سلام <br />برادر من به بیماری شارکو ماری مبتلا شده و در قسمت مچ احساسی کمی دارد دکتر برای برادر بریس تجویز کرده.میخاهم بدانم تا چه زمان باید از بریس استفاده کند؟؟؟ <br />و تزریق سلول بنیادی اثر بخش است ؟؟؟ <br />در ازدواج به مشکل برمیخورند؟؟؟ <br />

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه