سلام پسرمون پنج سالشه یمدته کلیه هاش درد میکنن تب و اسفراغ هم داشت بردیمش تهران بیمارستان نیکان اگفتن تو کلیه سمت راستش توده هست و باید عمل بشه و امروز عملش کردن دکتر گفت عملش خوب بوده خداروشکر ؛ بنظرتون چیز بدی نیس یوقت خطرناک نباشه ؛بنظرتون خوش خیمه یوقت خدایی نکرده بدخیم نباشه دکتر گفت خداروشکر به بقیه بافتا صدمه نزده ازش سنو گرفتن خداروشکر خوب بوده_توده های خوش خیم را جراحی میکنند؟_اگه تومار بدخیم با جراحی از کلیه خارج بشه خوب میشه و دیگه عود نمیکنه؟؟؟_خیلی وقته که اشتها کم شفدو غذا نمیخوره و رنگش زرده و بشدت لاغر شده و چشماش از پارسال بشدت التهاب و ورم دارن و پف آلود و خواب آلود و خسته و خمارن و بشدت و کوچیک شدن و التهاب پلک باعث افتادگی پلکش شده_بنظرتون التهاب و ورم و افتادگی پلکش هم بخاطر توده است از پارسال چشماش اینطوری شدن و همش دارن بدتر میش و چشاش کامل باز نمیشن و پلکاش بسته و افتاده شدن

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه