(آرشیو سال 1395)
بیماری کم خونی داسی شکل شایع ترین هموگلوبینوپاتی در سراسر جهان است. با توجه به غربالگری های دقیق و جلوگیری از اختلالات و تجویز هیدورکسی اوره، در دهه اخیر بهبود چشمگیری در بقای بیماران مشاهده شده است. در حال حاضر پیوند سلول های بنیادی تنها گزینه درمان...
چهارشنبه، 22 دی 1395 - 23:09
بیماری های شبکیه و عصب بینایی، پاتولوژی های مخرب چشمی است که منجر به نابینایی غیر قابل برگشت می شود. از جهت در دسترس بودن درمان های پیشرفته، درمان های مبتنی بر سلول روش مناسبی را ارائه می دهند. افزایش اطلاعات حفاظت عصبی، تعدیل ایمنی و ویژگی های بازسا...
چهارشنبه، 22 دی 1395 - 12:28
نتایج اخیر در مورد سلول های بنیادی پرتوان القایی تکوین سلول درمانی های اتولوگ برای بیماری های مخرب و بدون نگرانی های اخلاقی مربوط به سلول های بنیادی جنینی را ممکن ساخته است. در ابتدا، سلول هایiPS بوسیله انتقال رتروویروسی ژن های بازبرنامه ریزی کننده ب...
چهارشنبه، 22 دی 1395 - 12:21
بازبرنامه ریزی سلول های سوماتیک به سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) به عنوان یک زاویه درمانی آینده نگرانه در طب بازساختی و ابزاری برای غربالگری داروها ظهور کرده است. اگر چه شمار زیادی از iPSCها از منابع مختلف تولید شده اند اما پیشرفت محدودی در مح...
چهارشنبه، 22 دی 1395 - 12:17
پیشینه: هزاران بچه با نواقص قلبی مادرزادی بدنیا می آیند که نیازمند جراحی های ترمیمی مانند ایمپلنت های پروتزی هستند. فقدان رشد در گرافت های پروتز در جراحی های کودکان بسیار تعیین کننده است. گرافت های مهندسی بافت شده زیست تخریب پذیر که با سلول کشت دا...
چهارشنبه، 22 دی 1395 - 12:12
چند موضوع در زمینه طب بازساختی مانند ایمنی زایی انواع سلول ها و بافت های تمایز یافته از سلول های بنیادی پرتوان با بحث های مهیجی همراه بوده است. در حالی که پیش بینی های اولیه نشان می دهد که بافت های مشتق شده از منابع آلوژن ممکن است از سیستم ایمنی موجو...
چهارشنبه، 22 دی 1395 - 11:43
کاهش عملکرد مرتبط با سن در سلول های بنیادی بالغ منجر به نارسایی فیزیولوژیک هموستازی طی پیری می شود. پروتئازوم نقش کلیدی را در حفظ پروتئوستاز ایفا می کند و نارسایی آن با وقایع زیستی مختلفی مانند پیری و بالا رفتن سن مرتبط است. اگرچه زیست شناسی سلول های...
دوشنبه، 20 دی 1395 - 14:39
پروتئین شوک گرمایی90 یا Hsp90، یک چاپرون مولکولی بسیار حفاظت شده است که غالبا در تومورها افزایش بیان می یابد و یک هدف ضد سرطانی جذاب باقی مانده است. Hsp90 به ویژه در مدل های توموری به صورت خارج سلولی نیز مشاهده شده است. اگرچه، علمکرد Hsp90 خارج سلولی...
دوشنبه، 20 دی 1395 - 14:35
بیان سیتوکراتین8(CK8)، ویمنتین، نستین و α-SMA در گنادهای در حال تکوین 12 جنین 5 تا 9 هفته با استفاده از ایمنوهیستوشیمی و ایمنوفلورسنس آنالیز شد. طی دوره بررسی شده، تعداد سلول های CK8+ در اپی تلیوم سطح گنادی از 56 درصد به 92 درصد، در استروما از 50 درص...
دوشنبه، 20 دی 1395 - 14:30
پیشینه: سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان انسانی(MSC) سلول های پیش ساز بالغی با پتانسیل بالا برای کاربر در درمان های مبتنی بر سلول هستند. از منظر درمان های مبتنی بر سلول، دو محدودیت در استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی وجود دارد:1) ای...
دوشنبه، 20 دی 1395 - 13:42
پیشینه: مدل های سلولی بیماری های عضلانی با توجه به شمار زیاد ژن ها و موتاسیون های دخیل در ایجاد میوپاتی ها و نیاز همزمان به تست درمان های شخصی، از اهمیت رو به افزونی برخوردار هستند. ایجاد مدل های سلولی به داشتن منابع سلولی سهل الوصول بستگی دارد و ...
دوشنبه، 20 دی 1395 - 11:32
سلول های بنیادی جنینی(ESC) و سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPS) مدل های آزمایشگاه جذابی از تکوین عروقی، رگزایی درمان و مهندسی بافت هستند. با این حال، رده های سلولی iPS و ESC به طور متفاوتی به فاکتورهای ریز محیطی پاسخ می دهند. روش شناسی تمایزی بهبود ی...
دوشنبه، 20 دی 1395 - 11:27
مهندسی های ژنومی دقیق، موجب پیشرفت سریع کاربرد تکنولوژی های سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) برای مدل سازی in vitro بیماری های قلبی شده است. ویرایش ژنومی هدفمند با استفاده از نوکلئازهای مهندسی شده ابزار قوی است که می تواند برای ژنتیک معکوس، مهندس...
یکشنبه، 19 دی 1395 - 01:03
ظهور تکنولوژي سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(hiPSC)، کاردیومیوسیت های مشتق از hiPSCهای خاص بیماری(hiPSC-CMs) تولید کرده است که می تواند به عنوان پلت فرمی برای مطالعه بیماری های قلبی و کشف درمان های جدید استفاده شود. توانایی دستکاری hiPSC-CMها ب...
یکشنبه، 19 دی 1395 - 00:52
انتقال انتخابی لنفوسیت های نفوذ کننده توموری(TILs) اتولوگ تکثیر شونده به صورت ex vivo می توانند پاسخ های با ثبات و کاملی را در مجموعه قابل توجهی از بیماران دچار ملانومای متاستازیک ایجاد کنند. مشکلات عمده این روش زیستایی کاهش یافته سلول های T‌منتقل شد...
یکشنبه، 19 دی 1395 - 00:45
صفحه 12 از 43ابتدا   قبلی   7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان