(آرشیو سال 1398)
ذخیره سازی سلول های بنیادی نوزادان با ایجاد بانک های خون بند ناف از حدود بیش از 25 سال پیش شروع شد. طی دوره ای تقریبا سه دهه ای، تکامل قابل توجهی در کاربردهای بالینی سلول های بنیادی جداسازی شده از بافت های خارج جنینی اتفاق افتاده است. این صنعت در حال حاضر خودش را به صورت طب شخصی و طب بازساختی در حال...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30669334
در این مطالعه، ما دریافتیم که سلول های بنیادی پرتوان انسانی تمایز نیافته(hPSCs؛ نهایتا 30 درصد سلول های کل) موجود در کشت های سلول های بنیادی یا پیش ساز عصبی(NPC)، زمانی که تحت شرایط کشت تمایز عصبی کشت شوند، ظرف مدت چند روز ناپدید می شوند. به طور جالب، ناپدید شدن سلول های تمایز نیافته به دلیل مرگ سل...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31043343
شواهد نشان می دهد که انواع سلول های بنیادی بالغ و سلول های پیش ساز از طریق آزادسازی چندین مولکول بسته بندی شده درون اگزوزوم های انواع مختلف سلول ها، در جهت حفظ بافت ها و ترمیم اندام هایی مانند عضلات عمل می کنند. در این جا، با استفاده از این اصل برای تکوین درمان های الهام گرفته از طبیعت که نرمال سازی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31050222
سلول های استرومایی مزانشیمی چند توان(MSCs) به دلیل پتانسیل سرکوب کنندگی ایمنی، تعدیل کنندگی ایمنی و بازسازی کنندگی شان به طور گسترده ای برای درمان مبتنی بر سلول بیماری های ایمنی، التهابی و مخرب به کار گرفته شده اند. مطالعات پیش درمانگاهی و کارآزمایی های بالینی نتایج درمانی امیدوار کننده ای را نشان د...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31046833
فاکتورهای رونویسی SOXC یعنی Sox11، Sox4 و Sox12 تنظیم کننده های حیاتی تکوین عصبی هستند که تصور می شود در یک روش بسیار پیچیده عمل می کنند. به طور جالب، اخیرا موتاسیون های حذفی هتروژن یا حذف SOX11 در بیماران مبتلا به سندرم شبه سندرم کافین سیریس(CSSLS) تشخیص داده شده است که یک اختلال تکوینی عصبی مربوط ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31035284
مطالعه حاضر به بررسی توانایی ذاتی سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی(ADSCs) و دگرتمایزی آن ها در یک رویکرد خاص- مرحله پرداخته است. القای شیمیایی Woodbur’s با برخی تغییرات برای بدست آوردن دگرتمایزی عصبی استفاده شد. در گروه یک، ADSCها با بتا-مرکاپتواتانول(β-ME) پیش تیمار و سپس با محیط القای عصبی(...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31033391
سلول های استرومایی مزانشیمی مشتق از بافت چربی(ASCs) امید زیادی را برای رسیدن به نتایج موفقیت آمیز ایمنی درمانی ایجاد کرده اند که این بدلیل توانایی شان در تنظیم سرنوشت سلول های T است. سلول های ASC نیز سازش پذیری موفقیت آمیزی را با استرس های محیطی نشان می دهند که بوسیله تعدیل پروفایل ایمنولوژیک شان صو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31041809
یک گام کلیدی در مهندسی بافت غضروف مفصلی تمایز غضروفی سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به کندروسیت ها(سلول های غضروفی طبیعی) است. غضروف زایی بوسیله فاکتور رشد مبدل-بتا(TGF-β) تنظیم می شود که سیتوکین با عمر کوتاه است که اثر آن بوسیله ذخیره سازی در ماتریکس خارج سلولی طولانی تر می شود. هدف به کار بردن مهن...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31040937
این مطالعه در صدد القای اسپرماتوژنز دربیضه آزواسپرم از طریق سلول های شبه بنیادی اسپرماتوگونیایی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) یا SSCLCs بعد از پیوند درون تنی یا برون تنی iPSCها و کشت سه بعدی اندام بود.iPSCهای موشی نشان دار شده با DiI به بیضه مدل موشی آزواسپرمی(پیش تیمار شده با بوسولفا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31007064
سلول های بنیادی پرتوان(PSCs) شامل سلول های بنیادی جنینی و سلول های بنیادی پرتوان القایی با توجه پرتوانی شان، توانایی خودنوزایی شان و سایر ویژگی هایشان ناهمگونی نشان می دهند. ناهمگونی سلول های بنیادی پرتوان ممکن است در بین رده های سلولی، در بین سلول های یک رده و در بین وضعیت های گذرای هر سلول نیز وجو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31016596
استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) یک رویکرد امیدوار کننده برای عمل کردن به عنوان یک درمان جوان کننده برای پیوند جزایر پانکراسی است. اما ناتوانی در کاربردی کردن نتایج پیش درمانگاهی امیدوار کننده به اثرات درمانی تاثیر گذار در نمونه های انسانی نشان دهنده فقدان اطلاعات کلیدی در مورد برهمکنش جزای...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31042075
تشکیل غیر طبیعی جفت به عنوان یک دلیل دخیل در بسیاری از مشکلات مختلف بارداری مانند سقط جنین، پره آکلامپسی و محدودیت رشد درون رحمی در نظر گرفته می شود که بعدا در مراحل بعدی زندگی منجر به افزایش خطر ایجاد اختلالات شدید مانند بیماری های قلبی عروقی و دیابت نوع دو می شود. برخلاف اهمیت شان، مکانیسم های مول...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31049600
نادر بودن سلول های بنیادی خون ساز(HSCs) به طور قابل ملاحظه ای پتانسیل بالینی آن ها را کاهش داده است. خون بند ناف(UCB) منبع اصلی سلول های بنیادی خون ساز برای تحقیقات و برای کاربردهای بالینی است. اما محتوای پایین سلول های بنیادی خون ساز در تک واحدهای خون بند ناف استفاده از آن ها را تنها به بیماران کو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31035239
پاراتیروئیدکتومی یک عمل استاندارد برای درمان هایپرتیروئیدیسم عود کننده یا دائمی است. با این حال، این می تواند منجر به شروع هیپوپاراتیروئیدیسم شود که بوسیله اتوپیوند بافت پاراتیروئید(PT) قابل درمان است. بافت می تواند بلافاصله بعد از پاراتیروئیدکتومی پیوند شود یا حفاظت انجمادی(فریز) شود و تنها در موار...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31025874
دستگاه های مهندسی بافت شده پتانسیل این را دارند که به طور قابل توجهی سلامت انسان را بهبود ببخشند. یک مشکل بزرگ بر سر راه موفقیت پیوندهای بالینی، انتقال نامناسب اکسیژن است که منجر به مرگ سلولی گسترده و عملکرد نامناسب می شوند. برای تامین کردن موضعی اکسیژن درون یک ایمپلنت سلولی، ما یک ماده تولید کننده ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31029812
صفحه 36 از 41ابتدا   قبلی   31  32  33  34  35  [36]  37  38  39  40  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان