سلام آیا برای درمان کودکان سی پی هم میشه از سلولهای بنیانی کمک گرفت .خواهشن بهم جواب بدین .ممنون.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه