مژده عزیز <br />با سلام <br />از آنجا که عامل دیستروفی اختلال ژنتیکی است تنها درمان امیدوار کننده اصلاح ژن معیوب است و سپس سلول درمانی.امیدواریم محققین ژنتیک زودتر به ژن درمانی در بیماری دیستروفی دست پیدا کنند.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه