با سلام ، متاسفانه به میوپاتی عضلانی دچار گردیده ام و با داشتن دو فرزند به شدت ناامید گردیده ام ، با پیگیری از پزشکان گفته اند مریضی ام درمان ندارد و روز به روز وضعیت جسمانی ام تحلیل می رود ، تورو خدا کمکم کنید بگویید چکار کنم

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه