سلام.حدود2سال پیش براثرپارگی دیسک کمر مقداری ازاعصاب کمرم اسیب دید.مشکلاتی اعم از ازضانشدن وبی اختیاری ادرارومدفوع رخ داد.ولیخداراشکر قطع نخاع نشدم.ایا میتوان این اسیب راترمیم کرد؟

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه