باسلام.من چند ساله بیماری شارکوت دارم ولی از وضعیتم راضی هستم.ومیدونم که اول باید این بیماری ژن درمانی بشه.ولی تو چند تا کشور سلول درمانی انجام میدن برای بهبود حتی اندک و گرفتن پیشرفت بیماری تا چند سال تا ژن درمانی به جایی برسه.ایا تو مرکز رویان هم تزریق سلول انجام میدن برای کند کردن بیماری .با چه شخصی یا ارگانی تماس باید داشته باشیم.خیلی ممنون میشم.پاسخ بدین

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه