با سلام <br />طرح سلول درمانی در بیماری های عضلانی در پژوهشگاه رویان به زودی آغاز می شود.در سال 93 امید داریم سلول درمانی در بیماران SMA را شروع کنیم.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه