماده با افزایش قابل توجه بیان...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30910993
پوست بزرگ ترین اندام در بدن انسان است، و نواقص پوستی بسیار شایع هستند. پیوند تکه ها یا فلپ های پوستی بهترین درمان برای نواقص زخمی شدید است و جایگاه بافت اهدایی معمولا طی این فرایند قربانی می شود. زیست مواد سلول زدایی شده که عمدتا از اندام ها و بافت های مختلف غیر اتولوگ مشتق می شوند، کاربردهای امیدوا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30942934
یافتن یک رویکرد درمانی موثر، هدف اولیه برای تحقیقات فعلی و تحقیقات برای اسکلروزیس جانبی آمیوتروفیک(ASL) است که یک بیماری عصبی کشنده است که بوسیله تخریب و از دست رفتن نورون های حرکتی فوقانی و تحتانی مشخص می شود. روش های پیوند بر اساس سلول های بنیادی به سبب پتانسیل بالقوه برای متمایزکردن هم زمان جنبه ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30911936
چاقی یک ریسک فاکتور اصبی برای بسیاری از بیماری های مزمن از جمله دیابت، کبد چرب و سرطان است. نشان داده شده است که تکثیر توده چربی با تمایز چربی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی(ASCs) مرتبط است. با این حال، مکانیسم های دخیل در این اثر هنوز نشان داده نشده است. ما دریافتیم که استئوپونتین(OPN) در سل...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30911298
میکرووزیکول ها(MVs) مشتق از اجزای نیچ مغز استخوان، نقش مهمی را در بازبرنامه ریزی ژنتیکی و آپوپتوز ناشی از داروهای متعاقب آن در سلول های لوکمیایی دارا هستند. در این جا، ما دریافتیم که تیمار کورکومین یا داونوروبیسین، ارتباط از طریق میکرووزیکول های سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان KG-1(BMSCs)، بیان...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30916405
سکته دلیل اصلی ناتوانی های فیزیکی در بین بزرگسالان می باشد. سلول های بنیادی مانند سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) انواع مواد زیست فعال از جمله فاکتورهای تروفیک و وزیکول های خارج سلولی(EVs) را به مغز آسیب دیده ترشح می کنند که ممکن است با نورون زایی، رگزایی و حفاظت عصبی تقویت شده مرتبط باشد. وزیکول های...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30915025
کارسینومای هپاتوسلولار(HCCs)، که اغلب از آسیب کبدی مزمن ناشی می شود، دارای بقای 5 ساله شرطی ضعیف است و به عنوان تومور ناهمگون شناخته می شود. با توجه به ناهمگونی کارسینومای هپاتوسلولار، در کنار یافته های مدالیته های تصویر برداری های متداول و مارکرهای توموری، دیدگاه های متنوعی باید برای درمان چنین توم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30911692
اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مغز استخوان یا سلول های پیش ساز قلبی می توانند بعد از ایسکمی و آسیب مربوط به جریان مجدد(پرفیوژن مجدد)، آپوپتوز را در سلول های میوکاردی کاهش دهند. با این حال، در مورد اثرات اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مشتق از چربی(ADSCs) که فراوانی بیشتر و عوارض جانبی کمتری...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30911413
گرافت های عروقی مرسوم از پلیمرهای سنتتیک یا بافت های جانوری یا انسانی مرده ساخته می شوند و نیاز بالینی مربوط به نیاز به عروق خونی سهل الوصول را برطرف می سازند اما اغلب با خطراتی همراه هستند. ارزیاهای هیستوپاتولوژیک این مواد واکنش های سلولی میزبانی ناخواسته و/یا تخریب مکانیکی ناشی بازآرایی ناکافی یا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30918113
مکانیسم های درمانی دخیل در ترمیم اپی تلیوم مجاری کلیوی نفروپاتی دیابتی(DN) بوسیله سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان(BM-MSCs) به طور کامل نشان داده نشده است. اخیرا، انتقال میتوکندری به عنوان یک عملکرد جدید BM-MSCها برای نجات سلول های آسیب دیده گزارش شه است. ما انتقال میتوکندری از BM-MSCهای...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30914727
گلیکوزیلاسیون O-GalNAc در گلژی و بوسیله گلیکوزیل ترانسفرازها موسوم به GALNTs شروع می شود. غربالگری های پروتئومیکی بیش از 600 پروتئین مدیفه شده بوسیله O-GalNAc را شناسایی کرده است، اما تعیین ارتباط زیستی این مدیفیکاسیون ها مشکل است. ما یک عملکرد حفاظت شده برای GALNT3 را در سلول های بنیادی تروفوبلاستی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30917321
بیماری های تنفسی مانند بیماری انسداد ریوی مزمن و فیبروز ریوی منجر به کیفیت زندگی شدیدا مختل شده می شود و بار قابل توجهی را به سیستم سلامت جهانی تحمیل می کند. مدیریت فعلی بیماری ها شامل مداخلات دارویی، استفاده از اکسیژن، کاهش عفونت و پیوند ریه در مراحل پیشرفته بیماری است. درک رو به افزایش از مکانیسم ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30917290
صفحه 37 از 41ابتدا   قبلی   32  33  34  35  36  [37]  38  39  40  41  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان