جستجو
ورود
  01 اردیبهشت 1398

(آرشیو سال 1398)

گلیکوزیلاسیون O-GalNAc در گلژی و بوسیله گلیکوزیل ترانسفرازها موسوم به GALNTs شروع می شود. غربالگری های پروتئومیکی بیش از 600 پروتئین مدیفه شده بوسیله O-GalNAc را شناسایی کرده است، اما تعیین ارتباط زیستی این مدیفیکاسیون ها مشکل است. ما یک عملکرد حفاظت شده برای GALNT3 را در سلول های بنیادی تروفوبلاستی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30917321
بیماری های تنفسی مانند بیماری انسداد ریوی مزمن و فیبروز ریوی منجر به کیفیت زندگی شدیدا مختل شده می شود و بار قابل توجهی را به سیستم سلامت جهانی تحمیل می کند. مدیریت فعلی بیماری ها شامل مداخلات دارویی، استفاده از اکسیژن، کاهش عفونت و پیوند ریه در مراحل پیشرفته بیماری است. درک رو به افزایش از مکانیسم ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30917290
بررسی های اخیر نقش های سرکوب کننده توموری miR-16 و miR-34a را نشان داده است. هم چنین آن ها برخی از ویژگی ها را با توجه به مسیرهای پیام رسانی سلول سرطانی هدف که آن ها کنترل می کنند، به اشتراک می گذارند. بنابراین، در این مطالعه ما در صدد بودیم که بیشتر بررسی کنیم که آیا القای اگزوژن miR-16 و miR-34a ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30916815
بسیاری از زیر جمعیت های مختلف وزیکول های خارج سلولی کوچک تر از اندازه سلولی(EVs) توصیف شده اند. وزیکول های خارج سلولی از همه انواع سلول ها آزاد می شوند و نشان داده شده است که هموستازی فیزیولوژیک طبیعی و هم چنین وضعیت پاتولوژیک را بوسیله تاثیر گذاشتن روی تکثیر، تمایز و خانه گزینی اندام، آسیب و ریکاور...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30917031
پرینت سه بعدی(3D) ماتریکس خارج سلولی(ECM) سلول زدایی شده برای ضمانت ایجاد یک محیط فیزیولوژیک واقعی برای مهندسی بافت انجام می شود. با این حال، منبع محدود، زیست سازگاری و زیست ایمنی ECM سلول زدایی شده در استفاده های بالینی وسیع با نقصان هایی روبرو است. ماتریکس خارج سلولی اتوژن، زیست سازگار، زیست فعال ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30917346
سلول های بنیادی مشتق از چربی(ASCs)، مجموعه ای از سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) هستند که می توانند براحتی از بافت های چربی بدست آیند و  دارای بسیاری از ویژگی های بازسازی کننده شبیه سایر سلول های بنیادی مزانشیمی هستند. سلول های بنیادی مشتق از چربی به راحتی به فلاسک های کشت پلاستیکی می چسبند، در ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30921703
پاپیلای درمی یک از دو بخش مزانشیمی اصلی فولیکول مو(HF) است. پیش از این ما جمعیتی از سلول های بنیادی درمی فولیکول مو(hfDSCs) را گزارش کرده ایم که در جهت بازسازی غلاف درمی(DS) عمل می کنند اما بطور پیچیده ای در تولید سلول های جدید پاپیلای درمی بالغ در شروع رشد آناژن مو برای حفظ چرخه طبیعی فولیکول مو و ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30919474
برای بیماری مخرب آلزایمر(AD)، برخلاف سال های بسیار و تلاش های بیشمار برای یافتن درمان های دارویی موثر، هنوز درمانی وجود ندارد. با این وجود، نه داروهای طراحی شده برای تجزیه پلاک های آمیلوئید و نه برطرف التهاب هیچ کدام موثر و درمان قطعی نیستند. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) و به طور ویژه وزیکول های خ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30919493
ماتریکس های بافتی سلول زدایی شده، بسترهای امیدوار کننده ای برای تولید بافت بوسیله سلول های بنیادی و جایگزینی بافت هایی مانند غضروف هستند که بازسازی ضعیفی دارند. با این حال، ماتریکس متراکم غضروف سلول زدایی شده کلونی زایی سلول های بنیادی را مختل می کند. در این جا، ما نشان دادیم که هضم دسته جات فیبرهای...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30921774
مطالعات اخیر نشان داده است که شیر سینه حاوی جمعیتی از سلول هایی است که بسیاری از ویژگی های سلول های بنیادی معمول را نشان می دهند. این مطالعه پیشرفت های صورت گرفته در این زمینه نوظهور از زیست شناسی سلول های بنیادی را ذکر می کند و آنالیزی بر داده های موجود در مورد خالص سازی، آماده سازی و تمایز انواع خ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30972555
بیماری های ریوی یکی از بزرگ ترین مشکلات بهداشت جهانی محسوب می شوند که کیفیت زندگی را کاهش می دهند و نیاز به مراجعه به بیمارستان ها و هم خطر مرگ زودرس را افزایش می دهند. مشکل شایعی که وجود دارد کمبود قابل توجه ریه برای پیوند و هم چنین مصرف داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی در بقیه عمر بیماران است که ما...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30972749
اکراتوکسین(OTA) یک مایکوتوکسین تولید شده بوسیله گونه های مختلف آسپرژیلوس و پنی سیلین است و به عنوان یک آلاینده شایع در غذا و تغذیه جانوری در سراسر دنیا در نظر گرفته می شود. از طرف دیگر، نشان داده شده است که سلول های بنیادی جنینی انسانی(hESCs) یک مدل ارزشمند برای ارزیابی سمیت جنینی داروها هستند. در ا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30974856
استفاده بالقوه از درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی برای ترمیم و بازسازی انواع بافت ها و اندام ها، یک تغییر پارادایم را در طب بازساختی ایجاد کرده است. استفاده از سلول های بنیادی جنینی(ESCs) یا سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) در شرایط بالینی به دلیل قوانین و ملاحظات بالینی با محدودیت همراه است ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30973112
سلول درمانی به عنوان یکی از موضوعات در مهندسی بافت ظهور کرده است، جایی که سلول های تمایز نیافته و چند توان به طور استراتژیک برای بازسازی سلولی درون ساختار بافتی قرار گرفته یا تزریق می شوند. طی سال ها، سلول های بنیادی نتایج امیدوار کننده ای را در ترمیم پوست برای زخم های غیر ترمیم شونده و/یا مزمن نشان...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30972372
تحت شرایط کشت مناسب، سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) که طور مناسب تری سلول های استرومایی مزانشیمی چند توان(MMSCs) نیز نامیده می شوند می توانند برای تمایز به سمت رده های مختلف سلولی القا شوند. به منظور هدایت سرنوشت سلول های بنیادی به درون محیطی که نیچ سلول های بنیادی را شبیه سازی کند، زیست مواد مختلفی...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30899447
صفحه 1 از 4ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  بعدی   انتها   
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان