باسلام <br />برادرم یک سال و نیم به بیماری میلیت عرضی گرفتار شده٬ و هیچ حرکتی در پاهاش دیده نمیشه.آیا این بیماری٬ نخاع را درگیر میکند یا اعصاب محیطی را(اعصاب پاها)؟ <br />به ما پیشنهاد تزریق کرتون نخاعی شده؛ میخواستم بدونم بستری شدن چند درصد به بهبود بیماری کمک میکند؟ <br />از این که ما را راهنمایی میکنین کمال تشکر را دارم.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه