(آرشیو سال 1398)
در مورد برهمکنش هایی که سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) را برای حفظ پرتوانی شان به شدت تنظیم می کنند به میزان نسبتا اندکی اطلاعات موجود است. مطالعات اخیر گزارش می کند که پروتئین های Wnt ممکن است نقش مهمی را در کنترل سرنوشت سلول های بنیادی مزانشیمی بازی کنند. در این مطالعه، ما این فرضیه را تست کردیم ک...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31853765
ناهمگونی موجود در تومورها مسئول پاسخ ضعیف آن ها به درمان است. بنابراین، نشان دادن مکانیسم های مولکولی ناهمگونی درون توموری در کارسینومای هپاتوسلولار(HCC) برای کشف روش های درمانی جدید برای بهبود پیش آگهی بیماران حیاتی است. به عنوان یک نکته، سلول های بنیادی سرطانی(CSCs) موجود در کارسینومای هپاتوسلولار...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31853229
قابلیت های حفاظت انجمادی سلول های استرومایی مزانشیمی مشتق از بافت دندانی(DMSCs) شامل سلول های بنیادی پالپ دندان (DPSCs) و سلول های بنیادی فولیکول دندانی(DFSCs) نقش مهمی را در کاربردهای این سلول ها در مجموعه های بالینی بازی می کند. در این زمینه، ما چک کردیم که آیا دمای 80- درجه سانتیگراد در DMSO ده د...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31853872
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) در همه اندام ها و بافت ها وجود دارند و عملکرد شناخته شده ای را در بازسازی بافت نشان می دهند. با این حال، شواهدی نیز وجود دارد که نشان دهنده نقش گسترده سلول های بنیادی مزانشیمی در هموستازی بافتی است. مطالعات درون تنی نشان داده است که مکانیسم های پاراکرین سلول های بنیادی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31370159
سلول های بنیادی/استرومایی مزانشیمی(MSCs) کاربرد گسترده ای را برای انواع مشکلات بالینی نشان می دهند؛ بنابراین، لازمه استفاده از آن ها مونیتور کردن مداوم بی خطر بودن آن ها است. ارزیابی خطر درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی نمی تواند جدا از دانسته های صحیح و عمیق در مورد ویژگی های زیستی آن ها...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31096604
کاردیومیوپاتی ایسکمی به یکی از دلایل اصلی مرگ و میر در سراسر جهان تبدیل شده است. درمان مبتنی بر سلول بنیادی به عنوان گزینه ای امیدوار کننده برای درمان کاردیومیوپاتی ایسکمیک ظهور کرده است. چندین نوع سلول بنیادی از جمله سلول های بنیادی مشتق از قلب، سلول های بنیادی مشتق از مغز استخوان، سلول های بنیادی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31855197
هدف: هدف مطالعه حاضر جداسازی سلول های بنیادی از بافت ملتهب پالپ دندان(I-DPSCs) و مطالعه ویژگی هایی مانند مارکرهای سطحی، پتانسیل تمایز استخوانی/دندانی بین روش های فرا رشد(OG) و هضم آنزیمی(COL) بود. مواد و روش ها: I-DPSCs بدست آمده بوسیله هر دو روش برای بیان مارکرهای سلول های بنیادی مزانشیمی و بوسیله ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31855089
استخوان یکی از بافت های به وفور پیوند شونده است. سال هاست که ارتباط تنگاتنگ بین ساختار و عملکرد فیزیولوژیک استخوان و زیست شناسی سلول های بنیادی مشخص شده است. استخوان به عنوان خانه ای برای سیستم های بخوبی شناخته شده از سلول های بنیادی مزانشیمی بعد از تولد در نظر گرفته شده است. این سلول های بنیادی مزا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31854489
پیوند سلول های شبکیه برای اثبات مزایای بالقوه آن ها در درمان بیماری های نابینا کننده در جانوران مورد مطالعه قرار گرفته است. پیش سازهای گیرنده نوری به مدل های جانوری تخریب شبکیه وراثت مندلی گرافت شده اند و سلول های اپی تلیالی رنگ دانه دار شبکیه برای احیای عملکرد بینایی در مدل های جانوری تخریب ماکولای...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30696106
بازبرنامه ریزی سلول های سوماتیک انسانی به سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs)، کاربردهای وسیعی در پزشکی بازساختی دارد. تولید ساختارهای شبکیه خود سازمان یافته از این iPSCs، فرصتی را برای مطالعه تکوین شبکیه و مدل سازی بیماری های مختص شبکیه با iPSCs مختص بیمار فراهم می آورند و مبنایی را برای استراتژی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31396286
مطالعات گذشته نشان می دهد که جایگزینی اپی تلیوم رنگ دانه دار شبکیه(RPE) بیمار شده با یک صفحه اپی تلیوم رنگ دانه دار شبکیه اتولوگ، می تواند راه نجات بینایی برای بیماران مبتلا به AMD باشد. ما iPSCs را با استفاده از یک پروتکل تمایزی مستقیم به اپی تلیوم رنگ دانه دار شبکیه تمایز دادیم. سلول های اپی تلیوم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29721997
سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs)، سلول های سوماتیک بازبرنامه ریزی شده بوسیله بیش بیان چهار فاکتور رونویسی هسته ای شامل Sox2، Klf4، c-Myc و Oct4 است که تبدیل به یکی از موضوعات داغ تحقیقاتی شده است. پرتوانی، ظرفیت خودنوزایی و دسترس پذیری گسترده به بافت های اهدایی آن ها را به یک ابزار احتمالی برای ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30806237
در کنار ویتامین ها و آنتی اکسیدان های توصیه شده بوسیله مطالعات بیماری های چشمی مربوط به سن، هیچ درمان موثری برای خشکی چشم یا تخریب ماکولای آتروفیک وابسته به پیری(AMD) که دلیل 90 درصد موارد بیماری های چشمی است وجود ندارد. برای آهسته کردن یا معکوس کردن تکوین آتروفی جغرافیایی(GA) درمان هایی مورد نیاز ا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29708536
اسکلروزیس جانبی آمیوتروفیک(ALSALS) یک بیماری جنینی مخرب تهاجمی و یکدست در سیستم عصبی حرکتی است. به منظور درک مکانیسم های دخیل در بیماری، محققین مدل های میزبان درون تنی و برون تنی شامل مخمر، کرم ها، مگس های سرکه، گورخرماهی، موش و اخیرا سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(iPSCs) مشتق از بیماران مبتلا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31759135
کاردیومیوپاتی های ژنتیکی، گروهی از اختلالات مربوط عملکرد و ساختار میوکاردی غیر طبیعی هستند. اگرچه این سلول ها به صورت انفرادی نادر هستند، اما آن ها مجنوعا یک بار قابل توجهی را روی سلامتی اعمال می کنند زیرا آن ها در مراحل اولیه زندگی ایجاد می شوند و دلیل اصلی مرگ و میرها و عوارض جانبی در بین کودکان ت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31754410
صفحه 8 از 41ابتدا   قبلی   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان