سلام <br />روزتون بخیر <br />آقای دکتر آیا میوپاتی همان دیستروفی است؟ <br />و fshd نوعی از میوپاتی محسوب می شود؟ <br />ممنون میشم اگه پاسخ بدهید.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه