سئوال:خواهری دارم 31 ساله که ازحدود12 سال پیش علایم بیماری در ایشان بروز کرده که باعث عرم تعادل او در راه رفتن شده است که این بیماری سیرصودی کندی دارد به این صورت که در حال حاضر خواهرم تعادل کمی در راه رفتن به تنهایی دارد.به پزشکان مختلفی در زمینه داخلی مغزواعصاب مراجعه کردیم که متاسفانه یا تشخیص ندادند یا راه معالجه ای را برای این بیماری پیشنهاد نکردند.تشخیص چند تن از پزشکان منشا ژنتیکی،دژزنای مخچه ای،اختلال ضایعات نخاع مخچه ویا کوچک شدن مخچه بوده است.در ضمن تنها آزمایش صورت گرفته برای ایشان MRI بوده .حال میخواستم بدانم آیا سلول درمانی میتواند راه درمانی هر چند مختصر برای این بیماری باشد؟و آیا متخصص خاصی در این زمینه میتواند کمک کند؟
پاسخ:متاسفانه در زمینه آتروفی مخچه طرح سلول درمانی در پژوهشگاه رویان طرحی وجود ندارد و فعلا سلول درمانی نقش ثابت شده ای در ترمیم آتروفی ندارد.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه