(آرشیو سال 1398)
ثابت شده است تمایز عضلات اسکلتی بوسیله تغییرات در سفتی بستر تحت تاثیر قرار می گیرد. با این حال، فقدان مشخصه های اطلاعاتی در این زمینه، بافت عضلات اسکلتی بدست آمده از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی را به خود جلب کرده است. در این جا ما تولید بسترهای مبتنی بر پلی دی متیلن سیلوکسان را در طیفی از س...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31946071
بهبودی طبیعی زخم یک فرایند دینامیک و پیچیده چند فازی شامل برهمکنش های هماهنگ شده بین فاکتورهای رشد، سیتوکین ها، شیموکین ها و سلول های متنوع است. هر نارسایی در این فازها ممکن است منجر به مزمن شدن شدن زهم و تشکیل اسکارهای غیر طبیعی شود. زخم های مزمن کیفیت زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد، زیرا آ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30922387
سلول های بنیادی جنینی موشی(mESCs) پرتوان هستند و می توانند به سلول های مربوط به سه لایه زایای جنین تمایز یابند. با این حال، پرتوانی mESC و ثبات ژنومی می تواند در شرایط کشت برون تنی طولانی مدت مختل شود. فاکتورهای متعددی پرتوانی mESC را کنترل می کنند که از جمله آن ها می توان به Wnt/β-catenin اشاره کرد...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30700782
تکوین جنینی اولیه در پستانداران از لقاح تا لانه گزینی می تواند به عنوان فرایندی در نظر گرفته شده است که در آن ها سلول های بنیادی بین خودنوزایی و تمایز جابجا می شوند. طی این فرایند، سرنوشت سلول های بنیادی در جنین ها به تدریج از وضعیت همه توانی از طریق جدا شدن رده های جنینی و خارج جنینی به پیش سازهای...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31349654
قدرت سلول های بنیادی جنینی موشی(ESCs) برای کلونی زایی جنین در حال تکوین، تحقیقات ژنتیک تکوینی و سلول های بنیادی پستانداران را منقلب کرده است. این قدرت آسیب پذیر است، با این حال، در مورد محیط کشت سلول، نقصان در آن می تواند منجر به ناهمگونی سلولی، فنوتیپ های سازشی، انحرافات اپی ژنتیکی و ناهنجاری های ژ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30914406
بیوتکنولوژی تولید مثل به سرعت تکوین یافت و در حال حاضر قادر به فائق آمدن بر بسیاری از مشکلات تولد ناشی از ناباروری یا انتقال بیماری های های ژنتیکی است. در این جا ما نسل جدیدی از فناوری های کمک تولید مثلی(ART) مانند تکنیک جایگزینی میتوکندریایی(MRT) یا تصحیح ژنتیکی در تخمک ها از طریق ریز دستکاری را مع...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31234956
در سال های اخیر، سلول درمانی به یک موضوع تحقیقاتی علمی بسیار امیدوار کننده و پیشرفته تبدیل شده است. ایجاد روش های درمانی انتظارات زیادی را ایجاد کرده است. این مقاله روی کشف سلول های بنیادی مختلف و درمان های بالقوه مبتنی بر این سلول ها فوکوس کرده است. این پیدایش سلول های بنیادی بوسیله مراحل آزمایشگاه...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30808416
پیشینه: استفاده نامساعد از کدون های مترادف در ترانسکریپتوم کارایی و ثبات نرخ ترجمه پروتئین را تنظیم می کند. هنوز، اهمیت این کدون ها در تنظیم برنامه های بیان مختص وضعیت سلولی در حال حاضر مورد شک است. در این جا، ما می پرسیم که آیا استفاده از کدون های مختلف برنامه های بیان ژنی دخیل در خودنوزایی و تم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31174582
اکراتوکسین A یا OTA یک مایکوتوکسین تولید شونده بوسیله گونه های مختلف Aspergillus و Penicillium است و به عنوان یک آلودگی شایع در غذا و غذای جانوران در سراسر دنیا محسوب می شود. از طرف دیگر، سلول های بنیادی جنینی انسانی(hESCs) به عنوان یک مدل ارزشمند برای ارزیابی سمیت جنینی در نظر گرفته می شوند. در این...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30974856
اکراتوکسین A یا OTA یک مایکوتوکسین تولید شونده بوسیله گونه های مختلف Aspergillus و Penicillium است و به عنوان یک آلودگی شایع در غذا و غذای جانوران در سراسر دنیا محسوب می شود. از طرف دیگر، سلول های بنیادی جنینی انسانی(hESCs) به عنوان یک مدل ارزشمند برای ارزیابی سمیت جنینی در نظر گرفته می شوند. در این...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30974856
مجموعه شواهد نشان می دهد که پیش رگزایی سازه های مهندسی بافت شده می تواند به طور قابل توجهی بقا و موفقیت پیوند بعد از پیوند را تقویت کند. سلول های اندوتلیالی(ECs) به عنوان جزء پایه عروق برای فرایند پیش رگزایی کامل الزامی است. با این حال، منبع سلول های بنیادی هنوز دارای یک چالش است. مطالعات اخیر ثابت ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31286997
پیشینه: استفاده نامساعد از کدون های مترادف در ترانسکریپتوم کارایی و ثبات نرخ ترجمه پروتئین را تنظیم می کند. هنوز، اهمیت این کدون ها در تنظیم برنامه های بیان مختص وضعیت سلولی در حال حاضر مورد شک است. در این جا، ما می پرسیم که آیا استفاده از کدون های مختلف برنامه های بیان ژنی دخیل در خودنوزایی و تم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31174582
درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی پتانسیل درمانی عمیقی را برای درمان بیماری های انسانی متنوع از جمله سرطان نشان می دهند. در بین انواع سلول که می توانند برای این هدف استفاده شوند، سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به عنوان منبع امیدوار کننده سلول های بنیادی در درمان های شخصی مبتنی بر سلول مورد توجه قرا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31205939
تولید سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) از سلول های سوماتیک بیماران و بدنبال آن تمایز آن ها انواع سلول های مطلوب، امکانات زیادی را در زمینه پزشکی بازساختی و مهندسی بافت باز می کند. کاردیومیوسیت های بالغ ظرفیت خودنوزایی محدودی دارند؛ بنابراین، تولید کاردیومیوسیت های بالغ کارآمد، بی خطر و از نظر با...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31476669
عملکردهای قرنیه(شفافیت، انعطاف پذیری و انکسار و قدرت مکانیکی) در بسیاری از بیماری های قرنیه از بین می رود اما می تواند بعد از پیوند قرنیه(نفوذ و کراتوپلاستی لاملار) احیا شود. با این حال، کمبود کلی قرنیه های اهدایی قابل پیوند قابل توجه باقی مانده است و بیماران در معرض خطر پاسخ ایمنی طولانی مدت و رد پ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 31212734
صفحه 5 از 41ابتدا   قبلی   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان