سئوال:من برادری 24 ساله دارم کاه حدود 3 سال است که ضعف عظلانی و حرکتی دارد که دکترها در اهواز واصفهان گفتن به بیماری گالین باره مبطلا شدن که بماند مدت یک ماه بستری و داروهای مختلف و 70 جلسه فیزویوتراپی که هنوز میرود تا الان که دکترش بعداز سه سال میگوید تشخیص اشتباه بوده و احتمالا بیمارژنتیک عصبی است ودکتر نفیسی معرفی کردن فقط بگویید اگه خدای نکرده این بیماری باشد درمان دارد؟
پاسخ: بیماری های ژنتیکی معمولا درمان قطعی ندارند .اما شما باید با مراجعه به متخصص از نوع بیماری مطلع شوید تا بر اساس تشخیص دقیق بیماری به دنبال درمان باشید.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه