جستجو
ورود
  30 دی 1397
بیماری های ایسکمی مانند انفارکته میوکاردی، سکته ایسکمی و ایسکمی حیاتی اندام حرکتی، چالش های بزرگی را برای سلامت عمومی ایجاد کرده است. درمان های دارویی و رویکردهای جراحی فعلی برای بهبودی کامل بیماری های ایسکمی ناکافی هستند و با خطر قابل توجه عوارض جانبی همراه هستند. به طور جایگزین، نشان داده شده است ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30402112
آدنوکارسینومای مجرای پانکراسی(PDAC) دارای پیش آگهی مفرطی دارند که عمدتا بدلیل تومورهایی است که خیلی دیرتر از آن چیزی تشخیص داده می شوند که بتوان درمان موثری برای آن ها استفاده کرد یا این که درمان های مناسبی را برای آن ها ایجاد کرد. بازبرنامه ریزی سلول های سرطانی به حالت پرتوان، بوسیله تکنولوژی سلول ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30378042
پوشاندن محصولات با ماتریکس های خارج سلولی(ECMs) به عنوان سطوح امیدوار کننده برای تکثیر آزمایشگاهی بهبود یافته سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) ظهور کرده است. با این حال، شناسایی یک منبع به راحتی در دسترس از ماتریکس خارج سلولی برای تولید این پوشش ها در حال حاضر، نقطه ضعف این تکنولوژی محسوب می شود. در ا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30378728
آسیب های تاندون و لیگامنت از دلایل اصلی مراجعه بیماران برای درمان است و بار قابل توجهی را از نظر هزینه اقتصادی و کاهش کیفیت زندگی برای فرد ایجاد می کنند. امروزه، استراژی های ترمیم کننده به میزان قابل توجهی محدود به درمان های محافظت کننده یا جراحی های ترمیمی هستند. با این حال، این درمان ها در احیای س...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30270569
پیشینه:  استئوآرتریت(OA) می تواند به عنوان تخریب غضروف مفصلی در مفاصل تعریف شده و از شایع ترین بیماری های مخرب است. برای بازسازی غضروف آسیب دیده، رویکردهای آزمایشگاهی مختلفی از جمله سلول درمانی مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از محدودیت های اصلی سلول درمانی بقای ضعیف سلول های بنیادی بعد از ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30384862
ارگانوئیدهای کبدی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان انسانی(PSCs) نوع جدیدی از مدل کبدی آزمایشگاهی را برای درک تکوین کبدی، مکانیسم بیماری و تست داروها ارائه کرده اند. با این حال، مهندسی ارگانوئیدهای کبدی با عملکردهای مطلوب در ریز محیط سلولی کنترل شده چالش برانگیز باقی مانده است. در این کار، ما استراتژی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30357207
لوکمیای میلومنوسیتی مزمن(CMML)نوعی نئوپلاسم سندرم میلودیسپلازی/میلوپرولیفراتیو است. اگرچه لوکمیای میلومنوسیتی مزمن می تواند با پیوند سلو لهای بنیادی آلوژن درمان شود، پیش آگهی آن به دلیل کارایی محدود شیمی درمانی و سن بیماران که موجب می شود آن ها شرایط دریافت پیوند را نداشته باشند، عموما پایین است. آن...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30367142
روش های کشت سلولی که پیچیدگی های ذاتی کلیه را ساده می سازند، به اندازه کافی مشخصه های صحیح آن را شبیه سازی نمی کنند. اگر چه گزارش ها نشان می دهد که روش ارگانوئیدی کشت های سلولی معمولی را از منظر شبیه سازی ذات اندام ها دور می زند، اما مطالعه ارگانوئیدهای کلیوی انسانی به سلول های بنیادی پرتوان محدود ش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30379927
حفظ پرتوانی سلول های بنیادی جنینی انسانی(hESCs) نیازمند شریط خاصی برای کشت است. این شرایط شامل محیط خاص حاوی فاکتورهای رشد و ماتریکس خارج سلولی(ECM) یا یک بستر مناسب برای چسبندگی است. برهمکنش ها بین سلول ها و ECM بوسیله اینتگرین ها وساطت می شود که در یک آرایش فضایی فعال با اجزای ماتریکس خارج سلولی ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30385434
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به عنوان منبعی برای طب بازساختی در حال حاضر در معرض توجه بالینی زیادی قرار گرفته اند. به دلیل بی خطر بودن، خطر تومورزایی پایین و نگرانی های اخلاقی اندک انتظارات زیادی از آن ها وجود دارد. درمان با سلول های بنیادی مزانشیمی از سال 2015، برای بیماری پیوند علیه میزبان حاد(a...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30386463
طی تکوین جنینی، سلول ها نیاز دارند که متحمل شماری از تغییرات ریختی شوند که برای شکل دهی بدن جنین تعیین کننده هستند، شروع کننده اندام زایی و تمایز به بافت های دارای عملکرد هستند. این فرایندهای بازآرایی با تغییرات عمیقی در غشای سلول، اسکلت سلولی، اندامک ها و ترکیبات ماتریکس خارج سلولی همراه هستند. در ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30382373
استئوسارکوما(OS) به عنوان شایع ترین تومور استخوانی اولیه بسیار متاستازیک بوده و درجه بالایی از مقاومت به شیمی درمانی و نرخ بقای ضعیفی را نشان می دهد. با استفاده از سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) تولید شده از بیماران مبتلا به سندرم Li-Frameni یا LFS، ما نقش سرطان زایی پروتئین SFRP2 را در ایجاد ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30385632
درمان های در حال تکوینی که پیری پوست را مهار می کنند، یک پروژه تحقیقاتی مهم محسوب می شوند. جوان سازی مجدد که روی مهار پیری پوست فوکوس می کند یکی از بحث های هم است. مطالعات اخیر نشان داده است که سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) سیتوکین های زیادی را ترشح می کنند که در بهبود زخم مهم هستند. در این مطالعه،...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30417126
پیشینه:  اثرات مثبت سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان(hBM-MSCs) و مینوسیکلین روی مدل های سکته ایسکمی طی مطالعات بیشمار به خوبی توصیف شده است. هدف این مطالعه ارزیابی تاثیر درمان ترکیبی hBM-MSC با مینوسیکلین در مدل رتی انسداد شریان میانی مغز بود. روش ها:  چهل رت نر Spragu...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30413178
تحت شرایط با ثبات، سلول های میلوئیدی نابالغ مشتق از مغز استخوان(IMC) به گرانولوسیت ها، ماکروفاژها و سلول های دندریتیکی(DCs) تمایز یافتند. این تمایز تحت شرایط التهاب مزمن که مشخصه ای برای پیشرفت تومور است مختل می شود و منجر به تجمع سلول های میلوئیدی نابالغ می شود. این سلول ها قادر به القای اثرات قوی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30413826
صفحه 10 از 266ابتدا   قبلی   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  بعدی   انتها   
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان